previous image button
next image button
close fullscreen container

Ilgstpējas politika

Valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamie īpašumi” (turpmāk – VNĪ)  kā viens no lielākajiem valstij piederošo nekustamo īpašumu pārvaldītājiem un attīstītājiem var veicināt pozitīvas pārmaiņas ne tikai savā darbībā, bet arī nozarē. VNĪ šo iespēju sniedz darbības mērogs, eksperta kompetences un labās prakses līdera loma. Politikas mērķis ir definēt VNĪ ilgtspējas izpratnes ietvaru un veicināt VNĪ ilgtspējīgu attīstību, integrēt ilgtspējas aspektus darbībā, lēmumos un pārvaldīt ar uzņēmuma ilgtspējīgu darbību saistītos riskus, kā arī radīt vērtību klientiem un sabiedrībai.

VNĪ Ilgtspējas politika apvieno VNĪ darbības ilgtspējas pamatprincipus, desmit būtiskos ilgtspējas aspektus, kā arī definē tās prioritāros un vidējo prioritāros ANO ilgtspējīgas attīstības mērķus. Ilgtspējas politikā definēti arī ieinteresēto pušu iesaistes pamatprincipi, kā arī ilgtspējas komunikācijas pamatprincipi.

Ilgtspējas politika