Iznomā
Rēzeknes novads, Sakstagala pagasts, Valsts mežs
Zemes gabala platība - 5.7 ha
391,08 EUR
gadā (bez PVN)
Publicēts 22.05.2020
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 7886 001 0185
Zemes gabala platība - 5.7 ha
Maksimālais nomas termiņš - 29.05.2026
Nosacītā nomas maksa par zemi gadā
391,08 EUR gadā (bez PVN)
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Nomas platība atrodas zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 78860010185 - 0.8 ha, 78860010050 - 4.9 ha. Zemes iznomāšanas mērķis - saimnieciskās darbības atbalsta platība
Iznomāšanas nosacījumi
Par fiksētu maksu
Citi iznomāšanas nosacījumi
Dokumenti lejupielādei
files/ads/32861/32861_Objekta_atrasanas_vieta.jpg
Objekta_atrasanas_vieta.jpg
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
AS "Latvijas valsts meži"
Ingrīda Vigupe
26313204
i.vigupe@lvm.lv
Lietošanas mērķis
Citas zemes
Cena
Nosacītā nomas maksa par zemi gadā 391,08 EUR (bez PVN)
Pieteikties līdz 29.05.2020