previous image button
next image button
close fullscreen container

RŠV “Terehova” modernizācijas otrā posma darbus veiks SIA “Pillar Contractor”

11.04.2022
Robežšķērsošanas vieta Terehovā

“VAS “Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ) ir izvērtējusi robežšķērsošanas vietas (RŠV) “Terehova” cenu aptaujā iesniegtos piedāvājumus, par saimnieciski visizdevīgāko ir atzinusi SIA “Pillar Contractor”. Noslēgtais līgums ar būvkomersantu ir par 1,6 miljoniem eiro (bez PVN),” informē VNĪ valdes priekšsēdētājs Renārs Griškevičs.

RŠV “Terehova” modernizācijas otrā posma ietvaros izbūvēs RŠV administratīvās ēkas piebūvi – termināli  pasažieru  bagāžas kontrolei – un modernizēs administratīvās ēkas inženierkomunikācijas. Otrā posma darbus plānots uzsākt šī gada pavasarī ar būvprojekta izstrādi, bet būvdarbus pabeigt līdz 2023. gada nogalei.

“RŠV modernizācijas projekti ir vitāli svarīgi valsts drošības stiprināšanai, tādēļ šobrīd tie ir augstākās prioritātes projekti, kuriem pievēršam pastiprinātu uzmanību. Būtiski ir arī apzināties, ka šā brīža situācijā, kad izejmateriālu un energoresursu cenas ir vairākkārtīgi palielinājušās, būs nepieciešams piesaistīt papildus finansējumu vai jāsamazina veicamo darbu apjoms. RŠV “Terehova” modernizācijas ietvaros izbūvēsim infrastruktūrai kritiski nozīmīgāko projekta daļu – termināli,” norāda R.Griškevičs.

RŠV “Terehova” attīstības 1. posma gaitā 2021. gada sākumā pieņemta ekspluatācijā padziļinātās muitas kontroles ēka, šogad ir pabeigta 4 kontroles paviljonu izbūve, bet 2 kontroles paviljonu un nojumju būvniecība vēl turpinās, pārbūvētas un paplašinātas kontroles nojumes, virs kurām tiks izvietotas elektroniskās informācijas zīmes, ir izbūvēta servera telpa, uzstādītas jaunas attīrīšanas iekārtas un izbūvētas jaunas elektroietaises. Šobrīd norisinās 1. posma beidzamo darbu pieņemšana, kas noslēgsies pēc darbu pabeigšanas un konstatēto nepilnību novēršanas. Organizatoriskie pasākumi dienestu darbinieku pārcelšanai uz jaunajām telpām  kontroles paviljonos  plānoti jau šī gada aprīlī, bet darbu pabeigšana turpināsies līdz 2022. gada vasarai.

RŠV “Terehova” attīstības modernizācijas projekta 1. posms  tika uzsākts 2019. gadā, un tas norit vairākās kārtās, nepārtraucot kontroles dienestu darbību. 1. posms tiek īstenots, realizējot Eiropas Savienības pārrobežu sadarbības programmas līdzfinansēto projektu. Savukārt projekta turpinājums (2. posms) tiek finansēts no Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.-2021. gada perioda programmas "Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana", īstenojot projektu “Ekonomisko noziegumu novēršana un apkarošana robežšķērsošanas vietā “Terehova””. Projekta pirmā posma ieguldījumi ir 8,35 miljoni eiro (bez PVN) un otrā posma ieguldījumi Terehovā ir 1,84 miljoni eiro (bez PVN).

VNĪ īsteno vairākus RŠV modernizācijas projektus. RŠV “Silene” ir noslēgušies pielāgošanas darbi, kuru ietvaros būvkomersants personu apvienība “BA” ir veicis kontroles paviljonu un administratīvas ēkas piebūves – pasažieru kontroles termināļa pielāgošanu dienestu vajadzībām. Arī RŠV “Pāternieki” ir noslēgušies būvniecības darbi un noslēgumam tuvojas arī pielāgošanas darbi. Abu RŠV nodošana lietotājam ir paredzēta līdz 2022.gada aprīļa beigām. RŠV “Grebņeva” noslēgušies projektēšanas darbi un tuvākajā laikā uzsāksies paviljonu būvniecība.

Latvijas un Eiropas Savienības drošībai nozīmīgu objektu uzturēšana un robežu attīstīšana ir viens no VNĪ darbības virzieniem. Kopumā VNĪ vadībā īstenoto robežšķērsošanas vietu modernizācijā šobrīd tiek ieguldīti aptuveni 72,9 miljoni eiro. Šo projektu rezultātā līdz 2023. gada beigām robežšķērsošanas vietās strādājošajiem būs pieejami ērti un mūsdienīgi darba apstākļi, uzlabota robežkontrolei un muitas kontrolei nepieciešamā infrastruktūra, padarot robežu šķērsošanu efektīvāku un ātrāku. 2021.gadā uzsākta Austrumu robežas izbūve par 54,9 miljoniem eiro, kuras rezultātā līdz 2023.gada martam būs izbūvēts robežas žogs un pārējā infrastruktūra.