previous image button
next image button
close fullscreen container

 

Jaunā Rīgas teātra renovācijas un būvniecības projekta mērķis ir izveidot modernu Eiropas līmeņa teātri.

Projekta īstenošanu ietekmē fakts, ka būve top Rīgas vēsturiskajā centrā, intensīvas apkārtējās apbūves apstākļos. Tādēļ pagalma zonā jaunās ēkas pāļu iestrāde īstenota, izmantojot vienlaikus trīs atšķirīgas dziļo pamatu izbūves tehnoloģijas - DSM (grunts stabilizāciju), VDW (sekantu urbpāļus) un “Jet Grouting” (cementa – ūdens maisījuma injekcijas). Šos risinājumus jau iepriekš izmantojusi viens no pasaulē lielākajiem ģeotehnisko darbu uzņēmumiem “Keller”. Ievērojot būvdarbu paaugstināto bīstamības pakāpi, turpinās apkārtējo ēku monitorings, īpašu uzmanību pievēršot C apjoma kravas lifta izbūves darbiem.

Projektā atsevišķi izdalīti energoefektivitātes darbi, kuriem ir piesaistīts Eiropas Savienības struktūrfondu finansējums. Plānots siltināt fasādes ārsienas, jumta pārsegumu, nomainīt ārdurvis, izbūvēt pakešu logus, mehānisko ventilāciju, pārbūvēt apkures sistēmu, nomainīt apgaismojumu pret energoefektīvu LED apgaismojumu.

Teātra kompleksa telpu platība pēc pārbūves būs 9 767 m2, to papildinās 649 m2 liels pagalms. Kopējas skatītāju vietu skaits būs 840 (līdz pārbūvei – 400). Teātrī būs trīs skatītāju zāles: lielā Smiļģa zāle ar 325 vietām parterā un 175 vietām balkonā, lielā “Black-box” zāle ar 240 vietām, mazā “Black-box” zāle ar 100 sēdvietām. Jaunajā apjomā paredzētas arī trīs mēģinājumu zāles. Otrais stāvs, kas nodēvēts par Radošo stāvu, pilnībā atvēlēts aktieriem un citiem teātra darbiniekiem – te būs modernas ģērbtuves, dušas, plaša virtuve.

Pagraba stāvā būs moderna darbnīca. Tieši pazemes daļa ir viena no svarīgākajām projekta sastāvdaļām, kas ļauj īstenot “teātris – māja” ieceri, proti, visu no dekorāciju izgatavošanas līdz teātra izrādei var īstenot vienkopus, netērējot liekus resursus. Tāpat uzlabota vides pieejamība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām – paredzēta ērta iebraukšana pagalmā un ēkā, lifts, tualetes, arī zālēs ir paredzētas īpašas vietas.

Šobrīd ir pabeigta būvkonstrukciju izbūve, norit jumta seguma ieklāšanas darbi, fasāžu rekonstrukcija, tiek veikti iekšējo inženiertīklu izbūves darbi, apdares darbi u.c. iekšdarbi. Skatītāju zālēs tiek veikta teātra tehnoloģiskā aprīkojuma uzstādīšanas darbi. Būvniecībā iesaistītās puses mērķtiecīgi strādā, lai būvdarbi noritētu atbilstoši plānotajam, objekts tiktu pabeigts pienācīgā kvalitātē un teātris Lāčplēša ielas namā varētu atgriezties līdz 2023. gada pirmajā pusē.

Par Jaunā Rīgas teātra būvniecību noslēgts līgums ar pilnsabiedrību „SBSC” par 32,4 miljoniem eiro. Sadarbība būvnieku – pilnsabiedrību “SBSC” notiek pēc principa „Projektē un būvē”, kas nozīmē līguma izpildītāja visaptverošu atbildību par būvdarbiem un ļauj ātrāk risināt radušos izaicinājumus.

Šā projekta budžetu ietekmē ierobežotā vide – būvniecības apstākļi, pilsētas tīkli, apakšstacija, integrācija pilsētvidē, restaurācija, ievērojot Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas prasības. Taču mēs iegūsim Eiropas līmeņa teātri, divkāršotu izmantojamo platību, lielo zāli ar vairāk nekā 500 sēdvietām pašreizējo 300 vietā. Unikāls risinājums ir divējādā akustika un skaņas izolācija, kādas nav nevienam citam objektam Latvijā.

Zaiga Gaile,
arhitekte un projekta autore

Projekta priekšizpēte
Būvprojekta izstrāde
Būvniecības darbi
Nodošana klientam
2008
2018
2023
2024
Projekta priekšizpēte
2008
Būvprojekta izstrāde
2018
Būvniecības darbi
2023
Nodošana klientam
2024
 tabs_alt_img

Projekta nosaukums un identifikācijas numurs:
Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā Lāčplēša ielā 25, Rīgā (4.2.1.2/18/I/050).

Projekta mērķis:
Sniegt ieguldījumu energoefektivitātes paaugstināšanā ēkā Lāčplēša ielā 25, Rīgā, īstenojot ēkās energoefektivitātes paaugstināšanas aktivitātes.

Projekta galvenās darbības:
fasādes ārsienas siltināšana, jumta pārseguma siltināšana, pakešu logu izbūve, ārdurvju nomaiņa, mehāniskas ventilācijas izbūve, apkures sistēmas pārbūve, apgaismojuma nomaiņa.

Projekta kopējais finansējums:
EUR 2 675 385.47 (no tiem EUR 2 170 416.00 attiecināmie izdevumi)

Projekta īstenošanas termiņš:  2023.gada 31. decembris

03.02.2020. Izsludinātajā iepirkumā Jaunā Rīgas teātra būvniecībai Lāčplēša ielā 25, Rīgā saņemti piedāvājumi no četriem būvuzņēmējiem.

11.05.2020. Noslēgts līgums ar pilnsabiedrību "SBSC" par būvdarbiem, projektēšanu, autoruzraudzību, BIM izstrādi, inženierkomunikāciju apkopēm.

10.09.2020. Atsākas jaunā ēku apjoma izbūve, pāļu darbi.

30.12.2020. Pabeigta Jaunā Rīgas teātra jaunā apjoma pāļu iestrāde, uzsākta pazemes darbnīcu izbūve.

11.03.2020. Būvdarbu gaitā atrasta laika kapsula ar 19.gs. vēstures liecībām.

31.03.2021. Tiek ielikta laika kapsula ar vēstījumiem nākotnes cilvēkam.

16.07.2021. Izbūvēta trešdaļa JRT jaunās ēkas konstrukciju, pabeigti Smiļģa zāles balkona un mazās “black-box” zāles betonēšanas darbi.

08.11.2021. Sasniegts rekonstruējamās ēkas jumta augstākais punkts.

03.03.2022. No būvuzņēmēja saņemts paziņojums par materiālu piegādes traucējumiem, ko izraisījusi Krievijas veiktā karadarbības Ukrainā.

24.03.2022. No būvuzņēmēja saņemts informācijas apkopojums par Covid-19 apstākļu radīto ietekmi uz līguma izpildi.

22.06.2022. Noslēgta vienošanās ar PS "SBSC" par termiņa pagarinājumu (8 mēneši), neparedzamo būvdarbu izmaksu sadārdzinājuma segšanu (2,18m EUR) un ēkas lietotāja ierosināto papildu darbu veikšanu (0,32m EUR).

15.08.2022. JRT darbinieku un preses pārstāvju ekskursija būvlaukumā, paveikti aptuveni 60% no visa būvdarbu apjoma.

01.11.2022. VNĪ publicē aicinājumu pilnsabiedrībai "SBSC" kāpināt darbu izpildes tempu. 

23.03.2023. Preses konference par ar “SBSC” panākto vienošanos, kas paredz JRT ēku kompleksa nodošanu ekspluatācijā līdz 2023. gada beigām.

26.05.2023. Valsts zemes dienests uzsāk kadastrālās uzmērīšanas lietas sagatavošanu būvlaukumā. 

12.06.2023. Veikta lielākā daļa no inženiersistēmu tīklu izbūves, ēkas pirmreizējā blīvējuma pārbaude un pirmreizējais termogrāfiskais tests.
15.08.2023.  JRT ēku kompleksā pabeigtas abas “Black box” zāles
30.11.2023.  JRT ēku kompleksā patlaban ir paveikti aptuveni 95% būvdarbu.
22.12.2023.  JRT ēku komplekss nodots ekspluatācijā.

Informācija atjaunota:
27.12.2023