previous image button
next image button
close fullscreen container


VAS “Valsts nekustamie īpašumi” valde paziņo, ka 2023. gada 20. decembrī plkst. 13.00 tiek sasaukta VNĪ ārkārtas akcionāru sapulce, kas tiks organizēta, izmantojot attālinātās pieslēgšanās iespējas.

Ārkārtas akcionāru sapulces darba kārtība:

  1. Par VNĪ 2024. gada budžetu.
  2. Par VNĪ 2024. gada darbības plānu.
  3. Par VNĪ Dividenžu politikas saskaņošanu.
  4. Par VNĪ Valdes un padomes locekļu atlīdzības politikas saskaņošanu.
  5. Dažādi.