previous image button
next image button
close fullscreen container

Iepirkumu arhīvs

Publikācijas datums
Identifikācijas numurs
Iepirkuma nosaukums
22.06.2018 VNĪ/2018/4/4-1/AK-35 Ēkas fasāžu, karnīžu, dzegu, frontona un balkona tehniskās apsekošanas veikšana Smilšu ielā 1, Rīgā, Smilšu ielā 4, Rīgā, Smilšu ielā 7, Rīgā, Brīvības bulvāri 32, Rīgā, Doma laukumā 8a, Rīgā
20.06.2018 VNĪ/2018/7/2-4/M-25 Būves Informācijas Modeļa (BIM) izstrādes pakalpojums
20.06.2018 VNĪ/2018/4/4-2/AK-25 Nekustamo īpašumu telpu uzkopšana Rīgas reģionā
15.06.2018 VNĪ/2018/7/2-1/AK-28 „Okupācijas muzeja ēkas pārbūves, tai skaitā jaunas piebūves (Nākotnes nams) būvniecības būvuzraudzība”
15.06.2018 VNĪ/2018/7/2-4/M-16 Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam Čapligina ielā 3, Maskavā, Krievijas Federācijā
13.06.2018 VNĪ/2018/4/4-1/M-20 Ekspertīzes uzdevuma izstrādei Rīgas pils ekspertīzes veikšanai
13.06.2018 VNĪ/2018/7/2-2/AK-26 Apliecinājuma kartes izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbu veikšana objektam Komandanta ielā 9, Daugavpilī