previous image button
next image button
close fullscreen container

Iepirkumu arhīvs

Publikācijas datums
Identifikācijas numurs
Iepirkuma nosaukums
28.09.2017 VNĪ/2017/5/2-2/M-49 Administratīvās ēkas Kr.Valdemāra ielā 11a, Rīgā, ar kadastra apzīmējumu 0100 010 0110 001 fasādes atjaunošanas darbi
20.09.2017 VNĪ/2017/4/1-1/M-47 Par avota dzeramā ūdens iegādi
19.09.2017 VNĪ/2017/4/1-7/M-45 Liftu Wittur, Itālija, remontdarbu veikšana Smilšu ielā 1, Rīgā
12.09.2017 VNĪ/2017/5/2-1/SK-4 Par būvdarbu veikšanu būvprojekta “RŠV “Terehova” attīstības modernizācijas projekts. 1.etaps” īstenošanai
11.09.2017 VNĪ/2017/4/1-1/SP-7 Par siltumenerģijas piegādi un lietošanu
07.09.2017 VNĪ/2017/4/1-1/AK-32 Higiēnas preču piegāde
07.09.2017 VNĪ/2017/4/1-1/AK-33 Automašīnu degvielas uzpildes, auto preču un auto pakalpojumu nodrošinājums