previous image button
next image button
close fullscreen container

 

Valdes un padomes atlīdzības politika

VNĪ ir spēkā uzņēmuma akcionāra apstiprināta Valdes un padomes locekļu atlīdzības politika.

Tās mērķi ir noteikt labai pārvaldībai atbilstošus valdes un padomes locekļu atlīdzības noteikšanas un pārskatīšanas principus.

Valdes un padomes locekļu atlīdzības politika apraksta atlīdzības fiksētās daļas noteikšanas un pārskatīšanas modeli, kā arī atlīdzības mainīgas daļas noteikšanas principus. Politikā ir aprakstīta arī  apdrošināšanas, atsaukšanas pabalsta un tehniskā nodrošinājuma piemērošana.

Valdes un padomes locekļu atlīdzības noteikšanā tiek ņemtas vērā normatīvajos aktos (Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā (LIKUMS), Ministru kabineta 2020.gada 4.februāra noteikumos Nr.63 “Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru” (MK noteikumi), Pārresoru koordinācijas centra apstiprinātajās vadlīnijās “Vadlīnijas publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu atlīdzības noteikšanai” (VADLĪNIJAS) noteiktās prasības un principi.

Valdes un padomes atlīdzības politika