previous image button
next image button
close fullscreen container

 

Ziedošanas (dāvināšanas) politika

VNĪ ir spēkā uzņēmuma padomes apstiprināta Ziedošanas (dāvināšanas) politika. Tās mērķis ir definēt VNĪ ziedošanas (dāvināšanas) pamatprincipus, lai veicinātu VNĪ vidēja termiņa darbības stratēģijas 2018.-2022. gadam īstenošanu un ilgtspējīgu attīstību.

VNĪ ziedošanas (dāvināšanas) aktivitātes veic atbilstoši Ziedošanas (dāvināšanas) politikai un kārtībai, uzņēmuma vērtībām, korporatīvās sociālās atbildības prioritārajiem atbalsta virzieniem, kā arī Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Par ziedošanas (dāvināšanas) iniciatīvām lemj ziedošanas (dāvināšanas) iniciatīvu izvērtēšanas komisija un valde.

Plašāka informācija par sadarbības iespējām:

Aija Ikstena
Korporatīvās komunikācijas un ilgtspējas daļas vadītāja
tālr.: 20235301 
e-pasts: aija.ikstena@vni.lv

Ziedojumi

Datums 

Organizācija 

Ziedojuma mērķis 

Ziedojuma vērtība EUR 

21.02.2024. 

Nodibinājums   

Fonds "Ziedot.lv" 

VNĪ ziedo 37 lietotus portatīvos datorus, kas vairs netiek izmantoti uzņēmuma pamatfunkciju nodrošināšanai. Datorus paredzēts nosūtīt uz Ukrainu.    

0 EUR 

07.03.2024. 

Fonds Nāc Līdzās!  

VNĪ ziedo 10 lietotus portatīvos datorus, kas vairs netiek izmantoti uzņēmuma pamatfunkciju nodrošināšanai.   

0 EUR 

 

Rīgas 45.vidusskola  

Skolas Čiekurkalna filiālei ziedotas velonovietnes, atbalstot skolēnu videi draudzīgu pārvietošanos.  

1445,71  EUR 

Datums 

Organizācija 

Ziedojuma mērķis 

Ziedojuma vērtība EUR 

12.01.2023 

Biedrība “Gribu palīdzēt bēgļiem” 

Infrasarkanie sildītāji, kas uzlabo vidi bēgļu uzņemšanai divos robežšķērsošanas punktos 

713,04 

23.01.2023 

Biedrība “Tavi draugi” 

Infrasarkanie sildītāji, kas uzlabo vidi bēgļu uzņemšanai divos robežšķērsošanas punktos 

713,04 

29.12.2023 

Biedrība “Čiekurkalna attīstības biedrība” 

Atbalsts Čiekurkalna apkaimes senioriem un Ukrainas bēgļiem – pārtikas pakas.  

486,54 

Datums

Organizācija

Ziedojuma mērķis

Ziedojuma vērtība EUR

22.02.2022.

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests

Mēbeles Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta dispečeru atpūtas telpas labiekārtošanai.

 

1328,10 EUR

22.02.2022.

Nodibinājums  “Bērnu slimnīcas fonds”

Mēbeles “Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas Rehabilitācijas centra” uzgaidāmās telpas labiekārtošanai.

1499,00 EUR.

31.05.2022

Nodibinājums  Fonds "Ziedot.lv"

VNĪ ziedo lietoto datortehniku (39 lietoti portatīvie datori) un divas lietotas drukas iekārtas, lai jēgpilni atbalstītu bērnus un jauniešus, kam nepieciešams atbalsts izglītības iegūšanai.

0 EUR

07.09.2022

Bauskas novada pašvaldība

Gājēju pontonu tilts, kas vasaras un rudens sezonā nodrošina Mežotnes un Bauskas novada iedzīvotāju pārvietošanos, kā arī kultūrvēsturiski nozīmīgu objektu Rundāles pils un Mežotnes pils pieejamību tūrisma maršrutos.

0 EUR

 

Datums Organizācija Ziedojuma mērķis Ziedojuma vērtība EUR
29.03.2021. Biedrība “Iespēja visiem”

Attālināto mācību atbalstam skolēniem – ziedoti lietoti 15 sistēmbloki un 15 monitori, kas vairs netiek izmantoti uzņēmuma pamatfunkciju nodrošināšanai.

0

18.06.2021.

Nodibinājums “Fonds cerība ģimenei”

Attālināto mācību atbalstam skolēniem – ziedoti lietoti 75 sistēmbloki un 37 monitori, kas vairs netiek izmantoti uzņēmuma pamatfunkciju nodrošināšanai.

0

04.08.2021.

Biedrība “Čiekurkalna attīstības biedrība”

Kultūras veicināšana atbalstot biedrības projektu “Kultūrtelpas Čiekurkalnā  “Bibliotēkas dārzs” izveide un labiekārtošana” ar darbaspēku un nepieciešamo tehnikas atbalstu

2893,25