Sludinājumi

Meklēšana
Adrese:

Cena

no -- Līdz --

Platība

no -- Līdz -- m2
Nosaukums
Datums
Informācija
Piezīmes
Iznomā Jelgava, Pasta iela 43 - biroju telpas
Publicēts lēmums par Iznomā - Jelgava, Pasta iela 43 - biroju telpas
04.03.2021.

Nav nomas tiesību pretendentu.

Iznomā Rīga, Etnas 5
Publicēts lēmums par Iznomā - Rīga, Etnas 5
30.04.2021.

Nav nomas tiesību pretendentu.

Iznomā Daugavpils, Vasarnīcu iela 20
Noslēgts līgums par Iznomā - Daugavpils, Vasarnīcu iela 20
12.01.2021.

Nomnieks: AS "SENTOR FARM APTIEKAS"

Līguma noslēgšanas datums: 19.02.2021

Līguma darbības termiņš līdz: 18.02.2024

Ēkas kadastra apzīmējums: 05000271303001
Stāvs: 1
Telpu platība kopā m2: 48.19
Iznomā Daugavpils, Vasarnīcu iela 20
Publicēts lēmums par Iznomā - Daugavpils, Vasarnīcu iela 20
12.01.2021.

Augstākās nomas maksas piedāvātājs: AS "SENTOR FARM APTIEKAS"

Izsolē piedāvātā nomas maksa: 1,00 EUR (bez PVN)
Pretendenta piedāvātā nomas maksa: 10,00 EUR (bez PVN)

Līguma noslēgšanas termiņš: 18.02.2024.

Kontaktpersona: Evita Zelenkova, tālr. 65405190

Ēkas kadastra apzīmējums: 05000271303001
Stāvs: 1
Telpu platība kopā m2: 48.19
Iznomā Dobeles novads, Auru pagasts, Gardenes bīstamo atkritumu novietne
Publicēts lēmums par Iznomā - Dobeles novads novads, Auru pagasts pagasts Gardenes bīstamo atkritumu novietne
02.03.2021.

Augstākās nomas maksas piedāvātājs: AS ,,BAO"

Izsolē piedāvātā nomas maksa: 290,76 EUR (bez PVN)
Pretendenta piedāvātā nomas maksa: 290,00 EUR (bez PVN)

Līguma noslēgšanas termiņš: 05.03.2021.

Kontaktpersona: Edgars Barons
tālr. 26426642
edgars.barons@lvgmc.lv

Ēku platība m2: 726,9
Iznomā Dobeles novads, Auru pagasts, Gardenes bīstamo atkritumu novietne
Publicēts lēmums par Iznomā - Dobeles novads novads, Auru pagasts pagasts Gardenes bīstamo atkritumu novietne
02.03.2021.

Augstākās nomas maksas piedāvātājs: AS ,,BAO"

Izsolē piedāvātā nomas maksa: 543,59 EUR (bez PVN)
Pretendenta piedāvātā nomas maksa: 543,00 EUR (bez PVN)

Līguma noslēgšanas termiņš: 05.03.2021.

Kontaktpersona: Edgars Barons
tālr. 26426642
edgars.barons@lvgmc.lv

Ēku platība m2: 1553,1
Iznomā Dobeles novads, Auru pagasts, Gardenes bīstamo atkritumu novietne
Publicēts lēmums par Iznomā - Dobeles novads novads, Auru pagasts pagasts Gardenes bīstamo atkritumu novietne
02.03.2021.

Augstākās nomas maksas piedāvātājs: AS ,,BAO"

Izsolē piedāvātā nomas maksa: 537,36 EUR (bez PVN)
Pretendenta piedāvātā nomas maksa: 537,36 EUR (bez PVN)

Līguma noslēgšanas termiņš: 05.03.2021.

Kontaktpersona: Edgars Barons
tālr. 26426642
edgars.barons@lvgmc.lv

Ēku platība m2: 1535,3
Iznomā Dobeles novads, Auru pagasts,
Publicēts lēmums par Iznomā - Dobeles novads novads, Auru pagasts pagasts
02.03.2021.

Augstākās nomas maksas piedāvātājs: AS ,,BAO"

Izsolē piedāvātā nomas maksa: 56,52 EUR (bez PVN)
Pretendenta piedāvātā nomas maksa: 56,52 EUR (bez PVN)

Līguma noslēgšanas termiņš: 05.03.2021.

Kontaktpersona: Edgars Barons
tālr. 26426642
edgars.barons@lvgmc.lv

Ēku platība m2: 94,2
Iznomā Rīga, Hipokrāta 2
Publicēts lēmums par Iznomā - Rīga, Hipokrāta 2
02.03.2021.

Augstākās nomas maksas piedāvātājs: 1. Rinats Husainovs un
2. SIA Turaidas pils, reģ.Nr. 40003531473

Izsolē piedāvātā nomas maksa: 3,10 EUR/m2 mēn (bez PVN)
Pretendenta piedāvātā nomas maksa: 3,20 EUR/m2 mēn (bez PVN)

Līguma noslēgšanas termiņš: 15.03.2021.

Kontaktpersona: R.Ošenieks, t.67303105

Piezīmes:
Par nedzīvojamo telpu (telpu daļu) Hipokrāta ielā 2, Rīgā, LV – 1038, Kadastra apzīmējuma numurs: 0100 122 2078 008 nomas tiesību rakstiskās izsoles Id.Nr. RAKUS-2021/01TNI uzvarētāju tiek atzīti:
1. Rinats Husainovs, ar piedāvāto nomas maksu par Nomas objektu mēnesī – EUR 41,28 (četrdesmit viens euro, 28 centi) bez PVN par nedzīvojamo telpu Hipokrāta ielā 2, Rīgā, LV – 1038, Kadastra apzīmējuma numurs: 0100 122 2078 008 ar kopējo platību 12,9 (divpadsmit komats deviņi) kvadrātmetri un
2. SIA Turaidas pils, reģ.Nr. 40003531473, ar piedāvāto nomas maksu par Nomas objektu mēnesī – EUR 63,00 (sešdesmit euro, 00 centi) bez PVN par nedzīvojamās telpas Hipokrāta ielā 2, Rīgā, LV – 1038, Kadastra apzīmējuma numurs: 0100 122 2078 008 daļu ar kopējo platību 20 (divdesmit) kvadrātmetri

Ēkas kadastra apzīmējums: 01001222078008
Stāvs: 1
Telpu grupa: 010
Telpu platība kopā m2: 78,9
Iznomā Rīga, Hipokrāta 2
Publicēts lēmums par Iznomā - Rīga, Hipokrāta 2
02.03.2021.

Iznomāts

Ēkas kadastra apzīmējums: 01001222078008
Stāvs: 1
Iznomā Zilupes novads, Zaļesjes pagasts, Terehovas robežkontroles punkts - Telpu noma,  1.stāva telpa Nr.2 ar platību 10,70 kvm - muitas objekts
Publicēts lēmums par Iznomā - Zilupes novads novads, Zaļesjes pagasts pagasts Terehovas robežkontroles punkts - Telpu noma, 1.stāva telpa Nr.2 ar platību 10,70 kvm
02.03.2021.

Augstākās nomas maksas piedāvātājs: SIA PPKC.EU

Izsolē piedāvātā nomas maksa: 32,00 EUR/m2 mēn (bez PVN)
Pretendenta piedāvātā nomas maksa: 33,33 EUR/m2 mēn (bez PVN)

Līguma noslēgšanas termiņš: 30.04.2021.

Kontaktpersona: VNĪ zvanu centrs 80002000

Ēkas kadastra apzīmējums: 6896 006 0026 001
Stāvs: 1.stāvs
Telpu grupa: 689
Telpu nr.: 2
Telpu platība kopā m2: 10,70
Iznomā Rīga, Hipokrāta 2
Noslēgts līgums par Iznomā - Rīga, Hipokrāta 2
22.01.2021.

Nomnieks: SIA Kafe Serviss, reģ.Nr. 40003419037

Līguma noslēgšanas datums: 01.03.2021

Līguma darbības termiņš līdz: 01.03.2026

Ēkas kadastra apzīmējums: 01001222078001
Telpu platība kopā m2: 30.5
Iznomā Jēkabpils novads, Ābeļu pagasts, Valsts mežs
Publicēts lēmums par Iznomā - Jēkabpils novads, Ābeļu pagasts Valsts mežs
15.02.2021.

Augstākās nomas maksas piedāvātājs: Ābeļu pagasta A.Auziņa zemnieku saimniecība "Pipariņi"

Izsolē piedāvātā nomas maksa: 35,49 EUR gadā (bez PVN)
Pretendenta piedāvātā nomas maksa: 35,49 EUR gadā (bez PVN)

Līguma noslēgšanas termiņš: 14.02.2027.

Kontaktpersona: Ainārs Auziņš

Iznomā Riebiņu novads, Sīļukalna pagasts, Valsts mežs
Publicēts lēmums par Iznomā - Riebiņu novads, Sīļukalna pagasts Valsts mežs
06.02.2021.

Augstākās nomas maksas piedāvātājs: Edgars Slūka

Izsolē piedāvātā nomas maksa: 282,73 EUR gadā (bez PVN)
Pretendenta piedāvātā nomas maksa: 282,73 EUR gadā (bez PVN)

Līguma noslēgšanas termiņš: 03.02.2027.

Kontaktpersona: Edgars Slūka

Zemes platība: 6.41
Iznomā Līvānu novads, Rudzātu pagasts, Valsts mežs
Publicēts lēmums par Iznomā - Līvānu novads, Rudzātu pagasts Valsts mežs
26.02.2021.

Augstākās nomas maksas piedāvātājs: SIA Rudzāts

Izsolē piedāvātā nomas maksa: 184,12 EUR gadā (bez PVN)
Pretendenta piedāvātā nomas maksa: 184,12 EUR gadā (bez PVN)

Līguma noslēgšanas termiņš: 21.02.2027.

Kontaktpersona: Ramiss Aļijevs

Zemes platība: 5.10
Iznomā Jēkabpils novads, Rubenes pagasts, Vilki
Publicēts lēmums par Iznomā - Jēkabpils novads, Rubenes pagasts Vilki
21.01.2021.

Iznomāts

Iznomā Jēkabpils novads, Rubenes pagasts, Vilki
Publicēts lēmums par Iznomā - Jēkabpils novads, Rubenes pagasts Vilki
21.01.2021.

Augstākās nomas maksas piedāvātājs: SIA "DĀLDERIS IP"

Izsolē piedāvātā nomas maksa: 403,91 EUR gadā (bez PVN)
Pretendenta piedāvātā nomas maksa: 403,91 EUR gadā (bez PVN)

Līguma noslēgšanas termiņš: 20.01.2027.

Kontaktpersona: Inita Petenko

Zemes platība: 3.13
Iznomā Rīga, Struktoru 14a - 008-4
Noslēgts līgums par Iznomā - Rīga, Struktoru 14a - 008-4
10.02.2021.

Līgums netika noslēgts.

Iznomā Daugavpils novads, Salienas pagasts, “Ezernes mežniecība”
Noslēgts līgums par Iznomā - Daugavpils novads, Salienas pagasts, “Ezernes mežniecība”
17.02.2021.

Līgums netika noslēgts.

Iznomā Alojas novads, Brīvzemnieku pagasts,
Publicēts lēmums par Iznomā - Alojas novads novads, Brīvzemnieku pagasts pagasts "Lezdiņi" - Ražošanas ēkas
01.03.2021.

Nav nomas tiesību pretendentu.

1