VAS “Valsts nekustamie īpašumi” pārstāvji prezentē robežšķērsošanas vietu attīstības projektus Pleskavā, Krievijā

30.09.2019

2019.gada 26. septembrī divi VAS “Valsts nekustamie īpašumi” un viens Valsts ieņēmuma dienesta pārstāvis piedalījās Pleskavas reģiona organizētajā Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas līdzfinansēta projekta “Pievedceļa Lavri - robežšķērsošanas vietas «Bruņiševo» infrastruktūras uzlabošana” atklāšanas pasākumā, lai dalītos pieredzē robežšķērsošanas vietu attīstības jautājumu risināšanā.

Pasākumā VID kā projekta asociētais partneris, interesentiem no Krievijas (vietējiem preses pārstāvjiem, Pleskavas reģiona un vietējo pašvaldību pārstāvjiem, citiem inetresentiem) prezentēja projektā plānotos informatīvās kampaņas pasākumus: mobilās lietotnes izveidi robežšķērsotājiem, animēta informatīva materiāla sagatavošanu, informācijas translēšanu radio attiecīgajā frekvencē izmantošanai kravu pārvadātājiem, informācijas publicēšanu medijos un info kanālā. Šī projekta vadošais partneris – Krievijas Federācijas Pleskavas reģiona ekonomiskās attīstības un investīciju politikas komiteja, iepazīstināja interesentus ar plānotajiem  pievedceļa RŠV “Bruņiševa – Pededze (Latvija)” rekonstrukcijas darbiem. Lai arī Krievijas puse vēl tikai plāno būvdarbu iepirkumu šajā projektā, Latvijas puse jau varēja palepoties ar uzsāktiem būvdarbiem RŠV “Terehova”, kas tiek veikti saistītajā Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projektā “Robežšķērsošanas vietas “Terehova-Burački” attīstība”.

Būvdarbi tika uzsākti jau 2019. gada maijā un turpināsies līdz 2020.gada septembra beigām. Projektā plānots īstenot RŠV “Terehova” modernizācijas projekta pirmo etapu: izbūvēt jaunu muitas kontroles ēku padziļinātajai pārbaudei,  pārbūvēt sešus esošos kontroles paviljonus un nojumes, tās paplašinot, aprīkot nojumes ar elektroniskām zīmēm, lai varētu operatīvi mainīt joslu apzīmējumu sastrēguma stundās, pārbūvēt lietus ūdens kanalizācijas, siltumapgādes, elektroapgādes un sakaru  tīklus, uzlabot  apgaismojumu kontroles zonā, veikt attīrīšanas iekārtu pārbūvi,  projektēšanas teritorijā uzlabot asfalta seguma kvalitāti. Savukārt Krievijas partneris iepazīstināja klausītājus ar  plānotajiem informatīvās kampaņas pasākumiem, kas tika atspoguļots gan projekta pieteicēja mājas lapā, gan vietējos medijos un sociālos tīklos, skat. šeit: http://economics.pskov.ru/press-centre/news/1852.

Nākamajā dienā pēc oficiālā pasākuma partneri turpināja darbu kopējā sanāksmē, diskutējot par projektu ieviešanas jautājumiem, apmainoties ar pieredzi praktiskajos jautājumos un ieskicējot turpmākos projektu pasākumus. Jau 2019. gada 9. oktobrī VNĪ aicinās preses pārstāvjus, vietējo pašvaldību, kontroles dienestu   pārstāvjus uz projekta atklāšanas pasākumu RŠV “Terehova”, ļaujot pasākuma dalībniekiem uz vietas apskatīt būvlaukumu un pārrunāt problēmas saistībā ar robežšķērsošanas jautājumiem.  Protams, ciemos tiks gaidīti  arī Krievijas partnera un programmas vadošās iestādes pārstāvji.

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas- Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu  pilnībā atbild VAS “Valsts nekustamie īpašumi” un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu  Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.