previous image button
next image button
close fullscreen container

Iepirkumu arhīvs

Publikācijas datums
Identifikācijas numurs
Iepirkuma nosaukums
03.08.2017 VNĪ/2017/5/2-1/SK-2 Rīgas pils Konventa (Kastelas) pārbūve un restaurācija
03.08.2017 VNĪ/2017/4/1-7/M-42 Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība ēkai Rīgā, Brīvības ielā 72k-1 „Ēkas fasāžu atjaunošana un jumta seguma nomaiņa I un II kārta” un ēkai Rīgā, Merķeļa ielā 11 „Ēkas fasāžu atjaunošana u
24.07.2017 VNĪ/2017/5/2-1/M-38 „Tehniskās specifikācijas izstrādes pakalpojums objektam Lubānas ielā 80, Rīgā”
20.07.2017 VNĪ/2017/4/1-7/SP-6 Ūdens noplūdes avārijas seku likvidēšana Rīgas pils ēkā
18.07.2017 VNĪ/2017/4/1-3/M-40 Būvniecības, būvju nojaukšanas, būvgružu ar piejaukumu (nesaturot bīstamos atkritumus) un būvgružu bez piejaukumiem atkritumu pieņemšana, pārstrāde un apsaimniekošana
11.07.2017 VNĪ/2017/5/2-1/M-31 “Būvprojekta izmaiņu „Muzeju krātuvju komplekss Pulka ielā 8, Rīgā (kadastra Nr.0100 063 2027)” ekspertīzes veikšana”
29.06.2017 VNĪ/2017/4/1-1/M-35 Sadzīves atkritumu izvešanas pakalpojumi Rīgā VAS ”Valsts nekustamie īpašumi” īpašumā un pārvaldīšanā esošajiem nekustamajiem īpašumiem