Iznomā
Rīga, Tērbatas iela 76 - Biroja telpas 1.-2.stāvs, Liters 003
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
Rezultāti

Publicēts lēmums 29.03.2019.

Nav nomas tiesību pretendentu.


3,60 EUR/m2
mēn (bez PVN)
Publicēts 14.03.2019
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0100 028 0101 003
Būvju/telpu platība - no 8.2 m2 Līdz 76.1 m2
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
Telpu grupas apzīmējums - 001
Maksimālais nomas termiņš - 6 gadi
Stāvs: 1, 2 no 3
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Iznomā iekšpagalma ēkas:

1. stāva telpa, piemērota mazam birojam, telpu grupa 001, telpa Nr.5, ar platību 8,2 m², un telpa Nr.6, ar platību 8,9 m².

2. stāva telpas, telpu grupa 001, telpas Nr.26-29, ar kopējo platību 59,0 m².

PAPILDUS nomas maksai jāmaksā apsaimniekošana, NĪ nodoklis un apdrošināšana, piemērām, 1.stāva telpai (bez PVN/m2/mēn):
1. Īpašuma apsaimniekošanas izmaksas, (t.sk. NĪ personāla atlīdzība un izdevumi kārtējiem remontiem) 1,87 EUR/m²;
2. NĪ nodoklis (zeme + ēka) 0,58 EUR/m²;
3. Apdrošināšana 0,01 EUR/m².
Informācija par izsoli/konkursu
Datums: 28.03.2019
Laiks: 14:00
Rīga, Vaļņu iela 28
Atkārtotā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Persona, kura vēlās nomāt nomas objektu, iesniedz pieteikumu ne vēlāk, kā līdz sludinājumā noradītajam pieteikšanās datumam, iesniedzot pieteikumu iestādē, kura ir publicējusi sludinājumu (Rīgā, Vaļņu ielā 28).
Pieteikumu ir jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi „Pieteikums rakstiskai izsolei” norādot iesniedzēja nosaukumu, adresi, kā arī nomas objektu un izsoles datumu.
Pieteikums tiks reģistrēts attiecīgās iestādes lietvedībā. Aploksnē jāieliek aizpildītu pieteikumu (iesniegumu), kurā jānorāda, nekustamā īpašuma adrese, telpas nr., platība, pretendenta piedāvātā nomas maksa par vienu kvadrātmetru mēnesī (bez PVN), vēlamais iznomāšanas termiņš un iznomāšanas mērķis.
Dokumenti lejupielādei
files/ads/27558/20180810215400_Tipveida līgums VNĪ īpašumi fiz pers_2018.docx
Tipveida līgums VNĪ īpašumi fiz pers_2018.docx
files/ads/27558/20180810215400_Tipveida līgums VNĪ īpašumi jurid_2018.docx
Tipveida līgums VNĪ īpašumi jurid_2018.docx
files/ads/27558/20180810215518_Eku novietojuma plans.png
Eku novietojuma plans.png
files/ads/27558/25946_Liters 003 telpas Nr 26_29.png
Liters 003 telpas Nr 26_29.png
files/ads/27558/26443_Pretendentu pieteikuma iesniegums_2018.docx
Pretendentu pieteikuma iesniegums_2018.docx
files/ads/27558/26886_1 stavsLiters 003_telpas Nr 5_6.png
1 stavsLiters 003_telpas Nr 5_6.png
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Egita Puļļa
tālr.: 27339843
e-pasts: vni.lvegita.pulla

VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Daiga Kodina
tālr.: 29471103
e-pasts: vni.lvdaiga.kodina
Lietošanas mērķis
Biroju telpas
Cena
Cena - 3,60 EUR /m2, mēn. (bez PVN)
Pieteikties izsolei līdz 27.03.2019