previous image button
next image button
close fullscreen container

 

Projekta mērķis ir modernizēta robežšķērsošanas vieta “Grebņeva”.
Robežšķērsošanas vietā tiks izbūvēti ar modernām kontroles tehnoloģijām aprīkoti četri pārbaudes paviljoni, nodrošinot efektīvu robežšķērsotāju plūsmas caurlaidību un biometrisko datu iegūšanu un pārbaudi. Autoceļu robežsargu darba vietas tiks pielāgotas atbilstoši Eiropas centrālās ieceļošanas un izceļošanas sistēmas prasībām.

Modernizētā robežšķērsošanas vieta “Grebņeva” ļaus efektīvāk pārvaldīt robežas šķērsotāju kontroli, tādējādi stiprinot robežas drošību.

Latvija, līdz ar pārējām Eiropas Savienības valstīm, šobrīd ļoti aktīvi strādā pie vairākiem robežkontroles un robežšķērsošanas modernizācijas pasākumiem, kuru ieviešanu paredz jaunās Eiropas Savienības regulas. Kopā ar pārējām ES dalībvalstīm mēs modernizējam ne tikai informācijas sistēmas datu apmaiņai nacionālajā un starptautiskajā līmenī, bet veicam arī būtiskus pārbūves un aprīkojuma iegādes pasākumus pašos robežkontroles punktos, lai efektivizētu un padarītu raitāku ne tikai robežšķērsotāju plūsmu, bet būtiski uzlabotu arī robežsargu darba apstākļus. Pirmie ieguvumi robežšķērsotājiem būs sagaidāmi jau šī gada beigās, kad Latvija kopā ar pārējām dalībvalstīm vienoti ieviesīs jaunus tehnoloģiskos datu apmaiņas risinājumus un pakāpeniski tiks pabeigti arī pārbūves un aprīkošanas darbi robežšķērsošanas punktos.

Līga Lapiņa,
Iekšlietu ministrijas Informācijas centra priekšniece. 

Projekta sagatavošana
Būvprojekta izstrāde
Būvdarbi
Nodošana ekspluatācijā
Nodošana klientam


2020
2021
2022
2023
2023
Projekta sagatavošana
2020
Būvprojekta izstrāde
2021
Būvdarbi
2022
Nodošana ekspluatācijā
2023
Nodošana klientam
2023
 tabs_alt_img

 

Projekta nosaukums un identifikācijas numurs:
Robežšķērsošanas vieta “Grebņeva” modernizācijas projekts tiek īstenots Iekšējās drošības fonda 2014.–2020.gada programmas projekta Nr. IC/IDF/2020/6 „Ieceļošanas/izceļošanas sistēmas un ETIAS ieviešana” ietvaros Iekšlietu ministrijas Informācijas centram (IeM IC) sadarbībā ar Valsts robežsardzi (VRS), Valsts policiju (VP) un VAS “Valsts nekustamie īpašumi”.

Projekta mērķis:
Veikt Valsts robežsardzes elektroniskās informācijas sistēmas (REIS) un tās tehniskās platformas modernizāciju, un papildināt to ar valsts vienoto saskarni ar Eiropas centrālo ieceļošanas/izceļošanas sistēmu (IIS), nodrošinot Šengenas robežu kodeksa nosacījumu izpildi, vienlaikus nodrošināt Eiropas ceļošanas informācijas un atļauju sistēmas (ETIAS) pilnveidi.

Projekta īstenošanas laiks: 
16.09.2020. – 30.11.2023.

Finansējums:
10 101 449 EUR
86% apmērā 6 981 919 EUR apmērā ES fondu finansējums.
14% apmērā 1 166 652 EUR ir valsts budžeta finansējums.
2 002 878 EUR projekta neattiecināmās izmaksas.