VNĪ iepazīstina sadarbības partnerus ar robežšķērsošanas vietas “Terehova” attīstības un modernizācijas gaitu

10.10.2019

Vakar, 9. oktobrī Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas finansēta projekta “Robežšķērsošanas vietas Terehova - Burački” attīstība” atklāšanas pasākumā VAS “Valsts nekustamie īpašumi” kā vadošais partneris uz vietas būvlaukumā iepazīstināja savus sadarbības partnerus - Pleskavas reģiona ekonomiskās attīstības un investīciju politikas komitejas (Krievija) pārstāvjus,  Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta (Latvija), Valsts robežsardzes (Latvija), Pārtikas un veterinārā dienesta (Latvija), Zilupes novada pašvaldības (Latvija) pārstāvjus ar plānotajiem projekta pasākumiem.

“RŠV “Terehova” ir visnoslogotākā robežšķērsošanas vieta  uz Latvijas-Krievijas robežas. Projekta rezultātā tā kļūs modernāka, drošāka un ērtāka. Pārbūvēsim esošos kontroles paviljonus, lai tajos varētu ievietot kontroles aprīkojumu, uzlabojot kontroles personāla un robežas šķērsotāju ērtības. Tiks uzlabota muitas kontroles kapacitāte, divkāršojot padziļinātās kontroles iespējas, uzlabojot transporta plūsmu vieglajām automašīnām un kravu transportlīdzekļiem. Pārbūves darbi tika uzsākti šā gada maijā. Šobrīd paveikti aptuveni 17% no pārbūves un jaunbūves darbiem, nekavējot robežšķērsošanas vietas ikdienas darbu. Darbus plānots pabeigt līdz nākamā gada rudenim,” norāda VNĪ Attīstības projektu pārvaldes RŠV un revitalizācijas projektu portfeļa vadītājs Armands Rabovičs. 


Uzbūvējot jauno muitas kontroles ēku padziļinātajai kontrolei (PKĒ) tiks divkāršota kontroles kapacitāte, vienlaicīgi  varēs veikt muitas padziļināto kontroli divām kravas automašīnām, tiks nodrošināta pareiza kontroles tehnoloģija, lai nokļūtu uz padziļināto kontroli. 

Projekta kopējais  budžets Latvijas pusei ir 7 772 121 EUR, ko kuriem valsts budžeta finansējums ir 4 194 343 EUR, bet Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības  programmas projekta finansējums ir 3 577 778 EUR.

Šajā projektā tiek realizēts RŠV “Terehova” attīstības modernizācijas 1.posms, taču VNĪ plānos ir turpināt RŠV modernizāciju, 2.posms, pārbūvējot  galveno muitas kontroles ēku un izbūvējot jaunu  autobusa pasažieru rokas bagāžas pārbaudes termināli, maksimāli uzlabojot klientu un kontroles personāla  ērtības un padarot kontroles procesu ātrāku un efektīvāku. Modernizācijas turpināšanai VNĪ sadarbībā ar Valsts ieņēmumu dienestu plāno piesaistīt  Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta programmas "Starptautiskās policijas sadarbība un noziedzības apkarošana" finansējumu. 

Latvijas un Eiropas Savienības (ES) drošībai nozīmīgu objektu uzturēšana un robežu attīstīšana ir viens no VNĪ darbības virzieniem. Kopumā valsts šobrīd veic būtiskus ieguldījumus valsts drošības infrastruktūrā - piecos ar robežu šķērsošanu saistītos objektos par kopējo summu aptuveni 15 miljoni eiro. Vērienīgi darbi ar Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta finansējumu šobrīd notiek arī noslogotākās RŠV “Terehova” attīstībā. Visus šos projektus plānots pabeigt līdz 2022. gada nogalei. VNĪ iecerēs ir vēl vairāki ar valsts drošību saistīti projekti ar mērķi nodrošināt labāku ES ekonomiskās robežas aizsardzību. 

VNĪ šobrīd īsteno 34 nozīmīgus attīstības projektus aptuveni 154 miljonu eiro apmērā un pašlaik strādā pie 25 jaunām projektu idejām. Uzņēmums nodrošina profesionālu nekustamo īpašumu apsaimniekošanu pārvaldību ap 450 nekustamo īpašumu adresēm ar 1200 ēkām 1,1 miljonu kvadrātmetru platībā un vairāk nekā 4000 zemes īpašumu 10 miljonu kvadrātmetru platībā. VNĪ šogad Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta “Ilgtspējas indeksa” vērtējumā saņēma augsto zelta godalgu un speciālbalvu par straujāko izaugsmi, kā arī iekļauti Valsts ieņēmumu dienesta “Baltā saraksta” zelta līmenī. Uzņēmums dibināts 1996.gadā, tā 100% akcionārs ir Finanšu ministrija.

 

“Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas- Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu  pilnībā atbild VAS “Valsts nekustamie īpašumi” un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu  Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli”.

 

Papildu informācija medijiem:
VAS “Valsts nekustamie īpašumi”
Korporatīvās komunikācijas daļa
E-pasts: vni.lvkomunikacija
Tālr. 20235301