previous image button
next image button
close fullscreen container


VAS “Valsts nekustamie īpašumi” valde paziņo, ka 2023. gada 29. maijā plkst. 11.00 tiek sasaukta VNĪ akcionāru sapulce, kas tiks organizēta, izmantojot attālinātās pieslēgšanās iespējas.

Akcionāru sapulces darba kārtība:
1. Par VNĪ 2022. gada pārskatu un priekšlikumiem par peļņas izlietošanu.
2. Par VNĪ 2022. gada darbības rezultātiem.
3. Par VNĪ iedalīšanu kapitālsabiedrību grupā.
4. VNĪ pamatkapitāla palielināšanu un statūtu grozījumiem.
5. Par VNĪ akcionāra gaidu vēstules apstiprināšanu.