Valsts pirmpirkuma tiesības
Ēku īpašums, Daugavpils, Stiklu iela 14
Zemesgabala platība (m2) - 0
5 000,00 EUR
Pirkuma summa
Publicēts 10.10.2019
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0500 520 0206
Pieteikšanās termiņš: 17.10.2019
Valsts iestāde vai valsts kapitālsabiedrība, kura saņēmusi pirmpirkuma tiesību ierosinājumu: VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Pirmpirkuma tiesību objekts

Ēku īpašums, Daugavpils, Stiklu iela 14

Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0500 520 0206
Zemesgabala platība (m2) - 0
Būvju veids - Nedzīvojamā ēka
Būvju kadastra apzīmējums - 0500 020 0202 001
Būvju / telpu platība (m2) - 337,7
Saistītais valsts īpašums

Zemes īpašums, Daugavpils, Stiklu iela 14

Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0500 020 0018
Zemes vienības kadastra apzīmējums - 0500 020 0002
Zemesgabala platība (m2) - 639
Būvju veids -
Būvju kadastra apzīmējums -
Būvju / telpu platība (m2) -

Pirkuma līguma noslēgšanas datums

09.10.2019

Pirmpirkuma tiesību ierosinājuma saņemšanas datums

09.10.2019

Kontaktpersona

VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Iveta Alksne
67024618
Iveta.Alksne@vni.lv

Pirkuma līgums

734_Pirkuma_ligums.pdf

Pirmpirkuma tiesību objekta izdruka no datorizētās zemesgrāmatas

734_ZG_buve.pdf

Saistītā valsts īpašuma izdruka no datorizētās zemesgrāmatas

734_ZG_zeme.pdf

Citi dokumenti

734_Robezu_plans.pdf