previous image button
next image button
close fullscreen container

 

Projekta "Latviešu strēlnieku laukuma atjaunošana" mērķis ir saglabāt, aizsargāt un attīstīt Rīgas pilsētas attīstības programma balstītu nozīmīgu kultūras mantojumu, pilnvērtīgi sakārtojot Latviešu strēlnieku laukumu un tam piegulošo publisko ārtelpu, radot objekta jaunus pakalpojumus, tādejādi nodrošinot ilgtspējīgu attīstību. Objekta teritorijā tiks pilnībā atjaunots Latviešu strēlnieku laukuma segums, atjaunoti inženiertīkli, sakārtota lietus ūdens novadīšanas sistēma, tādejādi pilnvērtīgi īstenojot jauna pakalpojuma - Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāls – funkcionētspēju.

Latviešu strēlnieku laukuma atjaunošanas darbi plānoti trīs posmos. VNĪ vadībā darbu pirmo posmu veic SIA “Kvinta BCL”. Otrajā posmā, plānota Rīgas pašvaldībai piederošās teritorijas segumu atjaunošana un apgaismošana Daugavas pusē, savukārt trešo posmu – laukuma daļas atjaunošanu Rīgas Tehniskās universitātes pusē – pašvaldība plāno veikt pati.

Latviešu strēlnieku laukuma teritorija daļēji pieder gan valstij, gan pašvaldībai. 2021. gadā VNĪ noslēdza Okupācijas muzeja kompleksa atjaunošanu, pārbūvējot muzeja ēku un izveidojot piebūvi – Nākotnes namu, kā arī uzstādot memoriālu padomju okupācijas upuru piemiņai. Darbu ietvaros VNĪ atjaunoja valsts pārvaldībā esošo teritoriju apkārt muzejam un piemiņas memoriālam, pēc kā VNĪ uzņēmās iniciatīvu organizēt seguma atjaunošanu līdzās esošās Rīgas valstspilsētas pašvaldības teritorijā.

Latviešu strēlnieku laukuma teritorijas atjaunošana ir kā nobeigums šīs Vecrīgas daļas jeb Vecpilsētas vārtu sakārtošanai. 2021. gadā VNĪ noslēdza Okupācijas muzeja kompleksa atjaunošanu, pārbūvējot muzeja ēku un izveidojot piebūvi – Nākotnes namu, kā arī uzstādot memoriālu padomju okupācijas upuru piemiņai. Darbu ietvaros VNĪ atjaunoja valsts pārvaldībā esošo teritoriju apkārt muzejam un piemiņas memoriālam, pēc kā VNĪ uzņēmās iniciatīvu organizēt seguma atjaunošanu līdzās esošās Rīgas valstspilsētas pašvaldības teritorijā. Daļēji piederošo gan valstij, gan pašvaldībai laukuma daļu Okupācijas muzeja priekšā plānots pilnvērtīgi atjaunot līdz 2022. gada rudenim, radot patīkamu un drošu pulcēšanās vietu gan pilsētas iedzīvotājiem, gan viesiem.

 

Māris Slaidiņš,
VNĪ Valsts budžeta projektu portfeļa vadības daļas vadītājs

 

Projekta sagatavošana
Būvprojekta izstrāde
Būvdarbi
Nodošana klientam
2020
2021
2022
2023
Projekta sagatavošana
2020
Būvprojekta izstrāde
2021
Būvdarbi
2022
Nodošana klientam
2023
 tabs_alt_img

Fondu projekta apraksts:
Projekta nosaukums un identifikācijas numurs:
"Latviešu strēlnieku laukuma atjaunošana" -  Latviešu strēlnieku laukumā, Rīgā / 5.5.1.0/20/I/004.
Projekta mērķis:
Saglabāt, aizsargāt un attīstīt Rīgas pilsētas attīstības 
programmā balstītu nozīmīgu kultūras mantojumu, pilnvērtīgi sakārtojot 
Latviešu strēlnieku laukumu un tam piegulošo publisko ārtelpu, radot objektā 
jaunus pakalpojumus, tādejādi nodrošinot ilgtspējīgu attīstību.
Projekta galvenās darbības:  Atjaunots laukuma segums, atjaunoti inženiertīkli un sakārtota lietusūdens novadīšanas sistēma.
Projekta termiņš un finansējums:
Projekta termiņš ir no 2021. līdz 2023. gadam. Projekta kopējās izmaksas 869 672, 94 EUR, no tām līguma Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr.5.5.1.0/20/I/004 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzekļi – 739 222 EUR.
Projekta ieguvumi:
Projekta rezultātā tiks izveidots un attīstīts nozīmīgs kultūras objekts un piedāvāts jaunradīts pakalpojums kultūras objekta, nodrošinot investīciju ilgtspēju un ietekmi uz nozīmīgā kultūras objekta sociālekonomiskā potenciāla attīstību un integrāciju vietējas ekonomikas struktūrā. Projekta rezultātā plānots, ka apmeklētāju skaits Latviešu strēlnieku laukumā pieaugs par 8701 salīdzinot ar 2015.gadu pēc Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla izveides un pēc Okupācijas muzeja pārbūves projekta īstenošanas.
Latviešu strēlnieku laukuma teritorija daļēji pieder gan valstij, gan pašvaldībai. 2021. gadā VNĪ noslēdza Okupācijas muzeja kompleksa atjaunošanu, pārbūvējot muzeja ēku un izveidojot piebūvi – Nākotnes namu, kā arī uzstādot memoriālu padomju okupācijas upuru piemiņai. Darbu ietvaros VNĪ atjaunoja valsts pārvaldībā esošo teritoriju apkārt muzejam un piemiņas memoriālam, pēc kā VNĪ uzņēmās iniciatīvu organizēt seguma atjaunošanu līdzās esošās Rīgas valstspilsētas pašvaldības teritorijā. Kopējās izmaksas Latviešu strēlnieku laukuma sakārtošanai ir aptuveni 600 tūkstoši eiro, kas tiek segtas galvenokārt no Līguma par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr.5.5.1.0/20/I/004 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzekļiem (85%), Rīgas domes (12%) un valsts (3%) dotācijas. Kopumā Latvijas Okupācijas muzeja pārbūvē, Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa izveidē un Strēlnieku laukuma sakārtošanā ieguldīti līdz 10 434 869 eiro: Kultūras ministrija piesaistījusi valsts budžeta finansējumu 9 405 196 eiro, Latvijas Okupācijas muzejs līdzfinansējis 160 000 eiro, savukārt Eiropas Savienības fondu, valsts budžeta un Rīgas domes līdzfinansējums sastāda 869 673 eiro.