previous image button
next image button
close fullscreen container


Sasaukta VAS "Valsts Nekustamie īpašumi" ārkārtas akcionāru sapulce.


VAS “Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ) valde paziņo, ka 2022. gada 23. martā plkst. 13.30 ir sasaukta VNĪ ārkārtas akcionāru sapulce, kas tiks organizēta, izmantojot attālinātās pieslēgšanās iespējas.

Sapulces darba kārtība:

1. Par NĪ 333 East 50th street, Ņujorkā, Amerikas Savienotajās Valstīs, iekļaušanu VNĪ pamatkapitālā.

2. Par prasības celšanu pret SIA "Veselības aprūpes nekustamie īpašumi" bijušajiem valdes locekļiem par nodarītajiem zaudējumiem 50 348,53 EUR apmērā.

3. Par iepriekšējas piekrišanas sniegšanu VNĪ īpašumā esošo telpu Elizabetes ielā 57, Rīgā, nodošanai bezatlīdzības lietošanā biedrībai "Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija "Sustento"".