previous image button
next image button
close fullscreen container


Projekta mērķis ir paaugstināt ekonomisko noziegumu novēršanas  un apkarošanas efektivitāti, mazinot aizliegtu un ierobežotu preču tostarp narkotisko vielu, tabakas izstrādājumu un skaidras nauda kontrabandu.
Projektā plānots turpināt modernizēt robežšķērsošanas vietas “Terehova” pārbaudes infrastruktūru, izstrādājot būvprojektu autobusa pasažieru rokas bagāžas pārbaudes terminālim kā piebūvi galvenajai administratīvajai ēkai. Būvniecības darbus veicot nākamo attīstības modernizācijas posmos.
Projekta ietvaros plānots veikt RŠV "Terehova"  infrastruktūras uzlabošanas pasākumus. Modernizēta esošās katlu mājas siltumapgādes sistēma, uzstādot divus granulu katlus ar granulu tvertnēm un pārbūvēti dūmu novadīšanas skursteņi.  Uzlabota RŠV "Terehova" infrastruktūra dienestu darbinieku un robežšķērsotāju ērtībai, veicot inženierkomunikāciju atjaunošanas darbus.

Gan starptautiskā tirdzniecība, gan tehnoloģijas dinamiski attīstās, un muitas dienestam ir jāatbilst šīm tendencēm. Lai īstenotu mūsdienu tehnoloģiskajiem risinājumiem atbilstošu preču robežkontroli, nodrošinot godprātīgiem komersantiem ātru un ērtu robežas šķērsošanu, ir vitāli svarīgi stiprināt dienestu kapacitāti un veidot infrastruktūru, kas atbalsta un veicina kontroles efektivitātes celšanu. Latvijas RŠV un muitas kontroles aprīkojuma modernizācija noris nepārtraukti.

Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora vietnieks muitas jomā,
Muitas pārvaldes direktors Raimonds Zukuls

 

Projekta sagatavošana
Būvprojekta izstrāde
Būvdarbi
Nodošana ekspluatācijā
Nodošana klientam


2021
2022
2024
2024
2024
Projekta sagatavošana
2021
Būvprojekta izstrāde
2022
Būvdarbi
2024
Nodošana ekspluatācijā
2024
Nodošana klientam
2024
 tabs_alt_img

Projekta nosaukums un identifikācijas numurs:

“Robežšķēsošanas vietas "Terehova" attīstības modernizācijas II etaps” (EEZ-Terehova), kas tiek īstenots Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda Iekšlietu ministrijas programmas "Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana" projekta "Ekonomisko noziegumu novēršana un apkarošana robežšķērsošanas vietā “Terehova"” ietvaros.  

Projekta mērķis ir:

Paaugstināt ekonomisko noziegumu novēršanas  un apkarošanas efektivitāti, mazinot aizliegtu un ierobežotu preču tostarp narkotisko vielu, tabakas izstrādājumu un skaidras nauda kontrabandu. 

Projekta galvenās darbības:

Projektā plānots turpināt modernizēt robežšķērsošanas vietas “Terehova” pārbaudes infrastruktūru,  izstrādāt būvprojektu autobusa pasažieru rokas bagāžas pārbaudes terminālim kā piebūvi galvenajai administratīvajai ēkai. Īstenot infrastruktūras modernizācijas darbus, veicot inženiertīklu modernizēšanu, atjaunojot asfalta seguma virskārtu joslās, kā arī uzlabojot RŠV inženierkomunikācijas (ventilācijas sistēmas un elektroapgādes sistēmas modernizācija) un parbūvējot katlu māju.

Projekta rezultātā:

Ekonomisko noziegumu novēršana un apkarošana robežšķērsošanas vietā “Terehova”, īstenojot uzsāktās modernizācijas aktivitātes RŠV Terehova otrā posma ietvaros tiks nodrošināta mūsdienīga rokas bagāžas kontroles termināļa būvprojekta izstrāde, kā arī veikta asfalta seguma virskārtas nomaiņa joslās, uzlabotas RŠV inženierkomunikācijas (siltumapgādes sistēma pārbūvējot katlu māju, ventilācijas sistēmas kontroles paviljonos un elektroapgādes sistēmas modernizācija).
Projekta termiņš un finansējums:

Projekts tiks realizēts no 2020.gada jūlija līdz 2024. gada 30.aprīlim.

Kopējais projekta finansējums VNĪ sastāda 1 929 602,78 EUR (no tā EEZ finanšu instrumenta finansējums 85% un Nacionālais līdzfinansējums 15%).

Projekta mērķa grupa:
Valsts ieņēmuma dienests un Valsts robežsardze

Saite uz programmas mājas lapām: www.eeagrants.org un www.eeagrants.lv

Programmas  sauklis: Strādājam kopā zaļai, konkurētspējīgai un iekļaujošai Eiropai!

25.02.2023. Parakstīti grozījumi finansēšanas līgumā par papildu finansējumu katlu mājas pārbūves darbiem (projekta kopsumma palielināta līdz 3 888 127,48 eiro) un projekta īstenošanas termiņa pagarināšanu līdz 31.12.2023.
21.08.2023. Noslēgts projektēšanas, autoruzraudzības un būvdarbu līgums ar SIA “Hagberg Construction” par katlu mājas pārbūves darbiem.
17.11.2023. Ludzas novada būvvalde izdevusi atļauju uzsākt būvdarbus.
24.11.2023. Uzsākti būvdarbi.
31.12.2023. Pabeigti iekārtu iebūvēšanas darbi.

Informācija atjaunota: 31.12.2023.