previous image button
next image button
close fullscreen container

Korporatīvā pārvaldība

Akcionāru gaidu vēstule

Apstiprināta 2023. gada 30. maijā
(protokols Nr. AP-23/1)

VAS “Valsts nekustamie īpašumi” padomei
VAS “Valsts nekustamie īpašumi” valdei

 

download file Akcionāru gaidu vēstule
Jānis Garisons
Jānis Garisons
Padomes priekšsēdētājs

Par pagaidu padomes locekli iecelts 30.12.2019., par padomes priekšsēdētāju ievēlēts 08.01.2020.

Vairāk nekā divdesmit gadu pieredze valsts pārvaldē. Pēdējie nepilni deviņi gadi Aizsardzības ministrijas (AM) valsts sekretāra amatā, iepriekš – AM politikas direktors, AM Krīzes vadības un mobilizācijas departamenta direktors. Laika periodā no 1997. līdz 2005.gadam darbs Ārlietu ministrijā (ĀM) dažādās pozīcijās – ĀM Drošības departamenta direktors, ĀM NATO un Eiropas drošības nodaļas vadītājs, ĀM Reģionālās sadarbības un ieroču kontroles nodaļas vadītājs un citos amatos.

Maģistra grāds stratēģiskajās studijās ASV Armijas kara koledžā un maģistra grāds vēstures zinātnē Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē. Papildinājis zināšanas Ženēvas Drošības politikas centrā Šveicē, kā arī apguvis pretterorisma kursu ASV. Kopš 2016.gada dien Zemessardzē.

Ieva Braunfelde
Ieva Braunfelde
Padomes priekšsēdētāja vietniece

Par pagaidu padomes locekli iecelta 30.12.2019., par padomes priekšsēdētāja vietnieci ievēlēta 20.10.2021.

Līdzšinējā darba pieredze saistīta ar darbu valsts pārvaldē, Finanšu ministrijas administratīvā darba pārraudzību. Atbildīga par valsts nekustamā īpašuma politikas izstrādi un koordināciju, kā arī publiskās un privātās partnerības un publisko iepirkumu jomu. No 2014. gada maija līdz šim brīdim Finanšu ministrijas Administrācijas vadītāja.

Latvijas Universitātē iegūts maģistra grāds tiesību zinātnē un diploms par jurista kvalifikāciju, bakalaura grāds ekonomikā. Zināšanas papildinātas dažādos kursos par Eiropas Savienības jautājumiem, apgūstot starptautiskos grāmatvedības un revīzijas standartus, stiprinot kompetences iekšējās kontroles jomā, kā arī komandas vadības prasmes.

Jolanta Plūme
Jolanta Plūme
Padomes locekle

Par pagaidu padomes locekli iecelta 27.10.2023.

Darba pieredze saistīta ar darbu valsts pārvaldē, vairāk nekā 10 gadu pārraugot pašvaldību finansiālo darbību un, sākot no 2014. gada, pildot valsts sekretāra vietnieka budžeta jautājumos darba pienākumus. Pārvalda jautājumus, kas saistīti ar budžeta plānošanu, prioritāšu noteikšanu, personāla vadību, darba organizēšanu un procesu pārskatīšanu un efektivizēšanu. Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO) Latvijas Nacionālās komisijas Asamblejas locekle.

Latvijas Universitātē iegūts ekonomista maģistra grāds makroekonomikā , kā arī statistikā. Papildus iegūtas zināšanas par projektu vadību, krīzes pārvaldību, procesu vadību, stratēģisko personāla plānošanu, risku pārvaldību un citām jomām. Saņēmusi virkni apbalvojumu, tostarp 2019. gadā Triju Zvaigžņu ordeni (III šķira) un iecelta par ordeņa komandieri.

Raitis Nešpors
Raitis Nešpors
Padomes loceklis

Pilnvaru termiņš: 01.01.2022.–31.12.2026.

Vairāk nekā 15 gadu pieredze vadošos amatos – bijis finanšu direktors un valdes loceklis naftas produktu vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības uzņēmumā SIA "Neste Latvia". Profesionālās darba gaitas turpinājis nekustamo īpašumu jomā kā SIA "Resolution" rīkotājdirektors un valdes priekšsēdētājs, pēc tam – SIA "LASCO Investment" valdes priekšsēdētājs. No 2013. gada bijis SIA "EAST-WEST TRANSIT" finanšu direktors, bet 2016. gadā iecelts par VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga"" padomes locekli. No 2017. līdz 2020. gadam Raitis Nešpors bijis VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" valdes priekšsēdētājs. No 2021. gada aprīļa – AS "Pasažieru vilciens" valdes loceklis.

Rīgas Ekonomikas augstskolā iegūts profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā un iestāžu un organizāciju vadībā. Banku augstskolā iegūts bakalaura grāds finansēs.

Neatkarīga padomes locekļa kritēriji

Par neatkarīgu padomes locekli uzskatāms tāds padomes loceklis, kurš atbilst Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta sestajā daļā noteiktajiem kritērijiem.

Padomes sēžu statistika 2021.gadā

Padomes sēžu statistika 2022.gadā

Padomes sēžu statistika 2023.gadā

 

 roll_out_alt_img
Renārs Griškevičs
Valdes priekšsēdētājs no 2020. gada 6. janvāra, valdē iecelts uz pieciem gadiem.

Finanšu vadība, investīciju finansēšana un uzraudzība.

Pilnvaru termiņš: 06.01.2020.–05.01.2025.

Galvenās kompetences ilgtspējas kontekstā: pašu darbaspēks, vērtību ķēdes, kopienas, industrija, pārvaldība.

Pievienojies VNĪ 2020. gada janvārī. Vairāk nekā 10 gadu profesionāla pieredze vadošos amatos būvmateriālu ražotāja CEMEX struktūrvienībās dažādās valstīs. No 2022. gada ir PuRE-net (Public Real Estate network) vadības komitejas loceklis. No 2021. gada oktobra – VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" padomes priekšsēdētājs. Latvijas Universitātē iegūts maģistra grāds Eiropas studijās un bakalaura grāds uzņēmējdarbības vadībā. Papildus apmeklējis vietējās un starptautiskās mācības, kā arī Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta profesionālās valdes locekļu mācības.

 roll_out_alt_img
Andris Vārna
Valdes loceklis no 2017. gada 1. oktobra. Uz atkārtotu pilnvaru termiņu – pieciem gadiem – ievēlēts 2022. gada 19. janvārī.

Nekustamā īpašuma portfeļa pārvaldība un attīstība, klientu attiecību vadība.

Pilnvaru termiņš: 01.10.2017.–30.09.2022. un 01.10.2022.–30.09.2027.

Galvenās kompetences ilgtspējas kontekstā: industrija, vide, klimats, patērētājs.

Par VNĪ valdes locekli iecelts 2017. gada oktobrī, 2022. gadā ievēlēts uz atkārtotu pilnvaru termiņu. Iepriekšējā pieredze AS "SEB banka" Nekustamā īpašuma un telpu apsaimniekošanas vadītāja Latvijā un Baltijā pozīcijā, īstenojot SEB nekustamā īpašuma nomas portfeļa optimizāciju un pāreju uz mūsdienīgu darba vidi. Rīgas Tehniskajā universitātē ieguvis profesionālo augstāko izglītību ekonomikā, kā arī profesionālo augstāko izglītību uzņēmējdarbībā un vadīšanā. Sertificēts nekustamā īpašuma vadītājs (Certified Property Manager, CPM®) un Lielbritānijas Institute of Workplace and Facilities Management (IWFM) biedrs.

 roll_out_alt_img
Jeļena Gavrilova
Valdes locekle no 2022. gada 1. maija, valdē iecelta uz pieciem gadiem.

Nekustamo īpašumu attīstības projektu īstenošana un būvniecības procesu vadība, klientu attiecību vadība.

Pilnvaru termiņš: 01.05.2022.–01.05.2027.

Galvenās kompetences ilgtspējas kontekstā: industrija, gala lietotāji, vide.

Uzņēmumā strādā kopš 2022. gada. Iepriekš vadījusi SIA "SEB līzings", piedaloties lielākajos valsts iepirkumos, kā arī bijusi AS "SEB banka" Nekustamo īpašumu finansēšanas pārvaldes vadītāja, AS "SEB banka" un SEB AB (Zviedrija) vecākā konsultante un analītiķe. Latvijas Universitātē iegūts bakalaura grāds ekonomikā, Rīgas Biznesa skolā – maģistra grāds (Master of Business Administration (MBA)), kā arī apgūts AML finanšu programmas kurss un iegūts IMD Business School Certificate – Changing Employee Behavior sertifikāts.

Paziņojumi

VNĪ stratēģisko mērķu izpilde

VNĪ vidēja termiņa darbības stratēģijā 2023. – 2025. gadam noteikto finanšu un nefinanšu mērķu izpildes rezultāti