previous image button
next image button
close fullscreen container

 

Darbinieku atlīdzības politika

VNĪ ir spēkā uzņēmuma padomes apstiprināta Darbinieku atlīdzības politika.

Tās mērķi ir:

  • izveidot vienotu un caurskatāmu VNĪ darbinieku atlīdzības sistēmu un noteikt kopējās atlīdzības veidošanas principus, atbildības sadali un administrēšanas noteikumus;
  • uzlabot VNĪ darbības rezultātus, atlīdzināt darba sniegumu, palielinot darbinieku personisko ieinteresētību VNĪ vērtību un noteikto uzņēmuma mērķu, struktūrvienību un individuālo mērķu kvantitatīvo un kvalitatīvo rezultātu sasniegšanā;
  • stimulēt darbiniekus VNĪ interesēs maksimāli efektīvi izmantot savu fizisko un intelektuālo potenciālu, veicināt darbinieku apmierinātību ar darbu, labvēlīgu mikroklimatu un darbinieku lojalitāti.

Darbinieku atlīdzības politika apraksta atbildības sadalījumu starp padomi, valdi, struktūrvienību vadītājiem un darbiniekiem, pamatalgas, prēmiju, piemaksu noteikšanas principus, kā arī citus jautājumus, kas saistīti ar darbinieku motivācijas sekmēšanu un atbalstu.