previous image button
next image button
close fullscreen container

 

Projekta mērķis ir izveidot telpu īpašas un nozīmīgas Latvijas kultūras mantojuma – Latvijas Okupācijas muzeja krājuma – saglabāšana un papildināšanai, tā veicinot muzeja zinātniski pētniecisko un sabiedrību izglītojošo darbību.

Latvijas Okupācijas muzeja pārbūves projektā “Nākotnes nams” saglabāta pasaules līmeņa arhitekta Gunāra Birkerta ideja – no tumšās pagātnes uz gaišo tagadni un apskaidrotu nākotni. Muzeja jaunā koncepcija paredz 1970. gadā būvēto ēku papildināt ar balto piebūvi un stikla sienu, kā arī piešķirt muzejam mūsdienu funkcionalitāti.

Līdztekus muzeja pārbūvei un “Nākotnes nama” būvniecībai tiks īstenota vēl viena būtiska ansambļa daļa – piemiņas mākslas objekts “Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāls”.

Kompleksa izveide un vēsturiskās ēkas pārbūve no būvniecības viedokļa ir tehnoloģiski un arhitektoniski sarežģīts projekts. Patlaban notiek vispārceltnieciskie un inženiertīklu izbūves darbi: inženiertīklu gala iekārtu montāža, apdares darbi, pagraba telpu flīzēšana, pabeigta iekšdurvju un koka starpsienu montāža, stikla piramīdas un stikla fasāžu gumiju montāža. Plānots, ka kompleksa atjaunošanas darbu noslēguma posmā tiks pabeigta Latviešu strēlnieku laukuma atjaunošana un labiekārtošana, kā arī atjaunota ūdens novadīšanas un kanalizācijas sistēma. Nama priekšpagalmā uz Daugavas pusi pēc kompleksa darbu pabeigšanas paredzēti bērzu stādījumi, atspoguļot ideju par bērzu birzi, kas raksturo latvisko ainavu, kā arī īpašs apgaismojums. Šie darbi tiks īstenoti sadarbībā ar teritorijas īpašnieku – Rīgas domi.

Līdz ar to Latvijas Okupācijas muzejs iegūs mūsdienīgas ekspozīciju telpas, kas ļaus akcentēt okupācijas periodu Latvijas vēsturē, represētie un viņu piederīgie – vietu okupācijas režīmā cietušo piemiņai, Rīgas iedzīvotāji un pilsētas viesi – atjaunotu un sakārtotu teritoriju Vecrīgas sirdī.

Latvijas Okupācijas muzejs glabā ne tikai vēstures liecības par latviešu tautas skaudrajām vēstures lappusēm, bet arī vēsta par mūsu spēju sastrādāties un pārvarēt grūtības, kas ir ļoti svarīgs vēstījums nākotnei, un jaunās muzeja telpas palīdzēs šo stāstu nest plašumā.

Gunārs Nāgels,
Latvijas Okupācijas muzeja direktors

Projekta priekšizpēte
Būvprojekta izstrāde
Būvniecības darbi
Nodošana klientam
2014
2017
2019
2021
Projekta priekšizpēte
2014
Būvprojekta izstrāde
2017
Būvniecības darbi
2019
Nodošana klientam
2021