previous image button
next image button
close fullscreen container


Ārkārtas akcionāru sapulcē pieņemtie lēmumi

30.12.2022. 

DARBA KĀRTĪBAS JAUTĀJUMS PIEŅEMTAIS LĒMUMS

1. Par VNĪ 2023. gada budžetu.


1.1. pieņemt zināšanai VNĪ 2023. gada budžetu.
2. Par VNĪ 2023. gada darbības plānu 2.1. pieņemt zināšanai VNĪ 2023. gada darbības plānu.