previous image button
next image button
close fullscreen container

 

Vienlaikus ar Latvijas Okupācijas muzeja pārbūvi un jaunā “Nākotnes nama” būvniecību Strēlnieku laukumā uz Daugavas pusi top arī padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāls – mākslas objekts “Vēstures taktīla”. Tā ideja ir pieminēt tautas upurus, iesaistot pilsētas ikdienas dzīvās skaņas piemiņas kompleksa funkcijās un arhitektoniskajā formā.

 Patlaban notiek māksliniecisko elementu montāža un audiovizuālo tehnoloģiju testēšana, pēc tam objekts tiks nodots ekspluatācijā.

Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriālo ansambli veidos pārbūvētais Latvijas Okupācijas muzejs, tā jaunā piebūve “Nākotnes nams” un vides mākslas piemiņas objekts “Vēstures taktīla”. Piemiņas memoriāls tiks atvērts plašākai sabiedrībai līdz ar Okupācijas muzeja kompleksa pārbūves darbu pabeigšanu. Pēc kompleksa atvēršanas sabiedrībai memoriāls tiks aprīkots ar speciālām audiovizuālām iekārtām, kas veido skaņas, vibrācijas un gaismas efektus un iekļausies Rīgas pilsētas vidē.

Piemiņas memoriāls tiek veidots kā emocionāli iesaistoša vieta, radot cilvēkiem spēcīgu un dziļu līdzpārdzīvojumu. Sajūtu veidotas atmiņas cilvēku uztverē atstāj noturīgus nospiedumus. Tādēļ šī būs ne tikai vieta, lai atcerētos un pieminētu mūsu tautas skumjākos brīžus, šī būs vieta, kurā ar iekļaujošas skaņtelpas radīšanu tiks rosināta padomju okupācijas upuru piemiņa.

Dagnija Balode,
SIA “Taktila” vadītāja

Projekta sagatavošana
Būvprojekta izstrāde
Būvdarbi
Nodošana klientam
2008
2018
2019
2021
Projekta sagatavošana
2008
Būvprojekta izstrāde
2018
Būvdarbi
2019
Nodošana klientam
2021
 tabs_alt_img

Fondu projekta apraksts:
Projekta nosaukums un identifikācijas numurs:
"Latviešu strēlnieku laukuma atjaunošana" -  Latviešu strēlnieku laukumā, Rīgā / 5.5.1.0/20/I/004.
Projekta mērķis:
Saglabāt, aizsargāt un attīstīt Rīgas pilsētas attīstības 
programmā balstītu nozīmīgu kultūras mantojumu, pilnvērtīgi sakārtojot 
Latviešu strēlnieku laukumu un tam piegulošo publisko ārtelpu, radot objektā 
jaunus pakalpojumus, tādejādi nodrošinot ilgtspējīgu attīstību.
Projekta galvenās darbības:  Atjaunots laukuma segums, atjaunoti inženiertīkli un sakārtota lietusūdens novadīšanas sistēma.
Projekta termiņš un finansējums:
Projekta termiņš ir no 2021. līdz 2023. gadam. Projekta kopējās izmaksas 869 672, 94 EUR, no tām līguma Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr.5.5.1.0/20/I/004 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzekļi – 739 222 EUR.
Projekta ieguvumi:
Projekta rezultātā tiks izveidots un attīstīts nozīmīgs kultūras objekts un piedāvāts jaunradīts pakalpojums kultūras objekta, nodrošinot investīciju ilgtspēju un ietekmi uz nozīmīgā kultūras objekta sociālekonomiskā potenciāla attīstību un integrāciju vietējas ekonomikas struktūrā. Projekta rezultātā plānots, ka apmeklētāju skaits Latviešu strēlnieku laukumā pieaugs par 8701 salīdzinot ar 2015.gadu pēc Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla izveides un pēc Okupācijas muzeja pārbūves projekta īstenošanas.
Latviešu strēlnieku laukuma teritorija daļēji pieder gan valstij, gan pašvaldībai. 2021. gadā VNĪ noslēdza Okupācijas muzeja kompleksa atjaunošanu, pārbūvējot muzeja ēku un izveidojot piebūvi – Nākotnes namu, kā arī uzstādot memoriālu padomju okupācijas upuru piemiņai. Darbu ietvaros VNĪ atjaunoja valsts pārvaldībā esošo teritoriju apkārt muzejam un piemiņas memoriālam, pēc kā VNĪ uzņēmās iniciatīvu organizēt seguma atjaunošanu līdzās esošās Rīgas valstspilsētas pašvaldības teritorijā. Kopējās izmaksas Latviešu strēlnieku laukuma sakārtošanai ir aptuveni 600 tūkstoši eiro, kas tiek segtas galvenokārt no Līguma par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr.5.5.1.0/20/I/004 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzekļiem (85%), Rīgas domes (12%) un valsts (3%) dotācijas. Kopumā Latvijas Okupācijas muzeja pārbūvē, Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa izveidē un Strēlnieku laukuma sakārtošanā ieguldīti līdz 10 434 869 eiro: Kultūras ministrija piesaistījusi valsts budžeta finansējumu 9 405 196 eiro, Latvijas Okupācijas muzejs līdzfinansējis 160 000 eiro, savukārt Eiropas Savienības fondu, valsts budžeta un Rīgas domes līdzfinansējums sastāda 869 673 eiro.