previous image button
next image button
close fullscreen container

Korporatīvā pārvaldība

Akcionāru gaidu vēstule

Apstiprināta 2023. gada 30. maijā
(protokols Nr. AP-23/1)

VAS “Valsts nekustamie īpašumi” padomei
VAS “Valsts nekustamie īpašumi” valdei

 

download file Akcionāru gaidu vēstule
Jānis Garisons
Jānis Garisons
Padomes priekšsēdētājs

Par VAS “Valsts nekustamie īpašumi” padomes locekli iecelts 2019. gada 30. decembrī, par padomes priekšsēdētāju ievēlēts 2020. gada 8. janvārī, padomē iecelts uz pagaidu laiku.

Jānis Garisons kopš 2015. gada ir Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs. Šajā iestādē ieņēmis arī vairākus citus vadošus amatus: no 2013. līdz 2015. gadam bijis Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietnieks – politikas direktors, no 2009. līdz 2013. gadam – politiskais direktors, no 2007. līdz 2009. gadam – Krīzes vadības un mobilizācijas departamenta direktors un no 2005. līdz 2007. gadam – Krīzes vadības un mobilizācijas departamenta direktora vietnieks. Pirms tam J. Garisons strādājis Ārlietu ministrijā, kur no 2004. līdz 2005. gadam ieņēmis Drošības departamenta direktora amatu, no 2004. līdz 2005. gadam bijis NATO un Eiropas drošības nodaļas vadītājs un no 2002. līdz 2003. gadam – Reģionālās sadarbības un ieroču kontroles nodaļas vadītājs. No 1999. līdz 2002. gadam J. Garisons bijis Latvijas vēstniecības Norvēģijā Pirmais sekretārs un no 1997. līdz 1999. gadam – Ārlietu ministrijas Krievijas un Neatkarīgo Valstu Sadraudzības valstu nodaļas vadītājs. J. Garisons ieguvis maģistra grādu stratēģiskajās studijās ASV Armijas kara koledžā un maģistra grādu vēstures zinātnē Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē. Papildinājis zināšanas Ženēvas Drošības politikas centrā Šveicē, kā arī apguvis pretterorisma kursu ASV. J. Garisons saņēmis virkni apbalvojumu, tostarp ceturtās šķiras Viestura ordeni, Ministru kabineta Atzinības rakstu un Ministru prezidenta Pateicības rakstu. Kopš 2016. gada J. Garisons dien Zemessardzē.

Ieva Braunfelde
Ieva Braunfelde
Padomes priekšsēdētāja vietniece

Par VAS “Valsts nekustamie īpašumi” padomes locekli iecelta 2019. gada 30. decembrī, par padomes priekšsēdētāja vietnieci ievēlēta 2021. gada 20. oktobrī. Padomē iecelta uz pagaidu laiku.

Ievas Braunfeldes darba pieredze saistīta ar darbu valsts pārvaldē, Finanšu ministrijas administratīvā darba pārraudzību. I. Braunfeldes vadībā tiek nodrošināta politikas izstrāde un koordinācija valsts nekustamo īpašumu jomā, kā arī publiskās un privātās partnerības un publisko iepirkumu jomā. No 2014. gada 5. maija līdz šim brīdim I. Braunfelde ir Finanšu ministrijas Administrācijas vadītāja. Darba pienākumos ietilpst Finanšu ministrijas administratīvā darba plānošana un vadīšana. Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē iegūts maģistra grāds tiesību zinātnē un diploms par jurista kvalifikācijas iegūšanu, kā arī bakalaura grāds ekonomikā. Zināšanas papildinātas dažādos kursos par Eiropas Savienības jautājumiem, kā arī apgūstot starptautiskos grāmatvedības un revīzijas standartus.

Jolanta Plūme
Jolanta Plūme
Padomes locekle

Par VAS “Valsts nekustamie īpašumi” padomes locekli iecelta ar 2023. gada 27. oktobri. Padomē iecelta uz pagaidu laiku.

Jolantas Plūmes darba pieredze saistīta ar darbu valsts pārvaldē no 2000. gada, vairāk kā desmit gadu pārraugot pašvaldību finansiālo darbību un, sākot no 2014. gada, pildot valsts sekretāra vietnieka budžeta jautājumos darba pienākumus.

Pārvalda jautājumus, kas saistīti ar budžeta plānošanu, prioritāšu noteikšanu, personāla vadību, darbu organizēšanu un procesu pārskatīšanu un efektivizēšanu.

Latvijas Universitātes Ekonomikas fakultātē iegūts maģistra grāds Makroekonomikas programmā, kā arī statistikas specialitātē. Papildus iegūtas zināšanas par projektu vadību, krīzes pārvaldību, procesu vadību, stratēģisko personāla plānošanu, risku pārvaldību un citām jomām. Jolanta Plūme pilda arī Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO) Latvijas Nacionālās komisijas Asamblejas locekles pienākumus un kā Finanšu ministrijas deleģētā pārstāve ir iecelta Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes locekļa amatā.

Jolanta Plūme saņēmusi virkni apbalvojumu, tostarp 2019. gadā saņēmusi Triju Zvaigžņu ordeni (III šķira) un iecelta par ordeņa komandieri.

Raitis Nešpors
Raitis Nešpors
Padomes loceklis

Par VAS “Valsts nekustamie īpašumi” padomes locekli ievēlēts 2021. gada 17. decembrī. Pilnvaru termiņš pieci gadi - no 2022. gada 1. janvāra līdz 2026. gada 31. decembrim.

Kopš 1997. gada guvis pieredzi vadošos amatos – ir bijis finanšu direktors un valdes loceklis naftas produktu vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības uzņēmumā SIA "Neste Latvia". Profesionālās darba gaitas turpinājis nekustamo īpašumu jomā kā SIA "RESOLUTION" rīkotājdirektors un valdes priekšsēdētājs, pēc tam – SIA "LASCO INVESTMENT" valdes priekšsēdētājs. No 2013. gada bijis SIA "EAST-WEST TRANSIT" finanšu direktors, bet 2016. gadā iecelts par VAS "STARPTAUTISKĀ LIDOSTA "RĪGA"" padomes locekli. No 2017. gada līdz 2020. gadam Raitis Nešpors ir bijis VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" valdes priekšsēdētājs. No 2021. gada 15. aprīļa ir AS “Pasažieru vilciens” valdes loceklis.

Raitim Nešporam ir Rīgas Ekonomikas augstskolā iegūts profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā un iestāžu un organizāciju vadībā. Banku augstskolā iegūts bakalaura grāds finansēs.

R. Nešpors ir neatkarīgais padomes loceklis.

Neatkarīga padomes locekļa kritēriji

Par neatkarīgu padomes locekli uzskatāms tāds padomes loceklis, kurš atbilst Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta sestajā daļā noteiktajiem kritērijiem.

Padomes sēžu statistika 2021.gadā
Padomes sēžu statistika 2022.gadā

 

 roll_out_alt_img
Renārs Griškevičs
Valdes priekšsēdētājs no 2020. gada 6. janvāra, valdē iecelts uz pieciem gadiem.

VNĪ valdes priekšsēdētājs no 2020. gada 6. janvāra. Kā valdes priekšsēdētājs Renārs Griškevičs ir atbildīgs arī par finanšu vadību, investīciju finansēšanu un uzraudzību. Valdē iecelts uz pieciem gadiem.

Renāram Griškevičam ir liela pieredze starptautisku uzņēmumu vadībā, digitālajā transformācijā un korporatīvajā pārvaldībā, kā arī pieredze biznesa vadībā Latvijā, Centrālajā un Austrumeiropā. Vadījis SIA “FTS Baltic”, atbildot par ražošanas uzņēmuma darbības uzsākšanu, stratēģiju un investīcijām Latvijā. 10 gadu ieņēmis vadošus amatus būvmateriālu ražotāja CEMEX struktūrvienībās dažādās valstīs, gūstot plašu pieredzi operatīvās darbības, finanšu un investīciju uzraudzībā, stratēģiskajā plānošanā un iepirkumu pārraudzībā. No 2016. līdz 2018. gadam — bijis CEMEX Baltijas valstīs finanšu un administratīvais direktors un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Rūpniecības kompetenču padomes loceklis. No 2011. līdz 2015. gadam vadījis CEMEX grupas uzņēmumus Ungārijā un pildījis padomes locekļa pienākumus CEMEX Austrijā, līdz 2011. gada oktobrim pildījis SIA “CEMEX” finanšu un administrācijas direktora pienākumus, kā arī bijis pārstāvis Ārvalstu investoru padomē Latvijā un Amerikas Tirdzniecības palātā.

No 2021. gada 26. oktobra Renārs Griškevičs ir arī VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” padomes priekšsēdētājs, un viņa atbildības jomas ir autoceļu infrastruktūras uzturēšanas jautājumi, iesaistīto pušu, uzņēmumu un komandas vadību.

Renārs Griškevičs Latvijas Universitātē ieguvis maģistra grādu Eiropas studijās un bakalaura grādu uzņēmējdarbības vadībā. Papildus apmeklējis vietējās un starptautiskās mācības kā arī Korporatīvās pārvaldības institūtā Baltijā, profesionālo valdes locekļu apmācību.

 roll_out_alt_img
Andris Vārna
Valdes loceklis no 2017. gada 1. oktobra. Uz atkārtotu pilnvaru termiņu – pieciem gadiem – ievēlēts 2022. gada 19. janvārī.

VNĪ valdes loceklis no 2017. gada 1. oktobra, 2022. gada 19. janvārī padome A. Vārnu ievēlēja par valdes locekli uz atkārtotu pilnvaru termiņu – līdz 2027. gada 30. septembrim.

Atbildības jomas – klientu attiecību vadība, nekustamā īpašuma portfeļa pārvaldība, nekustamā īpašuma nomas un pakalpojumu stratēģiskā plānošana.

No 2011. līdz 2017. gada septembrim bijis AS “SEB banka” Nekustamā īpašuma un telpu apsaimniekošanas vadītājs Latvijā un Baltijā. Galvenie sasniegumi šajā amatā – SEB biroju, telpu un filiāļu Latvijā un Baltijā nekustamā īpašuma nomas portfeļa optimizācija un mūsdienīgas darba vides un vietas koncepta izstrāde un ieviešana, kā arī nekustamo īpašumu, telpu un saistīto izmaksu efektīva budžeta izstrāde un ieviešana.

 roll_out_alt_img
Jeļena Gavrilova
Valdes locekle no 2022. gada 1. maija, valdē iecelta uz pieciem gadiem.

VNĪ valdes locekle no 2022. gada 1. maija. Atbildības jomas – nekustamo īpašumu attīstības projektu īstenošana un būvniecības procesu vadība, klientu vadība.

Jeļena Gavrilova kopš 2016. gada vadījusi SIA “SEB līzings”, kur guvusi pieredzi darbā ar projektiem, piedaloties lielākajos valsts iepirkumos, kā arī organizējot digitālos seminārus par zaļo enerģiju un elektromobiļiem. Iepriekš bijusi AS “SEB banka” Nekustamo īpašumu finansēšanas pārvaldes vadītāja (īstenoti divu lielu tirdzniecības centru – “Origo” un “Galerija Centrs” – finansēšanas projekti, ieskaitot finansēšanas stratēģijas izstrādi un procesa koordinēšanu) un AS “SEB banka” un SEB AB (Zviedrija) vecākā konsultante un analītiķe.

2011. gadā Jeļena Gavrilova Latvijas Universitātē ieguvusi sociālo zinātņu bakalaura grādu ekonomikā, savukārt 2016. gadā – profesionālo maģistra grādu (Master of Business Administration (MBA)) Rīgas Biznesa skolā. Iegūtie sertifikāti: AML finanšu programmas sertifikāts (2020), IMD Business School Certificate – Changing Employee Behavior (2021).

Apstiprināts 16.05.2023. Stājas spēkā ar 01.06.2023. Protokollēmums Nr. VPL-23/20-9.1.-16

Paziņojumi