previous image button
next image button
close fullscreen container


Ārkārtas akcionāru sapulcē izskatītie un pieņemtie lēmumi

16.12.2020.

DARBA KĀRTĪBAS JAUTĀJUMS PIEŅEMTAIS LĒMUMS
Par VNĪ 2021. gada budžetu un darbības plānu. Pieņemt zināšanai VNĪ 2021. gada budžetu un darbības plānu.