Centralizētais elektroenerģijas iepirkums

Biežāk uzdotie jautājumi


Lai gudrāk pārvaldītu valsts līdzekļus un resursus, plānots, ka valsts sektora iestādes turpmāk elektroenerģiju varēs iegādāties centralizēti – dinamiskajā iepirkumu sistēmā.  
Tā ļaus valsts sektora iestādēm ātrāk, ērtāk un ar mazāku administratīvo slogu iegādāties elektroenerģiju.
Šobrīd valsts pārvaldes iestādes un valsts kapitālsabiedrības, kurām elektroenerģiju nenodrošina nekustamā īpašuma iznomātājs vai pārvaldītājs, iepirkuma procedūru veic pašas - izstrādā iepirkuma dokumentāciju,  organizē iepirkuma procedūru. Tas ir darbietilpīgs un laikietilpīgs process.
Lai būtu vieglāk izprast, kas ir centralizētais elektroenerģijas iepirkums un dinamiskā iepirkumu sistēma, esam sagatavojuši atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem. 
Ja atbildi uz savu jautājumu šeit neatrodat, aicinām sazināties ar mums, rakstot uz e-pasta adresi vni.lvLina.Kola

 

 
 
 
1. Kas ir centralizētais elektroenerģijas iepirkums dinamiskās iepirkumu sistēmas ietvaros? 
Centralizētais elektroenerģijas iepirkums dinamiskās iepirkumu sistēmas ietvaros ir atvieglota iepirkumu sistēma elektroenerģijas iegādei Valsts kancelejai un ministrijām, kā arī to pakļautībā un to padotībā esošajām valsts pārvaldes iestādēm un kapitālsabiedrībām. 
Centralizētais elektroenerģijas iepirkums norisināsies divās kārtās - pirmajā kārtā tiks izvērtēti elektroenerģijas tirgotāji, to atbilstība prasībām, lai piedalītos dinamiskajā iepirkumu sistēmā, otrajā kārtā, izveidotajā sistēmā katrs pircējs veiks elektroenerģijas iepirkumu savām vajadzībām, kurā attiecīgi piedalīsies pirmajā kārtā izvērtētie elektroenerģijas tirgotāji.
 
2. Kas ir dinamiskā iepirkumu sistēma? 
DIS jeb dinamiskā iepirkumu sistēma ir pilnīgi elektronizēts process, kas ir ierobežots laikā un atklāts visiem piegādātājiem, kuri atbilst kandidātu atlases prasībām. 
DIS izmanto bieži lietojamiem un tirgū plaši pieejamiem pakalpojumiem, būvdarbiem un piegādēm.
DIS tehniski uztur Valsts reģionālās attīstības aģentūra, savukārt VNĪ kā centralizētā iepirkuma institūcija izveido DIS elektroenerģijas iegādei – izstrādā iepirkuma dokumentāciju, tai skaitā līguma projektu, tirgotāju atlases kritērijus un veic to atlasi. Savukārt elektroenerģijas iegādi atbilstoši savai vajadzībai DIS ietvaros veiks pašas valsts pārvaldes iestādes un valsts kapitālsabiedrības.
 
3. Kas var piedalīties centralizētajā elektroenerģijas iepirkumā? 
Centralizētais elektroenerģijas iepirkums, izmantojot DIS, paredzēts Valsts kancelejai, ministrijām, valsts pārvaldes iestādēm un valsts kapitālsabiedrībām, kas atbilstoši to sniegtajai informācijai tiks iekļautas DIS kā pircēji  (turpmāk tekstā – pircēji).
Šis centralizētais elektroenerģijas iepirkums  izveidotās DIS ietvaros nav paredzēts pašvaldībām un privātpersonām. 
Elektroenerģijas tirgotāji varēs pieteikt savu dalību DIS, ja tie atbildīs noteiktiem kritērijiem atbilstoši pircēju patēriņu grupai. Tirgotāju atlasi veiks VNĪ un atbilstoši kvalificētos tirgotājus iekļaus DIS.
 
4. Ko iegūst veicot centralizēto elektroenerģijas iepirkumu? 
- Atvieglota iepirkuma procedūra; 
- Mazāks administratīvais slogs un izmaksas; 
- Ērti lietojama platforma (DIS) un pilnībā elektronizēts process;
- Izveidota dokumentācija iegādes veikšanai un standartizēts līguma projekts;  
- Jau atlasīti tirgotāji atbilstoši pircēja kvalifikācijai, pircējiem nav pašiem jāveic izvērtējums;
- Skaidri zināmi vienoti nosacījumi tirgotājam; 
- Mazināts risks saistībā ar nekvalitatīvas iepirkuma dokumentācijas izstrādi; 
- Mazināts iepirkumu jomas pārkāpumu risks; 
- Tika dota iespēja pircējiem apvienoties kā vienam DIS dalībniekam, tādējādi potenciāli iegūstot zemāku elektroenerģijas cenu.
Apkopojot un izvērtējot ministriju sniegto informāciju un ņemot vērā elektroenerģijas cenu svārstības un elektroenerģijas tirgus attīstības tendences, secināts, ka elektroenerģijas iepirkšanai atbilstošākā būtu dinamiskās iepirkumu sistēmas (turpmāk – DIS) piemērošana. 
 
5. Kā pircējs varēs iegādāties elektroenerģiju DIS?
- Valsts kanceleja, ministrijas, valsts pārvaldes iestādes un valsts kapitālsabiedrības ir pieteikušās dalībai elektroenerģijas DIS. 
- Pircēji tiek iedalīti divās kategorijās – pircēja prognozētais elektroenerģijas gada patēriņš ir virs vai zem 1 GWh. 
- Atbilstoši pircēja kategorijai tiks izveidotas elektroenerģijas tirgotāju atlases prasības.
- VNĪ rīkos atlases konkursu elektroenerģijas tirgotājiem, un tie tirgotāji, kas atbildīs prasībām, tiks iekļauti DIS. Konkursa norises pirmais posms (tirgotāju atlase) tiek organizēts pirms DIS darbības uzsākšanas. 
- Tuvojoties pircēja elektroenerģijas tirdzniecības līguma beigu termiņam, pircējs varēs veikt kārtējo iepirkumu elektroniski DIS sistēmā. 
Izveidotās DIS ietvaros elektroenerģijas iegādes atbilstoši savai vajadzībai veiks DIS iekļautās valsts iestādes un kapitālsabiedrības pašas, attiecīgi slēdzot līgumu ar kādu no DIS iekļautajiem elektroenerģijas piegādātājiem, kas uz iegādes veikšanas brīdi būs piedāvājis viszemāko elektroenerģijas cenu. 
 
6. Kāds elektroenerģijas tirgotājiem ir pieteikšanās termiņš dalībai elektroenerģijas DIS? 
2020. gada septembra sākumā ir plānots izsludināt slēgtu konkursu “Dinamiskās iepirkumu sistēmas izveide centralizētas elektroenerģijas iegādes nodrošināšanai”, kurā tiks norādīts precīzs pieteikumu iesniegšanas termiņš. Tāpat pēc DIS izveides visā DIS darbības laikā tirgotājiem, kas sākotnēji nebūs iekļauti DIS, būs iespēja pieteikties iekļaušanai DIS, ja to kvalifikācija būs atbilstoša. 
 
7. Kā DIS pircēji var pieteikties iekļaušanai DIS? 
VNĪ 2020.gada martā izsūtīja lūgumu resoriem sniegt informāciju par tām iestādēm, kas piedalīsies DIS kā pircēji, un, pamatojoties uz resoru sniegto informāciju, VNĪ ir sagatavojis sarakstu ar DIS pircējiem. 
 
8. Kad pircēji varēs iegādāties elektroenerģiju, izmantojot DIS? 
Paredzēts, ka DIS pircējiem būs pieejams no 2021.gada 1.janvāra. 
 
9. Iestādei ir spēkā esošs līgums par elektroenerģijas iegādi, vai varēs izmantot DIS? 
Ja iestādei ir spēkā esošs līgums, tad tā turpina iepirkt elektroenerģiju noslēgtā līguma ietvaros. Ja elektroenerģijas tirdzniecības līgums beidzas pirms plānotā DIS sistēmas darbības uzsākšanas datuma (2021.gada 1.janvāris), iestādēm ir jāveic iepirkums ierastajā kārtībā kā līdz šim, līgumā neparedzot īpašus nosacījumus vai termiņus, kas attiektos uz DIS darbības uzsākšanu.
Pircējs varēs paralēli tikt reģistrēts DIS (atbilstoši VNĪ sniegtajai informācijai par pircēja iekļaušanu DIS, skatīt atbildi uz 6.jautājumu) un elektroenerģiju iepirkt sistēmas ietvaros, kad beigsies iepriekš noslēgtais līgums.
Ja pēc noslēgtā līguma beigām paredzēts elektroenerģiju iegādāties DIS ietvaros, tas veicams pirms esošā līguma termiņa beigām. Elektroenerģijas iegādi aicinām plānot savlaicīgi, ņemot vērā, ka minimālais DIS ietvaros izsludinātās iegādes piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir vismaz 10 dienas, savukārt piedāvājumu izvērtēšanai un lēmumu pieņemšanai paredzamas ne vairāk kā 15 darba dienas no piedāvājumu atvēršanas brīža. Tāpat aicinām ņemt vērā līgumu slēgšanas procesa ilgumu savā iestādē. 
 
10. Cik ilgi darbosies elektroenerģijas DIS? 
Šobrīd plānotā elektroenerģijas DIS ir pilotprojekts. Plānotais DIS darbības laiks ir trīs gadi – no 2021.gada 1.janvāra līdz 2023.gada 31.decembrim.
 
11. Vai elektroenerģiju centralizēti DIS varēs iegādāties arī pēc trīs gadiem? 
Pēc diviem DIS darbības gadiem VNĪ izvērtēs DIS ietvaros veiktā elektroenerģijas centralizētā iepirkuma rezultātus un līdz 2022.gada 1.septembrim iesniegs Ministru kabinetam priekšlikumus turpmākai rīcībai.
Ja pilotprojekta rezultāti būs pozitīvi, Ministru kabinets varēs lemt par centralizētā elektroenerģijas iepirkuma DIS pagarināšanu.
 
12. Vai jauni tirgus dalībnieki varēs pievienoties DIS darbības laikā? 
Pēc DIS izveides visā DIS darbības laikā tirgotājiem, kas sākotnēji nebūs iekļauti DIS, būs iespēja pieteikties iekļaušanai DIS, ja to kvalifikācija būs atbilstoša. 
 
13. Ja iestāde ir pievienojusies DIS, vai elektroenerģija obligāti ir jāpērk DIS ietvaros? 
Ministru kabineta 28.01.2020 sēdes protokollēmuma (prot. Nr.4 28.#) “Informatīvais ziņojums “Par centralizētā elektroenerģijas iepirkuma organizēšanu”” 4. un 5.punktu paredz Valsts kancelejai un ministrijām nodrošināt, ka tās un to padotībā esošās valsts pārvaldes iestādes elektroenerģijas iepirkumu veic DIS ietvaros, izņemot gadījumus, kad tas nav lietderīgi vai arī elektroenerģiju nodrošina nekustamā īpašuma iznomātājs vai pārvaldītājs.  Pievienoties DIS aicināmas arī to kapitālsabiedrības, sevišķi tāds, kurām uzdots veikt valsts nekustamo īpašumu pārvaldību. 
Ja iestāde ir pievienojusies DIS, bet tai ir specifiskas prasības, vai arī elektroenerģijas iegāde DIS ietvaros nav lietderīga, tai nav pienākums elektroenerģijas iepirkumu veikt caur šo sistēmu. 
Sistēma paredz standarta produktu, savukārt, ja ir nepieciešamība pēc specifiskām prasībām, tad iestāde elektroenerģijas iepirkumu varēs veikt ārpus DIS, tā pat kā līdz šim.
 
14. Kādus produktus būs iespējams iegādāties centralizētajā elektroenerģijas iepirkumā, izmantojot DIS? 
DIS elektroenerģijas iegādei būs pieejami 2 veidu produkti - fiksētās elektroenerģijas cenas līgumi un biržas jeb mainīgās cenas līgumi. 
DIS ietvaros slēgto līgumu izpildes laiks būs atbilstoši pircēja vajadzībai 6 - 12 mēnešu robežā. Līguma darbības termiņa robežas noteiktas, pamatojoties uz elektroenerģijas tirgus specifiku. Šādā līguma termiņā elektroenerģijas cena ir vislabāk prognozējama, kas, savukārt, pircējam sniedz iespēju saņemt izdevīgākus elektroenerģijas cenas piedāvājumus, ar piedāvātajos tarifos minimāli ierēķinātu tirgotāja riska apmēru.
 
15. Kā pircējam atteikties no dalības DIS? 
DIS iekļautajiem pircējiem nav pienākums elektroenerģijas iegādes veikt DIS ietvaros (skatīt atbildi uz 13.jautājumu), līdz ar to nav nepieciešamības izstāties no sistēmas. 
 
16. Vai pircēji var apvienoties elektroenerģijas iegādei DIS?
Saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 28.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.4 28.#) “Informatīvais ziņojums “Par centralizētā elektroenerģijas iepirkuma organizēšanu”” 6.punktu, lai iegūtu maksimāli izdevīgus elektroenerģijas cenas piedāvājumus, ministrijām, valsts pārvaldes iestādēm un valsts kapitālsabiedrībām, izvērtējot katras iestādes un kapitālsabiedrības darbības specifiku, iespēju robežās ir jāveic elektroenerģijas iegādi DIS  centralizēti resora ietvaros, izņemot gadījumus, kad tas nav lietderīgi, kā arī, ja tām elektroenerģiju nodrošina nekustamā īpašuma iznomātājs vai pārvaldītājs.
Ņemot vērā minēto, resori VNĪ ir snieguši informāciju par DIS pircējiem. Balstoties uz ministriju sniegto informāciju, ir izveidots saraksts ar vairāk nekā 100 iestādēm un valsts kapitālsabiedrībām, kas elektroenerģijas iegādi plāno veikt dinamiskās iepirkumu sistēmas ietvaros.