previous image button
next image button
close fullscreen container

Iepirkumu arhīvs

Publikācijas datums
Identifikācijas numurs
Iepirkuma nosaukums
14.09.2018 VNĪ/2018/7/2-1/AK-48 Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Torņa ielā 1, Rīgā
12.09.2018 VNĪ/2018/7/2-2/M-39 Arhitektoniski mākslinieciskās izpētes veikšana
10.09.2018 VNĪ/2018/2-9/M-36 Komunikācijas pakalpojumi komunikācijas stratēģijas izstrādes un ieviešanas periodā
06.09.2018 VNĪ/2018/5-1/M-37 “Valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi” 2018. un 2019.gada pārskatu revīzijas pakalpojums, 2019.gadā nodrošinot pirmreizējo Starptautisko finanšu pārskatu standartu piemērošanu
03.09.2018 VNĪ/2018/7/2-4/M-35 Būves Informācijas Modeļa (BIM) izstrādes pakalpojums
30.08.2018 VNĪ/2018/7/2-4/AK-47 Telpu grupu vienkāršotā atjaunošana Valsts ieņēmumu dienesta administratīvo ēku kompleksā, Talejas ielā 1, Rīgā, ēkas 7.stāvā
24.08.2018 VNĪ/2018/4-3/M-33 Nekustamo īpašumu pārdošanas un īres/nomas starpniecības pakalpojumi