previous image button
next image button
close fullscreen container

Pārdošana un iznomāšana - Publicēti līdz 17.01.2022

  1.  Pārdod - Atbilstoši likumam "Publiskas personas mantas atsavināšanas likums" un MK 109 "Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta". 

  2. Iznomā - Atbilstoši likumam "Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums" un MK 1191 "Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem", kā arī  ņemot vērā MK 97 "Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi"
 _alt_img

Šajās sadaļās vairs nav jāpublicē sludinājumi, lūdzu sludinājumus publicēt atbilstošās sadaļās, kuras var atvērt caur galveno izvēlni. Šajās sadaļās redzamie sludinājumi ir pievienoti līdz 17.01.2022. datumam, ja nepieciešams tiem pievienot rezultātu, tos jāpievieno joprojām vecajā sludinājumu portālā