VNĪ: iepirkumā Ventspils vēsturiskā Gūtšmitu nama pārbūvei pieteikušies 7 pretendenti

VAS “Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ) izsludinātajā apvienotajā projektēšanas un būvdarbu iepirkumā arhitektūras pērles - vēsturiskā Gūtšmitu nama Ventspilī, Kuldīgas ielā 2 pielāgošanai 5 valsts pārvaldes un pašvaldības iestāžu vajadzībām - vienotā klientu centra izveidei piedāvājumus iesnieguši 7 pretendenti. VNĪ uzsāk vērtēšanas procesu. Par tā rezultātiem tiks ziņots tuvākā mēneša laikā, informē VNĪ valdes priekšsēdētājs Renārs Griškevičs.

Ēkā pēc atjaunošanas plānots izvietot Valsts ieņēmumu dienestu, Nodarbinātības valsts aģentūru, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru, Valsts darba inspekciju un Ventspils pašvaldību, tādejādi ieviešot “vienas pieturas aģentūras” principu valsts un pašvaldību pakalpojumu sniegšanā, tādejādi veicinot publiskās pārvaldes efektivitāti un nodrošinot iedzīvotājiem iespēju saņemt nepieciešamos pakalpojumus sev ērtā veidā vienuviet.

Piedāvājumus iesnieguši uzņēmēji –  SIA "Ostas celtnieks", SIA "Delta Construction", AB "Panevėžio statybos trestas", piegādātāju apvienība 3A, piegādātāju apvienība "RRKS", pilnsabiedrība "RERE BMV" un SIA “Selva Būve". Piedāvātās līgumu cenas - sākot no 3,97 miljoniem eiro līdz 6,97 miljoniem eiro (bez PVN). Par iepirkuma uzvarētāju un līguma summu varēs runāt tikai pēc piedāvājumu izvērtēšanas.

“Esam gandarīti par saņemto lielo būvnieku interesi šīs unikālās Ventspils arhitektūras pērles atjaunošanā. Ar būvuzņēmēju strādāsim pēc “Projektē un būvē” principa, kas nozīmē līguma izpildītāja visaptverošu atbildību gan par projektēšanas risinājumiem, pamatojoties uz jau izstrādāto projektēšanas uzdevumu, gan par būvdarbiem. Atjaunojot vēsturiskās ēkas tehnisko un vizuālo stāvokli, ievērosim Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes prasības un Ventspils pilsētas apbūves noteikumus. Uzlabosim ēkas energoefektivitāti, kā arī palielināsim tās kopējo platību par 63% līdz 1,9 tūkstošiem kvadrātmetru ar jaunu piebūvi un labiekārtotu ēkai piegulošo teritoriju, radot patīkamu vidi ne tikai ēkā strādājošajiem, bet arī Ventspils iedzīvotājiem un viesiem,” atklāj Renārs Griškevičs.

Ēkas pārbūvi plānots pabeigt līdz 2022. gada 31. decembrim. Plānots, ka visa ēka tās pilnā apjomā - 1912.1 m2 tiks nodota valsts un pašvaldības iestādēm ilgtermiņa nomā. Valsts ieņēmumu dienestam lietošanā plānots nodot 895.8 m2, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai - 563.8 m2, Nodarbinātības valsts aģentūrai – 219.7 m2 un Valsts darba inspekcijai (VDI) - 136.0 m2 un Ventspils pašvaldībai – 96.7 m2. Projekts tiks īstenots no VNĪ resursiem, izmaksas atgūstot ilgtermiņa nomas maksas veidā.

Ēka ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, savulaik celta kā dzīvojamā māja, kas kopš 19. gadsimta 40.gadiem piederēja Gūtšmitu dzimtai. 20. gadsimta sākumā tajā īsu laiku atradusies banka. Kopš 1927. gada grezno īpašumu no dzimtas atpirkusi Ventspils pašvaldība un tajā līdz 1940. gadam strādāja Ventspils pilsētas dome, Ventspils Zemesgrāmatu nodaļa un citas pašvaldības iestādes. No 1945. – 2013. gadam ēkā atradās Milicijas iecirknis un šīs funkcijas ēka saglabājusi līdz mūsdienām - pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas tajā līdz 2013. gadam atradās Valsts policija.

VNĪ šobrīd īsteno 118 infrastruktūras attīstības projektus apmēram 180 miljonu eiro apmērā un strādā pie 25 jaunām projektu idejām. Uzņēmums pērn Korporatīvās atbildības un ilgtspējas institūta „Ilgtspējas indeksa” vērtējumā saņēma augsto zelta godalgu un speciālbalvu par straujāko izaugsmi, kā arī iekļauts VID „Baltā saraksta” zelta līmenī. Uzņēmums dibināts 1996. gadā, tā 100% akcionārs ir Latvijas Republikas Finanšu ministrija.