previous image button
next image button
close fullscreen container

 

Vides politika

VNĪ ir spēkā uzņēmuma valdes apstiprināta Vides politika. Tās mērķis ir mērķtiecīgi mazināt vides piesārņojumu un resursu izlietojumu, nodrošinot atbilstošu un efektīvu vides pārvaldības sistēmas īstenošanu un uzturēšanu, lai saglabātu tīru vidi nākamajām paaudzēm.

Vides politikas pamatprincipi:

 • lēmumu pieņemšanā apņemamies ņemt vērā pakalpojuma un produkta ietekmi uz vidi to dzīves cikla laikā;
 • veicam energoefektivitātes pasākumus un regulāru enerģijas lietojuma monitoringu ar mērķi samazināt energoresursu patēriņu VNĪ piederošajās un pārvaldāmajās citu lietotāju, īpaši valsts pārvaldes iestāžu ēkās;
 • veicam regulāru radīto emisiju un autodegvielas patēriņa monitoringu VNĪ īpašumā un pārvaldīšanā esošajam autotransportam;
 • nodalām papīra atkritumus un nododam tos otrreizējai pārstrādei;
 • nodrošinām saimnieciskās darbības rezultātā radušos videi bīstamu un kaitīgu atkritumu, piemēram, nolietoto elektropreču, akumulatoru, riepu, eļļu u.c. apsaimniekošanu, kā arī veicinot darbinieku iesaisti un atbildīgu attieksmi pret vidi, savās telpās esam izvietojuši izlietoto bateriju savākšanas punktu, lai nodrošinātu izlietoto bateriju nodošanu atbilstošai pārstrādei;
 • ievērojam saistošo ārējo regulējošo normatīvo aktu prasības vides aizsardzības un energopārvaldības jomās;
 • mazinām vidi degradējošo objektu skaitu;
 • veicinām zaļā iepirkuma pamatprincipu iekļaušanu iepirkuma procedūrās;
 • sagaidām līdzīgu pieeju vides aizsardzībā no mūsu piegādātājiem un partneriem;
 • izglītojam darbiniekus par vides aizsardzības jautājumiem, veicinot viņu izpratni un līdzdalību vides aizsardzībā;
 • pastāvīgi cenšamies uzlabot vides rādītājus, piemēram, veicot regulāru sava uzņēmuma vides rādītāju analīzi, lai noskaidrotu, vai efektīvi izmantojam enerģiju un ūdeni un vai pasākumi atkritumu un piesārņojuma samazināšanai ir efektīvi.