previous image button
next image button
close fullscreen container

 

Projekta mērķis ir sagatavot piemērotas telpas Finanšu un Labklājības ministrijas iestāžu, Ventspils pilsētas pašvaldības struktūru vajadzībām un klientu apkalpošanai ēkā Kuldīgas ielā 2, Ventspilī.

Ēka ilgstoši nav izmantota, tādēļ ir plānota tās rekonstrukcija un restaurācija, piegulošās teritorijas sakārtošana, jaunas piebūves celtniecība, izveidojot vienotu klientu apkalpošanas centru un biroja telpas valsts institūcijām.

Pēc darbu pabeigšanas valsts īpašumā esošais nekustamais īpašums Kuldīgas ielā 2 tiks nodots lietošanā un ilgtermiņā iznomāts publisko funkciju veikšanai.

The customers of our branch are not only residents of Ventspils City, but also residents of Ventspils region, so it is very important for us that the future Ventspils unified customer service centre will be located next to the bus station, and it will be much more convenient for residents of Ventspils region to get there for receiving the services of the SEA and other state and local government institutions they need in one place, thus saving their time. I very much hope that Gūtšmitu House will be adapted to the needs of state administration and local government institutions within the set deadlines and will become a place for receiving friendly and convenient services for the residents of the city and county.

Benita Salnikova,
Head of the SEA Ventspils Branch

Project sagatavošana
Būvprojekta izstrāde
Būvdarbi
Nodošana ekspluatācijā
Nodošana klientam


2020
2021
2022
2023
2023
Project sagatavošana
2020
Būvprojekta izstrāde
2021
Būvdarbi
2022
Nodošana ekspluatācijā
2023
Nodošana klientam
2023

History of the building

The building at Kuldīgas iela 2 is a national architectural heritage site, but certain details of the building - door set, interior decoration, stoves, chandelier, sculptures - are art monuments of national significance. It was once built as a residential house, since the 1840s the house belonged to the family of merchants and mayors Gūtšmiti. At the beginning of the 20th century, a branch of the National Bank was located there for a short time.

In 1927, the splendid property was repurchased by Ventspils Municipality and until 1940 Ventspils City Council, Ventspils Land Register Department and other municipal institutions operated there. From 1945 to 2013, the building housed the Division of Militsiya. The building has retained this function to this day - after the restoration of Latvia's independence until 2013, the State Police was located in the building.