previous image button
next image button
close fullscreen container

Atjaunotā Latvijas Okupācijas muzeja ēkas atslēgas svinīgi nodotas muzeja ekspozīcijas iekārtošanai

13.08.2021
Renārs Griškevičs

Šodien, 13. augustā atjaunotā Latvijas Okupācijas muzeja Latviešu strēlnieku laukumā 1, Rīgā, kompleksa atslēgas svinīgi nodotas muzeja ekspozīcijas ierīkošanai .Vēsturiskajai muzeja ēkai tapusi gaiša piebūve – Nākotnes nams. Pārbūves rezultātā muzejs ieguvis teju divas reizes plašākas telpas – telpas jaunajai ekspozīcijai, mūsdienīgus darba kabinetus, speciāli aprīkotas muzeja krātuves un arhīva telpas, informē VNĪ valdes priekšsēdētājs Renārs Griškevičs.

Nama atjaunošana pabeigta, īstenojot pazīstamā latviešu arhitekta Gunāra Birkerta Latvijai dāvāto ideju. “Iesākumā bija vīzija. Vīzija melnajai Latviešu sarkano Strēlnieku muzeja ēkai pievienot gaišu piebūvi, to noslēdzot ar stikla sienu. Arhitekts Gunārs Birkerts to aprakstīja kā Latvijas nesenās vēstures metaforu: no tumšās pagātnes uz gaišo tagadni, uz apskaidroto nākotni.  Tas bija šomēness - 2001. gada augustā, kad Rīga svinēja savu 800 gadu jubileju. No vīzijas līdz atslēgai tieši 20 gadi. Un te nu pavisam reāli mūsu acu priekšā ir nams, ko toreiz nosaucām par savu Nākotnes namu.  Muzeja direktores rokās tagad ir atslēga – ne tikai uz šo namu, bet arī uz darāmo darbu, uz ko tas gaidīt gaida. Nākotnes nams uzcelts, tas vairs nav nezināmā nākotnē, tas tagad ir Latvijas Okupācijas muzejs, norāda literatūrzinātnieks, ilggadējais Latvijas Okupācijas muzeja biedrības valdes priekšsēdis Valters Nollendorfs.

“Melns, balts, asinssarkans. Šīs ir tās trīs krāsas, ar kurām simboliski rakstīts Latvijas 20. gadsimta vēstures traģiskāko lappušu stāsts. Ar šīm krāsām jaunveidotais Latvijas Okupācijas muzeja komplekss turpmāk piesaistīs un uzrunās katru, kas nāks šurp vai arī tikai ies garām šai vietai. Paldies visiem, kas bijuši līdzdalīgi Latvijas Okupācijas muzeja jaunā kompleksa tapšanā daudzu gadu garumā. Līdzās visiem procesā iesaistītajiem, īpaša pateicība pienākas Latvijas Okupācijas muzeja biedrības valdei,  nenovērtējams ir latviešu trimdas ieguldītais lielais darbs un ziedojumi visus garos mūsu valsts okupācijas gadus uzturot pasaulē dzīvu Latvijas okupācijas faktu un līdz ar Latvijas atjaunošanu atvedot uz šejieni ideju par muzeju un iedibinot to šeit kā dāvanu neatkarību atguvušajai dzimtenei. Lai jaunais Latvijas Okupācijas muzeja komplekss kļūst par vēl spēcīgāku atceres vietu, kas stiprinās mūsu apņēmību veidot Latvijas  nākotni baltu, nekad nepieļaujot tādas melnas lappuses un tik daudz sarkanu asiņu, ar kurām mūsu valsts vēsturē ierakstīta tās okupācija!”, atzīmē kultūras ministrs Nauris Puntulis.

Vienotu ansambli ar atjaunoto namu veido tam līdzās esošais vērienīgais vides objekts – memoriāls padomju okupācijas upuru piemiņai “Vēstures taktīla” 10 metru augstumā un 18 metru platumā, kas ir kā simbolisks apliecinājums saiknei starp šodienu un traģisko notikumu Latvijas vēsturē, kad 1941. gadā padomju režīms izsūtīja svešumā vairāk kā 15 tūkstošus Latvijas pilsoņu. Memoriāls aprīkots ar speciālām audiovizuālām iekārtām, kas ikdienā veido skaņas, vibrācijas un gaismas efektus. Tie iekļausies Rīgas pilsētas vidē un no šodienas ir pieejami sabiedrībai. Memoriāla skaņas risinājumus veidojis mākslinieks Voldemārs Johansons, atskaņotie represijās cietušo personu uzvārdi ir sintezēti ar “Tildes” mākslīgā intelekta tehnoloģijas palīdzību. Nākotnes nama priekšpagalmā, Daugavas pusē iestādīti seši bērziņi, kas atspoguļo ideju par bērzu birzi –  latviskās ainavas nozīmīgu simbolu.

Arhitekta Gunāra Birkerta ieceres īstenošanai Strēlnieku laukumā bija dažādi šķēršļi, kuri kopīgiem spēkiem tika pārvarēti. Okupācijas muzeja ēkai un piemiņas memoriālam tika piešķirts nacionālā interešu objekta statuss un Būvvaldes funkcijas tika nodotas Vides Aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

Kopumā Latvijas Okupācijas muzeja pārbūvē, Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa izveidē un Strēlnieku laukuma sakārtošanā ieguldīti līdz 10 434 869 eiro: Kultūras ministrija piesaistījusi valsts budžeta finansējumu 9 405 196 eiro, Latvijas Okupācijas muzejs līdzfinansējis 160 000 eiro, savukārt Eiropas Savienības fondu, valsts budžeta un Rīgas domes līdzfinansējums sastāda 869 673 eiro. Būvdarbus veica SIA "Skonto būve" saskaņā ar arhitektu biroja SIA "5. iela" izstrādāto projektu. Memoriāla “Vēstures taktīla” mākslinieciskās idejas autori ir Kristaps Ģelzis, Ilze Miķelsone un Voldemārs Johansons –SIA "Taktila", kuru metu 2007. gadā par labāko atzina starptautiska žūrija.

Darbi pie Strēlnieku laukuma atjaunošanas pabeigšanas šogad vēl turpināsies - valsts un pašvaldība šajā projektā sadarbojas kopējam mērķim. Daļa Latviešu Strēlnieku laukuma pieder valstij, daļa pašvaldībai. Līdz ar Okupācijas muzeja kompleksa atjaunošanu VNĪ uzņēmās iniciatīvu organizēt seguma atjaunošanu topošajam kompleksam līdzās esošajai Rīgas pašvaldības teritorijai VNĪ un Rīgas domes panāktā vienošanās paredz kopā atjaunot pusi laukuma, ko plānots paveikt šā gada vēlā rudenī, otras laukuma daļas atjaunošanu Rīgas Tehniskās universitātes pusē pašvaldība plāno veikt pati tuvāko gadu laikā.

Pandēmijas apstākļos, ievērojot piesardzības un drošības prasības, VNĪ vadībā turpinās darbs pie 43 dažādiem valstiski nozīmīgiem būvniecības objektiem ar kopējo budžetu 156 miljoni eiro. Kapitālsabiedrība ir viens no 23 Latvijas uzņēmumiem, kas šogad Korporatīvās atbildības un ilgtspējas institūta „Ilgtspējas indeksa” vērtējumā saņēmis augstāko platīna godalgu, apliecinot labu pārvaldību un savas darbības ilgtspēju. VNĪ dibināts 1996. gadā, tā 100% akcionārs ir Latvijas Republikas Finanšu ministrija.