previous image button
next image button
close fullscreen container

 

Ārkārtas akcionāru sapulcē izskatītie un pieņemtie lēmumi

23.03.2020.

DARBA KĀRTĪBAS JAUTĀJUMS PIEŅEMTAIS LĒMUMS
1. Par VNĪ statūtu grozījumu 1.1. apstiprināt grozījumu VNĪ statūtos atbilstoši pievienotajai redakcijai (1. pielikums);
1.2. apstiprināt VNĪ statūtu jauno redakciju atbilstoši pievienotajai redakcijai (2. pielikums);
1.3. noteikt, ka grozījums VNĪ statūtos un VNĪ statūti jaunā redakcijā stājas spēkā 01.04.2020.;
1.4. uzdot VNĪ valdei iesniegt Uzņēmumu reģistrā ar VNĪ statūtu grozījumu saistītos dokumentus.
2. Dažādi. Par nomas maksām 2. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju par nomas maksu piemērošanu.
3. Dažādi. Par nekustamo īpašumu attīstības projektiem 3. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju par svarīgāko nekustamo īpašumu attīstības projektu statusu.