previous image button
next image button
close fullscreen container

 

Vienlaikus ar Latvijas Okupācijas muzeja pārbūvi un jaunā “Nākotnes nama” būvniecību Strēlnieku laukumā uz Daugavas pusi top arī padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāls – mākslas objekts “Vēstures taktīla”. Tā ideja ir pieminēt tautas upurus, iesaistot pilsētas ikdienas dzīvās skaņas piemiņas kompleksa funkcijās un arhitektoniskajā formā.

 Patlaban notiek māksliniecisko elementu montāža un audiovizuālo tehnoloģiju testēšana, pēc tam objekts tiks nodots ekspluatācijā.

Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriālo ansambli veidos pārbūvētais Latvijas Okupācijas muzejs, tā jaunā piebūve “Nākotnes nams” un vides mākslas piemiņas objekts “Vēstures taktīla”. Piemiņas memoriāls tiks atvērts plašākai sabiedrībai līdz ar Okupācijas muzeja kompleksa pārbūves darbu pabeigšanu. Pēc kompleksa atvēršanas sabiedrībai memoriāls tiks aprīkots ar speciālām audiovizuālām iekārtām, kas veido skaņas, vibrācijas un gaismas efektus un iekļausies Rīgas pilsētas vidē.

Piemiņas memoriāls tiek veidots kā emocionāli iesaistoša vieta, radot cilvēkiem spēcīgu un dziļu līdzpārdzīvojumu. Sajūtu veidotas atmiņas cilvēku uztverē atstāj noturīgus nospiedumus. Tādēļ šī būs ne tikai vieta, lai atcerētos un pieminētu mūsu tautas skumjākos brīžus, šī būs vieta, kurā ar iekļaujošas skaņtelpas radīšanu tiks rosināta padomju okupācijas upuru piemiņa.

Dagnija Balode,
SIA “Taktila” vadītāja

Projekta statuss

Projekta sagatavošana
Būvprojekta izstrāde
Būvdarbi
Nodošana klientam
2008
2018
2019
2021
Projekta sagatavošana
2008
Būvprojekta izstrāde
2018
Būvdarbi
2019
Nodošana klientam
2021