previous image button
next image button
close fullscreen container

 

Ziedošanas (dāvināšanas) politika

VNĪ ir spēkā uzņēmuma padomes apstiprināta Ziedošanas (dāvināšanas) politika. Tās mērķis ir definēt VNĪ ziedošanas (dāvināšanas) pamatprincipus, lai veicinātu VNĪ vidēja termiņa darbības stratēģijas 2018.-2022. gadam īstenošanu un ilgtspējīgu attīstību.

VNĪ ziedošanas (dāvināšanas) aktivitātes veic atbilstoši Ziedošanas (dāvināšanas) politikai un kārtībai, uzņēmuma vērtībām, korporatīvās sociālās atbildības prioritārajiem atbalsta virzieniem, kā arī Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Par ziedošanas (dāvināšanas) iniciatīvām lemj ziedošanas (dāvināšanas) iniciatīvu izvērtēšanas komisija un valde.

Plašāka informācija par sadarbības iespējām:

Inta Plūmiņa
Korporatīvās komunikācijas un ilgtspējas daļas vadītāja
tālr.: 20235301 
e-pasts: inta.plumina@vni.lv