previous image button
next image button
close fullscreen container

Uzsākta Latvijas – Krievijas robežpunkta “Terehova” pārbūve

29.05.2019
Robežšķērsošanas vieta Silenē


“Uzsākām pirmo posmu noslogotākā Latvijas – Krievijas robežpunkta modernizācijā, kurā pilnveidosim kontroles infrastruktūru. Veiktie uzlabojumi dienestiem ļaus pārbaudes veikt ātri un efektīvi, samazinot laiku, kas jāpavada šķērsojot robežu, un paaugstinās Eiropas Savienības ārējās robežas drošību, samazinot kontrabandas un drošības riskus,” atklāj VNĪ valdes locekle Kitija Gruškevica.

Modernizācijas pirmajā posmā tiek attīstīta robežkontroles un muitas kontroles pamata infrastruktūra. Taps jauna ēka padziļinātajai kontrolei ar mūsdienīgām kontroles tehnoloģijām un veikta ārējo inženiertehnisko tīklu (lietus ūdens kanalizācija, siltumapgāde, sakaru sistēmas un vājstrāvas) pārbūve. Kontroles zonā importa un eksporta plūsmā tiks pārbūvēti visi kontroles paviljoni, izvietotas elektroniskās informācijas zīmes, atjaunots ceļa segums, paplašināta kontroles zona negabarīta transportlīdzekļiem, lai palielinātu transportlīdzekļu caurplūdi un uzlabotu kontroles kvalitāti. 

Būvprojekta autors un autoruzraugs - SIA “REM PRO”. Par būvdarbu veikšanu noslēgts līgums ar SIA “Monum” par līguma cenu – aptuveni 6 miljoni eiro bez PVN. Tāpat pērnā gada nogalē jau parakstīts līgums ar SIA “IslienaV” par būvuzraudzību par 129 tūkst, eiro bez PVN. Modernizācijas pirmo posmu plānots pabeigt līdz 2020. gada beigām un kopējais ieguldījumu apjoms plānots 7,72 miljoni eiro apmērā. No tiem 3,58 miljoni eiro ir Latvijas - Krievijas pārrobežu sadarbības programmas finansējums, no kā 90% tiek saņemts no Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas, savukārt 4,14 miljoni eiro ir valsts budžeta finansējums.

Robežšķērsošanas vietas "Terehova” otrajā modernizācijas posmā plānoti uzlabojumi klientu ērtībai – tiks atjaunota administratīvā kontroles ēka un izveidota mūsdienīga rokas bagāžas kontroles zona. Modernizācijas otro posmu plānots finansēt no Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programmas “Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana” līdzekļiem. 

Latvijas un Eiropas Savienības (ES) drošībai nozīmīgu objektu uzturēšana un robežu attīstīšana ir viens no VNĪ darbības virzieniem. Lai nodrošinātu labāku ES robežas ekonomisko aizsardzību, VNĪ iecerēs ir vēl vairāki ar valsts drošību saistīti projekti.

Kopumā šobrīd VNĪ plāno būtiskus ieguldījumus valsts drošības infrastruktūrā - piecos ar robežu šķērsošanu saistītos objektos - ievērojami pārbūves darbi drīzumā tiks uzsākti arī uz Latvijas – Baltkrievijas robežšķērsošanas vietās RŠV “Pāternieki – Grigorovščina” un RŠV “Silene-Urbāni”. Latvijas pusē vien  tuvāko gadu laikā tur plānots ieguldīt vairāk nekā  8 miljonus eiro, no kuriem 2 miljoni eiro tiks piesaistīti Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros.

VNĪ šobrīd īsteno 33 nozīmīgus attīstības projektus aptuveni 154 miljonu eiro apmērā. Uzņēmums nodrošina profesionālu nekustamo īpašumu apsaimniekošanu un pārvaldību ap 450 nekustamo īpašumu adresēm ar 1200 ēkām 1,1 milj. m2 platībā un vairāk nekā 4000 zemes īpašumu 10 milj. m2 platībā. Uzņēmums dibināts 1996. gadā, tā 100% akcionārs ir Finanšu ministrija. 

Papildu informācija medijiem:

VAS “Valsts nekustamie īpašumi”
Korporatīvās komunikācijas daļa
E-pasts: komunikacija@vni.lv