Prokuratūras ēkas pārbūve Kalnciema ielā

Plašākais VNĪ šobrīd īstenotais valsts iestāžu optimizācijas projekts Rīgā ir prokuratūras iestāžu darbinieku izvietošana darbam piemērotās telpās. Tā ietvaros tiek veikti aktīvi būvniecības darbi administratīvajā ēkā Kalnciema ielā 14, kā rezultātā ēkā tiks izvietotas 2 prokuratūras, kā arī paredzēts iznomāt ēkas daļu 1. stāvā komercnomniekam.

 

Būvprojekta vadītāja Tatjana Millersone stāsta: “Ēka atrodas vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa “Dzīvojamā ēka” Baložu ielā 10 aizsardzības zonā. Tiks saglabāta ēkas vēsturiskā jumta forma, ka arī ēkas fasāžu kompozīcija. Teritorijas labiekārtojums izstrādāts atbilstoši kultūrvides tradīcijām.”

 Būvuzņēmējs
SIA “Modus būve”

Projektētājs
SIA “Lūsis V”

Nodošanas gads
2019

Objekta adrese
Kalnciema iela 14, Rīga

Būvniecības statuss

Projekta sagatavošana
2017
Būvprojekta izstrāde
2017
Būvdarbi
2018
Nodošana klientam
2019