Izmaiņas VAS “Valsts nekustamie īpašumi” vadības komandā

12.08.2019

Pēc gandrīz triju gadu darba valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ) valdē 15. augustā amata pienākumus beidz pildīt valdes locekle Līga Ermane.

Līgas Ermanes atbildībā bija finanšu vadība, investīciju finansēšana un uzraudzība. Šis bija viņas otrais darba termiņš VNĪ valdē.

Līga Ermane uzsver: “Esmu pateicīga par dinamisko pieredzi, par akcionāra – Finanšu ministrijas, kā arī par vadības komandas uzticību un profesionālajām attiecībām ar kolēģiem. Mums izveidojās veiksmīga sadarbība, ikvienu lēmumu par uzņēmuma darbību pieņēmām un īstenojām kopīgi – komandā. Tieši tādēļ izdevās sasniegt atbilstošus rezultātus un ieviest uzņēmuma turpmākajai attīstībai nozīmīgus procesus.” 
Šogad Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta “Ilgtspējas indeksa” vērtējumā VNĪ saņēma augsto zelta godalgu un speciālbalvu par straujāko izaugsmi, kā arī uzņēmums iekļauts Valsts ieņēmumu dienesta “Baltā saraksta” zelta līmenī. Tāpat ieviesti labas pārvaldības principi un OECD standarti. Izstrādāta un ieviesta risku vadības sistēma un uzsākta pāreja uz starptautisko grāmatvedības standartu. 
VNĪ valdes priekšsēdētājs Andris Vārna: “Pateicoties valdes līdzšinējam darbam, kopīgajiem lēmumiem, līdzatbildībai un profesionalitātei, panākta uzņēmuma attīstība. Un tiks nodrošināta uzsākto darbu pēctecība un turpināšana. Uz laiku līdz nākamajam padomes lēmumam atbildību par finanšu vadību uzņemsies valdes priekšsēdētājs. Viņa galvenā prioritāte būs pilnīga starptautiskā grāmatvedības standarta ieviešana. Tāpat kā līdz šim, tā būs valdes kopīga atbildība. Savukārt operatīvo vadību nodrošinās VNĪ Finanšu pārvaldes komanda.” 
Starptautiskā grāmatvedības standarta pilnīga ieviešana veicinās uzņēmuma finanšu darbības efektivitāti, nodrošinās vēl precīzāku procesu organizēšanu, kā arī darbības starptautisko salīdzinājumu. 
VNĪ padomes priekšsēdētājs Mārtiņš Bičevskis: “Esmu pateicīgs Līga Ermanei par paveikto, jo īpaši par ieguldījumu OECD un labas pārvaldības principu ieviešanā. Tāpat nozīmīgs darbs paveikts, izstrādājot un ieviešot risku vadības sistēmu. Tuvākajā laikā padome lems, vai rīkot konkursu uz vakanto valdes locekļa amatu, vai pievienot atbildību par finansēm valdes priekšsēdētāja amatam.” 
Pašlaik valdes priekšsēdētāja pozīcija ir vakanta, un uz laiku valdes priekšsēdētāja pienākumus pilda Andris Vārna. 14. jūnijā tika izsludināts atklāts konkurss uz valdes priekšsēdētāja amata vietu, pretendentu pieteikšanās noslēdzās 12. jūlijā. Interesi par vakanci izrādīja 38 cilvēki. Konkurss notiek četrās kārtās. Pašlaik pretendentus vērtē speciāli izveidota nominācijas komisija M. Bičevska vadībā. 
Šobrīd VNĪ valdē strādā valdes priekšsēdētājs Andris Vārna, kā arī valdes locekles Kitija Gruškevica un Sigita Janvāre. 
Par valsts akciju sabiedrību “Valsts nekustamie īpašumi”
VNĪ šobrīd īsteno 34 nozīmīgus attīstības projektus aptuveni 154 miljonu eiro apmērā un strādā pie 25 jaunām projektu idejām. Uzņēmums nodrošina profesionālu nekustamo īpašumu apsaimniekošanu un pārvaldību apmēram 450 nekustamo īpašumu adresēm ar 1200 ēkām 1,1 miljonu kvadrātmetru platībā un vairāk nekā 4000 zemes īpašumu 10 miljonu kvadrātmetru platībā. Uzņēmums dibināts 1996. gadā, tā 100 % akcionārs ir Finanšu ministrija.

Papildu informācija plašsaziņas līdzekļiem:

VAS „Valsts nekustamie īpašumi”
Korporatīvās komunikācijas daļa
E-pasts: vni.lvkomunikacija
Tālr.: 20235301