previous image button
next image button
close fullscreen container
Projekta sagatavošana
Būvprojekta izstrāde
Būvdarbi
Nodošana klientam
2016
2017
2018
2020
Projekta sagatavošana
2016
Būvprojekta izstrāde
2017
Būvdarbi
2018
Nodošana klientam
2020
Uzraksts ''Līdzfinansē eiropas savienība''

"Šī publikācija ir tapusi ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas, saturu pilnībā ir atbildīgs  VAS "Valsts nekustamie īpašumi" un tas nekādā veidā nevar tikt izmantots, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus".

Uzlabot transporta pamata infrastruktūru robežšķēršošanas vietā (RŠV) “Pāternieki” un RŠV “Grigorovščina”, lai samazinātu robežšķērsošanas laiku, rindas uz valsts autoceļa A6 un RŠV caurlaides spēju. Iekļaujot vienotas satiksmes brauktuves izbūvi un satiksmes drošībai atbilstošus transporta un gājēju satiksmes risinājumus visā posmā, mērķis ir nodrošināt videi draudzīgas un ērtas transporta sistēmas sastāvdaļas izveidi, turklāt ņemot vērā RŠV attīstības priekšnosacījumus vietējā un starptautiskajā līmenī.

Veicot uzlabošanas darbus, tiks panākta Eiropas Savienības normatīvajām slodzēm atbilstoša segas nestspēja, vienlaikus nodrošinot autobraucēju, gājēju un velosipēdistu komfortu un drošību.

Uzraksts ''Līdzfinansē eiropas savienība''

"Šī publikācija ir tapusi ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas, saturu pilnībā ir atbildīgs  VAS "Valsts nekustamie īpašumi" un tas nekādā veidā nevar tikt izmantots, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus".

Projekta nosaukums un identifikācijas numurs:
ENI-LLB-0-251 Pāternieki.
Projekta identifikācijas kods_EKI_PATERNIEKI.

Projekta mērķis: 
Uzlabota transporta pamata infrastruktūra RŠV “Pāternieki” un RŠV “Grigorovščina”, kas ietaupīs vieglo un smago transportlīdzekļu vadītāju un robežu šķērsojošo kājāmgājēju laiku, šķērsojot robežu abos virzienos. Projekta rezultātā tiek plānots samazināt rindas uz valsts autoceļa A6 pirms RŠV “Pāternieki”. Projekta rezultāts būs redzams kā RŠV palielināta caurlaides spēja, kas ļaus pārvaldīt visu veidu pieaugošās transportlīdzekļu plūsmas nākotnē, kā arī palielināt drošību tām personām, kas šķērso robežu kājām un kompetento pārbaudes iestāžu darbiniekiem.

Projekta galvenās darbības: 
Palielināt braukšanas joslu skaitu, kā arī veikt citas nepieciešamās infrastruktūras izbūvi, tostarp inženiertehnisko komunikāciju pārbūvi, atsevišķu kontroles barjeru uzstādīšanu abos virzienos, gājēju celiņu ierīkošanu abos virzienos cilvēkiem, kuri šķērso robežu kājām, norobežojuma uzstādīšanu iebraucošo un izbraucošo transportlīdzekļu rindu atdalīšanai un teritorijas norobežošanai, transporta pārvaldības infrastruktūras (transportlīdzekļu apturēšanas iekārtas, elektroniskie informācijas stendi u. c.) izbūvi transportlīdzekļu plūsmas pārvaldības veicināšanai. 

Projekta termiņš un finansējums:
Projektu plānots realizēt no 2016. gada jūnija līdz 2020. gada aprīlim. Kopējais projekta finansējums VNĪ ir 914 810 EUR (bez PVN), no tiem 90 % EKI programmas finansējums, 10 % valsts budžeta finansējums.

Projekta ieguvumi: 
Projekta realizācija būs nozīmīgs ieguvums Latvijas un Eiropas kontekstā iedzīvotājiem, uzņēmējiem un Latvijas viesiem. EKI programmas projektu ieviešana ir iespējama tikai sadarbībā ar drošības dienestiem, jo projekta ietvaros ir plānota esošā ceļa pārbūve un paplašināšana.

  • 20.04.2017. noslēgts līgums ar SIA “A-Vide” par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības veikšanu;
  • 30.11.2018. noslēgts līgums ar PS “LNK INDUSTRIES GROUP” par būvdarbu veikšanu;
  • 03.01.2019. noslēgts līgums ar SIA “BaltLine Globe” par būvuzraudzības veikšanu.
  • 23.01.2019. organizēta pirmā būvsapulce ar objektu lietotājiem, autoruzraugiem, būvuzraugiem, būvdarbu veicēju par plānoto būvniecības organizēšanu; 
  • 25.02.2019. partnerības līguma  noslēgšana ar Projekta partneriem – Latvijā un Baltkrievijā;
  • 16.04.2019. saskaņota informācija Granta līguma sagatavošanai ar Programmas Apvienoto tehnisko sekretariātu;
  • 02.05.2019. Granta līgums ar pielikumiem sagatavots, parakstīts un nosūtīts Programmas Apvienoto tehnisko sekretariāta;
  • 08.05.2019. paziņojums LNK par būvdarbu uzsākšanu RŠV Pāternieki. 

Informācija atjaunota: 22.05.2019.