previous image button
next image button
close fullscreen container

20.12.2023. Ārkārtas akcionāru sapulcē pieņemtie lēmumi

Darba kārtības jautājums

Pieņemtais lēmums

1. Par VNĪ 2024. gada budžetu.

Pieņemt zināšanai VNĪ 2024. gada budžetu.

2. Par VNĪ 2024. gada darbības plānu.

Pieņemt zināšanai VNĪ 2024. gada darbības plānu.

3. Par VNĪ Dividenžu politikas saskaņošanu.

Saskaņot VNĪ Dividenžu politikas projektu.

4. Par VNĪ Valdes un padomes locekļu atlīdzības politikas saskaņošanu.

Saskaņot VNĪ Valdes un padomes locekļu atlīdzības politikas projektu.