previous image button
next image button
close fullscreen container

 

Projekta mērķis ir pilnībā pārbūvēt ēku Aspazijas bulvārī 7, Rīgā, un pielāgot to Latvijas Republikas Prokuratūras iestāžu vajadzībām. Vienlaikus tas ir arī pilotprojekts Būves informācijas modelēšanas (BIM) izmantošanai publiskajā sektorā veiktajos būvprojektos.

Vēsturiskā policijas ēka tika atjaunota pēc arhitekta Alda Poļa vadībā izstrādātā būvprojekta, saglabājot katra ēkas korpusa vēsturisko pēctecību un ēkas autentisko veidolu , t.sk. neorenesanses stila, jūgendstila un nacionālā romantisma stila apdares elementus iekšējā interjerā. Pārbūves laikā kopējā ēkas platība palielināta no 7205,5 m2 līdz 7495,2 m2, izveidojot mūsdienīgas darba, pārrunu un atpūtas telpas prokuratūras vajadzībām. Ēkas trešajā stāvā, tam pievienojot bēniņu apjomu, izbūvēta jauna konferenču zāle ar 200 sēdvietām.

Rekonstrukcijas laikā ēkai tika pastiprināti pamati, pārbūvēti un pastiprināti pārsegumi, pārbūvēts jumts, atjaunota fasāde, mainīts telpu plānojums, izbūvēti iekšējie un ārējie inženiertīkli, lifti, ēkas vadības un automatizācijas sistēma, restaurēti vēsturiskā interjera elementi, labiekārtota teritorija un veikti citi energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi.  

Prokuratūras ēkas pārbūve ir būtisks solis pretim labākai un efektīvākai valsts iestāžu izvietošanai, valstij piederošo nekustamo īpašumu apsaimniekošanai un būvniecības digitalizācijai. Pēc ēkas pārbūves vienotās telpās Aspazijas bulvārī 7 ir izvietotas desmit prokuratūras iestādes, kuru darbiniekiem būs komfortabli darba apstākļi. Ieviesto energoefektivitātes risinājumu rezultātā siltumenerģijas patēriņš ēkas apkurei samazinās aptuveni uz pusi – no 140,76 kWh/m2 gadā uz 74,22 kWh/m2.

Pilotprojekta īstenošanas laikā gūta pārliecība par BIM tehnoloģiju izmantošanas priekšrocībām–paaugstināta būvprojekta kvalitāte, BIM sistēmā savlaicīgi identificējot vairāk nekā 200 problēmvietas, ietaupītas ap 3500 cilvēku darba stundu, kas ļāva īstenot būvdarbus bez pārtraukumiem un būvdarbu gaitā laikus novērst nepilnības, kas valstij izmaksātu ap 150 000 eiro.

Ir patiess prieks, ka mūsu darbiniekiem ir radīta moderna darba vieta un vide, ēkai saglabājot vēsturisko vērtību. Šajā ēkā mēs izvietosim aptuveni 230 darbiniekus, kas neapšaubāmi atvieglos savstarpējo ikdienas darbu un kas nav mazsvarīgi, tad ietaupīs valsts budžeta līdzekļus. Nav noslēpums, ka sakārtotā un mūsdienām piemērotā darba vidē arī darba kvalitāte un rezultāti ir daudz labāki. Tāpēc novēlu visiem veiksmi un izaugsmi nākotnē.

Juris Stukāns, ģenerālprokurors

Projekta sagatavošana
Būvprojekta izstrāde
Būvdarbi
Nodošana ekspluatācijā
Nodošana klientam


2015
2016
2018
2020
2020
Projekta sagatavošana
2015
Būvprojekta izstrāde
2016
Būvdarbi
2018
Nodošana ekspluatācijā
2020
Nodošana klientam
2020

Ēkas vēsture

Pēc pilsētas arhitekta Reinholda Georga Šmēlinga projekta 1891. gadā celtā neorenesanses ēka Aspazijas bulvārī 7 ir kultūrvēsturiska vērtība gan arhitekta rokraksta, gan tās sabiedriskās nozīmes dēļ. Nams  padomju okupācijas gados tika nodots milicijai – policijas vajadzībām  tas tika lietots nemainīgi –  no paša izbūves brīža līdz pat 2008. gadam. Nams ir UNESCO Pasaules kultūras un dabas mantojuma objekta “Rīgas vēsturiskais centrs” un valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa “Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs” daļa.

 tabs_alt_img

Projekta nosaukums un identifikācijas numurs:
Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā Aspazijas bulvārī 7, Rīgā / 4.2.1.2/18/I/036
 
Projekta mērķis ir:
Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu Latvijas Republikas Prokuratūras ēkā Aspazijas bulvārī 7, Rīgā.
 
Projekta galvenās darbības:
• veco koka logu un vitrīnu atjaunošana/renovācija/nomaiņa; 
• koka tipa ārdurvis un vārtu nomaiņa; 
• ēkas grīdas pārseguma siltināšana, ēkas jumta pārseguma siltināšana; 
• ventilācijas sistēmas ar rekuperācijas iekārtu instalācija; 
• jaunās divcauruļu apkures sistēmas ierīkošana, jauno radiatoru instalācija, siltummezgla modernizācija; 
• karstā ūdens sistēmas pārbūve.
 
Projekta termiņš un finansējums:
Projekta darbību īstenošanas laiks ir 23 mēneši pēc līguma noslēgšanas ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru.
Projekta kopējais budžets sastāda 1 849 377,44 euro, tai skaitā projekta attiecināmās izmaksas 1 100 000,00 euro.
 
Projekta ieguvumi:
Pēc projekta īstenošanas tiks būtiski uzlabota ēkas energoefektivitāte. Samazināsies nepieciešamās enerģijas patēriņš, kas nozīmē, ka samazināsies arī piesārņojošo vielu emisija atmosfērā, kas rodas šīs enerģijas ražošanā un piegādē. Latvijas Republikas Prokuratūras darbinieki saņems komfortablākas un darbam piemērotākas telpas. Kā arī pēc pasākumu īstenošanas tiek uzlabots ēkas vizuālais skats, atstājot pozitīvu iespaidu uz apkārtējo vidi un vietējiem iedzīvotājiem.