previous image button
next image button
close fullscreen container

Korporatīvā pārvaldība

Jānis Garisons
Padomes priekšsēdētājs

Par VAS “Valsts nekustamie īpašumi” padomes locekli iecelts 2019. gada 30. decembrī, par padomes priekšsēdētāju ievēlēts 2020. gada 8. janvārī, padomē iecelts uz pagaidu laiku.

Jānis Garisons kopš 2015. gada ir Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs. Šajā iestādē ieņēmis arī vairākus citus vadošus amatus: no 2013. līdz 2015. gadam bijis Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietnieks – politikas direktors, no 2009. līdz 2013. gadam – politiskais direktors, no 2007. līdz 2009. gadam – Krīzes vadības un mobilizācijas departamenta direktors un no 2005. līdz 2007. gadam – Krīzes vadības un mobilizācijas departamenta direktora vietnieks. Pirms tam J. Garisons strādājis Ārlietu ministrijā, kur no 2004. līdz 2005. gadam ieņēmis Drošības departamenta direktora amatu, no 2004. līdz 2005. gadam bijis NATO un Eiropas drošības nodaļas vadītājs un no 2002. līdz 2003. gadam – Reģionālās sadarbības un ieroču kontroles nodaļas vadītājs. No 1999. līdz 2002. gadam J. Garisons bijis Latvijas vēstniecības Norvēģijā Pirmais sekretārs un no 1997. līdz 1999. gadam – Ārlietu ministrijas Krievijas un Neatkarīgo Valstu Sadraudzības valstu nodaļas vadītājs. J. Garisons ieguvis maģistra grādu stratēģiskajās studijās ASV Armijas kara koledžā un maģistra grādu vēstures zinātnē Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē. Papildinājis zināšanas Ženēvas Drošības politikas centrā Šveicē, kā arī apguvis pretterorisma kursu ASV. J. Garisons saņēmis virkni apbalvojumu, tostarp ceturtās šķiras Viestura ordeni, Ministru kabineta Atzinības rakstu un Ministru prezidenta Pateicības rakstu. Kopš 2016. gada J. Garisons dien Zemessardzē.

J.Garisons ir neatkarīgais padomes loceklis.

Ieva Braunfelde
Padomes priekšsēdētāja vietniece

Par VAS “Valsts nekustamie īpašumi” padomes locekli iecelta 2019. gada 30. decembrī, par padomes priekšsēdētāja vietnieci ievēlēta 2021. gada 20. oktobrī. Padomē iecelta uz pagaidu laiku.

Ievas Braunfeldes darba pieredze saistīta ar darbu valsts pārvaldē, Finanšu ministrijas administratīvā darba pārraudzību. I. Braunfeldes vadībā tiek nodrošināta politikas izstrāde un koordinācija valsts nekustamo īpašumu jomā, kā arī publiskās un privātās partnerības un publisko iepirkumu jomā. No 2014. gada 5. maija līdz šim brīdim I. Braunfelde ir Finanšu ministrijas Administrācijas vadītāja. Darba pienākumos ietilpst Finanšu ministrijas administratīvā darba plānošana un vadīšana. Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē iegūts maģistra grāds tiesību zinātnē un diploms par jurista kvalifikācijas iegūšanu, kā arī bakalaura grāds ekonomikā. Zināšanas papildinātas dažādos kursos par Eiropas Savienības jautājumiem, kā arī apgūstot starptautiskos grāmatvedības un revīzijas standartus.

Jolanta Plūme
Padomes locekle

Par VAS “Valsts nekustamie īpašumi” padomes locekli iecelta ar 2021. gada 19. oktobri. Padomē iecelta uz pagaidu laiku.

Jolantas Plūmes darba pieredze saistīta ar darbu valsts pārvaldē no 2000. gada, vairāk kā desmit gadu pārraugot pašvaldību finansiālo darbību un, sākot no 2014. gada, pildot valsts sekretāra vietnieka budžeta jautājumos darba pienākumus.

Pārvalda jautājumus, kas saistīti ar budžeta plānošanu, prioritāšu noteikšanu, personāla vadību, darbu organizēšanu un procesu pārskatīšanu un efektivizēšanu.

Latvijas Universitātes Ekonomikas fakultātē iegūts maģistra grāds Makroekonomikas programmā, kā arī statistikas specialitātē. Papildus iegūtas zināšanas par projektu vadību, krīzes pārvaldību, procesu vadību, stratēģisko personāla plānošanu, risku pārvaldību un citām jomām. Jolanta Plūme pilda arī Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO) Latvijas Nacionālās komisijas Asamblejas locekles pienākumus un kā Finanšu ministrijas deleģētā pārstāve ir iecelta Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes locekļa amatā.

Jolanta Plūme saņēmusi virkni apbalvojumu, tostarp 2019. gadā saņēmusi Triju Zvaigžņu ordeni (III šķira) un iecelta par ordeņa komandieri.

Neatkarīga padomes locekļa kritēriji

Par neatkarīgu padomes locekli uzskatāms tāds padomes loceklis, kurš atbilst Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta sestajā daļā noteiktajiem kritērijiem. 

Renārs Griškevičs
Valdes priekšsēdētājs no 2020. gada 6. janvāra, valdē iecelts uz pieciem gadiem.

Renāram Griškevičam ir liela pieredze starptautisku uzņēmumu vadībā, digitālajā transformācijā un korporatīvajā pārvaldībā, kā arī pieredze biznesa vadībā Latvijā, Centrālajā un Austrumeiropā. Desmit gadu ieņēmis vadošus amatus būvmateriālu ražotāja CEMEX struktūrvienībās dažādās valstīs, gūstot plašu pieredzi operatīvās darbības, finanšu un investīciju uzraudzībā, stratēģiskajā plānošanā un iepirkumu pārraudzībā. Kā valdes priekšsēdētājs VNĪ R. Griškevičs ir atbildīgs arī par finanšu vadību, investīciju finansēšanu un uzraudzību. Pirms tam R. Griškevičs vadījis uzņēmumu FTS Baltic, atbildot par ražošanas uzņēmuma darbības uzsākšanu, stratēģiju un investīcijām Latvijā. No 2016. līdz 2018. gadam — CEMEX bijis finanšu un administratīvais direktors un Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības Kameras rūpniecības kompetenču padomes loceklis. No 2011. līdz 2015. gadam vadījis CEMEX grupas uzņēmumus Ungārijā, kā arī bijis padomes loceklis CEMEX Austrijā, līdz 2011. gada oktobrim pildījis SIA CEMEX Finanšu un Administrācijas direktora pienākumus. Latvijas Universitātē ieguvis maģistra grādu Eiropas studijās un bakalaura grādu uzņēmējdarbības vadībā. Papildus apmeklējis vietējās un starptautiskās mācības Korporatīvās pārvaldības institūtā Baltijā, profesionālu valdes locekļu apmācību u. c.

2021. gada 26. oktobrī iecelts par VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" (LAU) padomes priekšsēdētāju.

Andris Vārna
Valdes loceklis no 2017. gada 1. oktobra, valdē iecelts uz pieciem gadiem.

VNĪ atbildības jomas – klientu attiecību vadība, nekustamā īpašuma portfeļa pārvaldība, finanšu vadība, nekustamā īpašuma nomas un pakalpojumu stratēģiskā plānošana. No 2011. gada līdz 2017.gada septembrim pildīja AS “SEB banka” Nekustamā īpašuma un telpu apsaimniekošanas vadītājs Latvijā un Baltijā. Galvenie sasniegumi šajā amatā – SEB biroju, telpu un filiāļu Latvijā un Baltijā nomas portfeļa optimizācija un mūsdienīgas darba vides un vietas koncepta izstrāde un ieviešana, kā arī nekustamo īpašumu / telpu un saistīto izmaksu budžeta optimizācija. A. Vārna Rīgas Tehniskajā universitāte Inženierekonomikas un vadības fakultātē ieguvis profesionālo augstāko izglītību ekonomikā, kā arī profesionālo augstāko izglītību uzņēmējdarbībā un vadīšanā. A. Vārna ir vienīgais sertificētais nekustamā īpašuma vadītājs (Certified Property Manager, CPM®)

Baltijas valstīs, sertifikātu izsniedz visā pasaulē pazīstamais un atzītais Institute of Real Estate Management®, ASV. A. Vārna turpina papildināt savu izglītību Lielbritānijas British Institute of Facilities ManagementBritish Institute of Facilities Management.

Apstiprināts 27.07.2021. Stājas spēkā ar 01.09.2021. Protokollēmums Nr. VPL-21/32-21