previous image button
next image button
close fullscreen container

 

Korporatīvās pārvaldības politika

VAS “Valsts nekustamie īpašumi” atbilstoši likumā noteiktajam ir izveidota padome, viens no tās uzdevumiem ir apstiprināt būtiskākās politikas, kurās definēti ar risku pārvaldību, interešu konfliktu novēršanu, korupcijas apkarošanu, korporatīvo pārvaldību, u.c. saistītie uzņēmuma darbības principi.

VNĪ ir spēkā uzņēmuma padomes apstiprinātā Korporatīvās pārvaldības politika. Tās mērķis: atbilstoši vienotām OECD valsts uzņēmumu pārvaldības vadlīnijām definēt principus pasākumiem, kas paredzēti VNĪ darbības mērķu sasniegšanai un uzraudzībai, kā arī ar uzņēmuma darbību saistīto risku novērtēšanai un pārvaldīšanai.

Atbilstoši VNĪ korporatīvās pārvaldības principiem ir izveidots korporatīvās pārvaldības modelis, kurš ietver šādus elementus:

  • caurskatāmība un atklātība
  • skaidras lomas, pienākumi un atbildība;
  • ētika un interešu konfliktu novēršana (skatīt arī sadaļu “Ētika);
  • aktuālās uzņēmuma politikas (atalgojuma, risku vadības u.c. politikas);
  • ilgtspējīga un atbildīga uzņēmējdarbība;
  • uzņēmuma vērtības un iekšējā kultūra;
  • kvalitatīvi procesi (skatīt arī sadaļu “Kvalitātes politika”);
  • pārdomātas attiecības ar ieinteresētajām pusēm (skatīt arī sadaļu "Ilgtspēja");
  • Efektīva iekšējās kontroles vide (skatīt arī sadaļu “Ētika”).

Korporatīvās pārvaldības politika