previous image button
next image button
close fullscreen container

Ilgtspējīga būvniecība

VNĪ Ikona Līdzekļu ietaupījums

Resursu ietaupījums

 _alt_img

Kompetents padoms

 _alt_img

Nozares labā prakse

Ilgtspējīga būvniecība

VAS “Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ) ir aktīvākais būvniecības projektu pasūtītājs publiskajā sektorā, tādēļ atbildīgi raugāmies un strādājam pie ilgtspējīgas būvniecības un tās digitalizācijas veicināšanas Latvijā. Ēku attīstības projektos apzināmies, ka būvējam gan šī brīža, gan nākotnes paaudzēm, tādēļ mūsu uzdevums ir izmantot atbildīgi pieejamos resursus, izvelēties ekonomiski lietderīgos risinājumus un tālredzīgi ēkas pielāgot to lietotāju vajadzībām. 
Apkopojot starptautisku labo praksi un Latvijas normatīvajos aktos norādīto, izstrādātas ilgtspējīgas būvniecības prasības, ar mērķi nodrošināt ilgtspējīgu, uz zaļās būvniecības principiem balstītu, nekustamo īpašumu attīstības projektu īstenošanu. Prasības paredzētas iekļaušanai iepirkuma līgumos par projektēšanas pakalpojumu izpildi, tādējādi dokuments kļūst par darba uzdevuma sastāvdaļu un definē sasniedzamos rezultātus projektā, kā arī darbojas kā mehānisms rezultātu uzskaitei un kontrolei projektēšanas un būvdarbu laikā. Ilgtspējas prasības būvniecībai ir elastīgs dokuments, kuru iespējams pielāgot katram projektam, tā specifikai un vajadzībām.

Ilgtspējīgas būvniecības prasības

Veidnes ilgtspējīgas būvniecības prasībām

BIM kompetences centrs

Esam pārliecināti, ka būves informācijas modelēšana (BIM) ir obligāts priekšnosacījums efektīvas un ilgtspējīgas būvniecības attīstībai, kas ļauj nodrošināt augstu kvalitāti un racionālu finanšu līdzekļu izlietojumu.

Uzņēmuma iekšienē strauji digitalizējam vairākus procesus un vienlaikus aktīvi veicinām BIM izmantošanu Latvijas publiskajā sektorā.

Jau tagad redzam, kā tehnoloģiju izmantošana uzlabo sadarbību starp pasūtītāju, projektētājiem un būvniekiem, t.sk. ļaujot efektīvi kontrolēt darbu procesu un informācijas apmaiņu no projektēšanas līdz pat gatavās ēkas pārvaldībai, kā arī būtiski samazinot potenciālo kļūdu un papildus izmaksu riskus. Paplašinot digitālo rīku klāstu, esam sākuši izmantot lāzerskenēšanu – bezkontakta uzmērīšanu, kas ļauj ātri iegūt detalizētu objekta un apkārtējās vides trīsdimensionālu attēlojumu. Tas ļaus labāk dokumentēt, piemēram, arhitektūras un kultūrvēsturiskos pieminekļus.

Ekonomikas ministrija, sadarbībā ar citām privātā un publiskā sektorā pārstāvjiem, t.sk. VNĪ, izstrādāja Ceļa karti BIM ieviešanai Latvijā. Saskaņā ar BIM Ceļa kartes prioritāriem uzdevumiem, VNĪ izstrādāja vadlīnijas BIM pasūtīšanai publiskajos iepirkumos (t.sk. tipveida pasūtītāja informācijas prasības), kā arī izveidoja apmācību programmu, kas ļauj par BIM lietošanu izglītot arī citas publiskajā sektorā strādājošas organizācijas.

BIM vadlīnijas

VNĪ atjaunotais Latvijas Republikas prokuratūras nams Aspazijas bulvārī 7, Rīgā.

Pateicoties konstruktīvai sadarbībai un BIM tehnoloģiju izmantošanai, nama atjaunošana pabeigta četrus mēnešus pirms termiņa.