previous image button
next image button
close fullscreen container

 

Profesionālās ētikas politika

VNĪ ir spēkā uzņēmuma padomes  apstiprināta Profesionālās ētikas politika.

Politikas mērķis:

  • izskaidrot darbinieku rīcību iespējamās interešu konflikta situācijās, 
  • nostiprināt VNĪ darbinieku profesionālās ētikas normas,
  • veicināt uzņēmuma stratēģisko mērķu sasniegšanu, izdarot uz faktiem un loģikas apsvērumiem balstītas izvēles un pieņemot pamatotus lēmumus,
  • novērst reputācijas riskus.