previous image button
next image button
close fullscreen container

Iepirkumu arhīvs

Publikācijas datums
Identifikācijas numurs
Iepirkuma nosaukums
09.06.2018 VNĪ 2018/4/4-1/AK-29 Vēsturisko lustru kopiju izgatavošana un uzstādīšana NĪ Pils laukumā 3, Rīgā
07.06.2018 VNĪ/2018/7/2-2/AK-24 Būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbu veikšana objektam Kandavas ielā 2a, Daugavpilī
04.06.2018 VNĪ/2018/4/1-1/AK-13 Elektroenerģijas iegāde VAS „Valsts nekustamie īpašumi” īpašumā un pārvaldīšanā, Valsts kancelejas pārvaldīšanā esošajiem nekustamajiem īpašumiem
01.06.2018 ID Nr. VNĪ/2018/3-5/AK-16 Izmaksu vadības sistēmas ieviešana uz darbībām balstītu izmaksu aprēķināšanai
31.05.2018 VNĪ/2018/7/2-1/SP-1 Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa
31.05.2018 VNĪ/2018/4/4-1/M-6 Ekspertīzes uzdevuma izstrādei Rīgas pils ekspertīzes veikšanai
29.05.2018 VNĪ/2017/4/1-1/AK-27 Par malkas piegādi