VAS "Valsts nekustamie īpašumi"

VNĪ nerevidēts starpperioda finanšu pārskati par ​12 mēnešu periodu, kas noslēdzās 2020. gada 31. decembrī

Nerevidēti starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par 9 mēnešu periodu no 01.01.2020. līdz 30.09.2020.

Nerevidēti starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par 6 mēnešu periodu no 01.01.2020. līdz 30.06.2020.

Nerevidēti starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par 3 mēnešu periodu no 01.01.2020. līdz 31.03.2020.

Nerevidēti starpperioda finanšu pārskati par divpadsmit mēnešu periodu, kas noslēdzās 2019.gada 31.decembrī

Nerevidēts starpperiodu pārskats par deviņu mēnešu periodu, kas noslēdzās 2019. gada 30. septembrī

Nerevidēts starpperioda pārskats par sešu mēnešu periodu, kas noslēdzas 2019. gada 30. jūnijā

Nerevidēts starpperioda pārskats par trīs mēnešu periodu, kas noslēdzas 2019. gada 31. martā

Nerevidēts starpperioda pārskats par divpadsmit mēnešu periodu, kas noslēdzas 2018. gada 31. decembrī

Nerevidēts starpperioda pārskats par deviņu mēnešu periodu, kas noslēdzas 2018. gada 30. septembrī

Nerevidēts starpperioda pārskats par sešu mēnešu periodu, kas noslēdzas 2018. gada 30.jūnijā

Nerevidēts starpperioda pārskats par trīs mēnešu periodu, kas noslēdzas 2018. gada 31.martā

Nerevidēts starpperioda konsolidētais un atsevišķais mātes sabiedrības finanšu pārskats par divpadsmit mēnešu periodu, kas noslēdzas 2017.gada 31.decembrī

Nerevidēts starpperioda konsolidētais un atsevišķais mātes sabiedrības finanšu pārskats par deviņu mēnešu periodu, kas noslēdzas 2017.gada 30.septembrī

Nerevidēts starpperioda konsolidētais un atsevišķais mātes sabiedrības finanšu pārskats par sešu mēnešu periodu, kas nolēdzas 2017.gada 30.jūnijā

VAS “Valsts nekustamie īpašumi” nerevidēts starpperioda konsolidētais un atsevišķais mātes sabiedrības finanšu pārskats par trīs mēnešu periodu, kas noslēdzas 2017. gada 31. martā

VAS "Valsts nekustamie īpašumi" nerevidēts starpperioda konsolidētais un atsevišķais mātes sabiedrības finanšu pārskats par divpadsmit mēnešu periodu, kas noslēdzas 2016.gada 31.decembrī

VAS „Valsts nekustamie īpašumi” nerevidēts starpperioda konsolidētais un atsevišķais mātes sabiedrības finanšu pārskats par deviņu mēnešu periodu, kas noslēdzas 2016.gada 30.septembrī

VAS "VALSTS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI" nerevidēts starpperioda konsolidētais un atsevišķais mātes sabiedrības finanšu pārskats par sešu mēnešu periodu, kas noslēdzās 2016.gada 30.jūnijā

VAS "VALSTS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI" Paziņojums par korekcijām nerevidētajā starpperioda konsolidētajā un atsevišķajā mātes sabiedrības finanšu pārskatā par trīs mēnešu periodu, kas noslēdzas 2016. gada 31. martā

VAS „VALSTS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” nerevidēts starpperioda konsolidētais un atsevišķais mātes sabiedrības finanšu pārskats par trīs mēnešu periodu, kas noslēdzās 2016. gada 31.martā

VAS „Valsts nekustamie īpašumi” nerevidēts starpperioda konsolidētais un atsevišķais  mātes sabiedrības finanšu pārskats par divpadsmit mēnešu periodu, kas noslēdzās 2015. gada 31.decembrī

VAS "VALSTS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI" finanšu pārskats par deviņu mēnešu periodu, kas noslēdzās 2015. gada 30. septembrī

VAS "VALSTS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI" finanšu pārskats par sešu mēnešu periodu, kas noslēdzās 2015. gada 30. jūnijā

VAS "VALSTS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI" finanšu pārskats par trīs mēnešu periodu, kas noslēdzās 2015. gada 31. martā