previous image button
next image button
close fullscreen container

 

Projekta mērķis ir modernizēta robežšķērsošanas vieta “Grebņeva”.
Robežšķērsošanas vietā tiks izbūvēti ar modernām kontroles tehnoloģijām aprīkoti četri pārbaudes paviljoni, nodrošinot efektīvu robežšķērsotāju plūsmas caurlaidību un biometrisko datu iegūšanu un pārbaudi. Autoceļu robežsargu darba vietas pielāgotas atbilstoši Eiropas centrālās ieceļošanas un izceļošanas sistēmas prasībām.

Modernizētā robežšķērsošanas vieta “Grebņeva” ļaus efektīvāk pārvaldīt robežas šķērsotāju kontroli, tādējādi stiprinot robežas drošību.

Latvija, līdz ar pārējām Eiropas Savienības valstīm, šobrīd ļoti aktīvi strādā pie vairākiem robežkontroles un robežšķērsošanas modernizācijas pasākumiem, kuru ieviešanu paredz jaunās Eiropas Savienības regulas. Kopā ar pārējām ES dalībvalstīm mēs modernizējam ne tikai informācijas sistēmas datu apmaiņai nacionālajā un starptautiskajā līmenī, bet veicam arī būtiskus pārbūves un aprīkojuma iegādes pasākumus pašos robežkontroles punktos, lai efektivizētu un padarītu raitāku ne tikai robežšķērsotāju plūsmu, bet būtiski uzlabotu arī robežsargu darba apstākļus. Pirmie ieguvumi robežšķērsotājiem būs sagaidāmi jau šī gada beigās, kad Latvija kopā ar pārējām dalībvalstīm vienoti ieviesīs jaunus tehnoloģiskos datu apmaiņas risinājumus un pakāpeniski tiks pabeigti arī pārbūves un aprīkošanas darbi robežšķērsošanas punktos.

Līga Lapiņa,
Iekšlietu ministrijas Informācijas centra priekšniece. 

Projekta sagatavošana
Būvprojekta izstrāde
Būvdarbi
Nodošana ekspluatācijā
Nodošana klientam


2020
2021
2022
2023
2024
Projekta sagatavošana
2020
Būvprojekta izstrāde
2021
Būvdarbi
2022
Nodošana ekspluatācijā
2023
Nodošana klientam
2024
 tabs_alt_img

Projekta nosaukums un identifikācijas numurs:
Robežšķērsošanas vieta “Grebņeva” modernizācijas projekts tiek īstenots Iekšējās drošības fonda 2014.–2020.gada programmas projekta Nr. IC/IDF/2020/6 „Ieceļošanas/izceļošanas sistēmas un ETIAS ieviešana” ietvaros Iekšlietu ministrijas Informācijas centram (IeM IC) sadarbībā ar Valsts robežsardzi (VRS), Valsts policiju (VP) un VAS “Valsts nekustamie īpašumi”.

Projekta mērķis:

Veikt REIS un tās tehniskās platformas modernizāciju un sagatavoties IIS un ETIAS integrācijai, nodrošinot Šengenas robežu kodeksa nosacījumu izpildi.

Projekta īstenošanas laiks: 16.09.2020. – 31.05.2024.

Finansējums: 7 359 025 EUR

4 886 790 EUR apmērā ES fondu finansējums.

1 146 957 EUR ir valsts budžeta finansējums.

1 325 278 EUR projekta neattiecināmās izmaksas.

Projekta pasākumi:

 1. Projekta vadība un administrēšana.
 2. REIS modernizācija un IIS ieviešana.
 3. Nacionālās vienotās saskarnes (NUI) integrācija.
 4. Centrālā piekļuves punkta izveide un sistēmu integrācija.
 5. Gala lietotāju iekārtu iegāde un integrācija.
 6. Drošības testi.
 7. ETIAS risinājumu izstrāde.
 8. CPP risinājuma pielāgošana
 9. ETIAS darbībai nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana.
 10. Robežsargu darba vietu uzlabojumi.
 11. Pārbaudes paviljonu izbūve un autobusu pasažieru pārbaudes termināla projektēšanas uzdevuma izstrāde, būvprojekta izstrāde un būvprojekta ekspertīze “Grebņevas” robežšķērsošanas punktā.
 12. Robežšķērsošanas punkta Pāternieki videonovērošanas sistēmas modernizācija.
 13. Personu reģistra pielāgošana.

Projekta sasniegtie rezultāti:

 1. Modernizēts REIS: veikta 1.līnijas lietotnes (Front Office) pilnveide, centrālās datu apstrādes sistēmas (Back Office) pilnveide, integrāciju apakšsistēmas pilnveide (Saskarņu modulis), REIS 1.kārta uzstādīta produkcijas vidē, nodrošinot esošā REIS uzkrāto datu migrāciju, veikta REIS 1.kārtas nepieciešamo tehnoloģisko risinājumu  sagatavošana integrācijai ar IIS, nodrošināta visu uz REIS attiecināmo EU-LISA aģentūras  izstrādāto testu veikšana, nodrošināta 1.kārtas REIS apmācību materiālu sagatavošana.
 2. Nodrošināta NUI tehniskās infrastruktūras izveidošana un integrācija ar IIS (risinājuma ieviešana produkcijā ir atkarīga no IIS ieviešanas produkcijā, ar ieviešanu produkcijā saistītie darbi tiks veikti nākotnes projektu ietvaros), par ko liecinās EU-LISA aģentūras  izstrādāto testu veikšana.
 3. Izveidots CPP risinājums un veikta integrācija ar IIS, nodrošināta BDAS integrācijas ar CPP izstrāde (risinājuma ieviešana produkcijā ir atkarīga no IIS ieviešanas produkcijā, ar ieviešanu produkcijā saistītie darbi tiks veikti nākotnes projektu ietvaros).
 4. Veikta REIS aprīkojuma un iekārtu iegāde un uzstādīšana robežšķērsošanas vietās. Izveidots REIS un gala iekārtu saskarnes tehniskais risinājums. Veikta REIS funkcionalitātes izstrāde gala iekārtu lietojamībai kā arī biogrāfisko un biometrisko datu automatizētai iegūšanai (sejas attēlu iegūšanas funkcionalitātes izmantošanas uzsākšana ir atkarīga no IIS ieviešanas produkcijā, ar ieviešanu produkcijā saistītie darbi tiks veikti nākotnes projektu ietvaros).
 5. Veikti 2 REIS drošības testi (sākotnējie un atkārtoti), kuru rezultātā veiktas REIS pārbaudes un nodrošināta tehnoloģiski droša risinājuma sagatavošana ieviešanai ekspluatācijā.
 6. Izveidots tehniskais risinājums integrācijai ar ETIAS (risinājuma izstrāde ir atkarīga no centrālā ETIAS un  Eiropas meklēšanas portāla)  pieejamības, risinājuma izstrāde turpināsies nākotnes projekta ietvaros. Izstrādāta ETIAS kontrolsaraksta pamatfunkcionalitāte, kas satur lietotāju saskarnes formas un ETIAS integrācijas servisus. Izstrāde veikta ar eu-LISA nodrošināto  ETIAS centrālās sistēmas simulatoru, tāpēc risinājuma izstrāde turpināsies nākotnes projekta ietvaros. Izstrādāta ETIAS valsts vienības risinājuma pieteikumu apstrādei nacionālajās sistēmās pamatfunkcionalitāte, kas satur lietotāju saskarnes formas un ETIAS integrācijas servisus. Izstrāde veikta ar eu-LISA nodrošināto centrālās sistēmas simulatoru, tāpēc risinājuma izstrāde turpināsies nākotnes projekta ietvaros.
 7. CPP risinājums papildināts ar ETIAS pieprasījuma sagatavošanas un iesniegšanas funkcionalitāti, integrācijas izstrāde turpināsies nākotnes projekta ietvaros un ir atkarīga no centrālā ETIAS un Eiropas meklēšanas portāla pieejamības.
 8. Veikta NUI tehniskās infrastruktūras izveidošana un sagatavošana integrācijai ar ETIAS (risinājuma ieviešana produkcijā ir atkarīga no ETIAS ieviešanas produkcijā, ar ieviešanu produkcijā saistītie darbi tiks veikti nākotnes projektu ietvaros).
 9. Aprīkotas 68 robežsargu darba vietas RŠV “Grebņeva”, “Terehova”, “Silene”, “Paternieki” (lodziņi robežšķērsotāja elkoņu augstumā, fons fotogrāfēšanai, apgaismojums).
 10. Grebņevas” robežšķērsošanas punktā veikta 3 jaunu barjeru uzstādīšana, izstrādāts pārbaudes paviljonu un viena autobusu pasažieru termināla projektēšanas uzdevums, būvprojekts un veikta būvprojekta ekspertīze.
 11. “Pāternieki” robežšķērsošanas punktā veikta teritorijas videonovērošanas kameru balstu un komunikāciju izbūve.
 12. Veikta funkcionalitātes pielāgošana vienotai mantu un personu uzskaites un meklēšanas procesa nodrošināšanai (risinājuma ieviešana produkcijā ir atkarīga no PEM/MNZO risinājuma daļas ieviešanas produkcijā, kas tiek izstrādāta SIS projekta (Šengenas informācijas sistēmas pilnveidošana Nr.IC/IDF/2020/2)