previous image button
next image button
close fullscreen container

 

Valsts nekustamā īpašuma informācijas sistēma (VNĪIS)

Sistēmas galvenie uzdevumi ir nodrošināt vienotu un sistematizētu informācijas apkopošanu, aktualizēšanu par valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanu un valsts iestāžu lietotajiem nekustamajiem īpašumiem.
 

 

Sistēmas lietotāja izveides kārtība

Lai nekustamā īpašuma valdītājs, pārvaldnieks, lietotājs saņemtu lietotāja piekļuvi VNĪIS ir nepieciešams no iestādes oficiālā e-pasta adreses uz e-pasta adresi vni@vni.lv nosūtīt sekojošu informāciju:

1. iestādes nosaukums;
2. iestādes juridiskā adrese;
3. iestādes reģistrācijas numurs;
4. iestādes tālruņa numurs;
5. iestādes e-pasta adrese;
6. lietotāja vārds, uzvārds;
7. lietotāja amats;
8. lietotāja tālruņa numurs;
9. lietotāja e-pasta adrese;
 

E-pasta tēmas laukā ir jābūt norādei, ka tas ir VNĪIS lietotāja izveides pieprasījums.

Piekļuves rekvizīti tiks nosūtīti uz pieprasījuma e-pastā norādītā sistēmas lietotāja e-pasta adresi.