Informācija par publisku personu
Nosaukums - Centrālā statistikas pārvalde
Adrese - Lāčplēša iela 1, Rīga, LV-1010
Reģ. Nr. - 90000069830
Oficiālā elektroniskā adrese - _DEFAULT@90000069830
Epasts - csb.gov.lvcsb
Telefons - 67366850

Publikācijas informācija

Publikācijas datums - 25.03.2021
Pieteikumu iesniegšanas termiņš - 26.04.2021
Būvju/telpu platība - līdz 240 m2
Lietošanas mērķis - Komercplatību ēkas
Līguma darbības termiņš - 01.05.2021 - 30.04.2033
Plānotais nomas maksas apmērs - līdz 833 EUR bez PVN mēnesī

Vēlamais tehniskais stāvoklis

Telpām jābūt lietojamām uzreiz bez nepieciešamības remontēt. Logiem jābūt aprīkotiem ar žalūzijām. Apgaismojumam jāatbilst Ministru kabineta 2009.gada 28.aprīļa noteikumiem Nr.359 "Darba aizsardzības prasības darba vietās"

Informācija par ēkas energoefektivitāti

Ēka atbilst Ēku energoefektivitātes likuma 4. pantā noteiktajām energoefektivitātes minimālajām prasībām, proti, energoefektivitātes klases rādītājs saskaņā ar normatīvajiem aktiem ēku energosertifikācijas jomā atbilst E klasei vai augstākai klasei.

Citas prasības, tajā skaitā specifiskas prasības pret telpām

1. Telpu stāvoklis: remontētas telpas ar atbilstošu apgaismojumu, apkuri u.c. biroja telpām nepieciešamajām komunikācijām. 2. Papildu prasības: 2.1. iespēja pieslēgt tehnisko apsardzi; 2.2. automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma; 2.3. telpās jābūt iespējai ierīkot SIA Tet datu pārraides risinājumu starp vietu un Lāčplēša 1 Rīga, Ethernet pieslēgums ar garantētu datu pārraides ātrumu 100Mbit/s; 1500baitu pakešu vidējais aprites laiks <20ms; pakešu zudumi pie kanāla pīķa noslodzes līdz 90% 10^-6; interfeisa tipa 10/100 Base-Tx; pieslēguma pieejamība 98.88% mēnesī; 2.4. telpām jābūt aprīkotām ar datortīklu LAN, datu pārraides ātrums vismaz 100Mbit/s; 2.5. telpās jābūt LAN pieslēgumam vismaz 25 darba vietām; 2.6. atsevišķa stabilizēta elektrolīnija datoru rozetēm (vismaz 25 rozetes); 2.7. iespēja ierīkot darbinieku darba laika uzskaites sistēmu (aprīkot ieejas durvis ar magnētisko durvju atslēgu); 2.8. vismaz 2 atsevišķas tualetes. Var nepiedāvāt, ja ēkā ir pieejamas vismaz 2 publiskas tualetes; 2.9. vismaz 1 atsevišķa tehniskā telpa līdz 6 m2; 2.10. 1 atsevišķa noliktavas telpa līdz 40 m2; 2.11. vismaz 8 atsevišķi nodalīti darba kabineti (katra kabineta platība ne mazāka par 12 m2, vismaz 1 atverams logs katrā kabinetā), nodrošinot 25 darba vietas; 2.12. kabineta platība uz vienu nodarbināto vismaz 5,5 m2; 2.13. ja piedāvātajā ēkā ir citi nomnieki, tad to darbības veids nedrīkst būt saistīts ar paaugstināta trokšņa vai citu darba vidi traucējošu faktoru iedarbību; 2.14. visām telpām jāatrodas vienā ēkā, vēlams blakus viena otrai. Tehniskajai telpai un kabinetiem jābūt kopīgām sienām vai pārsegumiem, lai LAN tīkla vadi nebūtu pieejami ārpus nomātajām telpām; 2.15. telpām jābūt lietojamām uzreiz bez nepieciešamības remontēt. Logiem jābūt aprīkotiem ar žalūzijām. Apgaismojumam jāatbilst Ministru kabineta 2009.gada 28.aprīļa noteikumiem Nr.359 "Darba aizsardzības prasības darba vietās"; 2.16. nomas maksā ir iekļauti visi pārvākšanās izdevumi, tai skaitā visu komunikāciju un IT risinājumu (t.sk. darba laika uzskaites sistēmas) migrācija;

Shematiskais attēlojums kartē: Lejupielādēt

Nekustamā īpašuma adrese

Pilsēta - Valmiera
Papildus informācija - Pieļaujamā telpu atrašanās vieta norādīta pielikumā.

Piedāvājuma iesniegšanas vieta

Piedāvājumu iesniedz saskaņā ar MK Nr.1191 pielikuma formu, slēgtā aploksnē, uz kuras norāda iznomāšanas pretendentu un atsauci uz Pārvaldes nomas sludinājumu, Lāčplēša ielā 1, Rīgā, LV-1301.

Kontakti

Vārds: Jānis
Uzvārds: Jonikāns
Ieņemamais amats: Tehniskās ekspluatācijas un saimniecības daļas vadītājs
Epasts: csb.gov.lvJanis.Jonikans
Telefons: 67366764, 25663244