Informācija par publisku personu
Nosaukums - Valsts izglītības attīstības aģentūra
Reģ. Nr. - 90001800413
Epasts - viaa.gov.lvinfo
Telefons - 67814322

Publikācijas informācija

Publikācijas datums - 29.05.2018
Pieteikumu iesniegšanas termiņš - 27.06.2018
Būvju/telpu platība - 2285 m2 m2
Lietošanas mērķis - Citas ēkas un būves
Līguma darbības termiņš - 01.10.2018 - 31.12.2021, 3 gadi
Plānotais nomas maksas apmērs - 9 līdz 11 EUR par 1m2

Vēlamais tehniskais stāvoklis

Telpām jābūt lietošanas kārtībā, ļoti labā tehniskā un vizuālā stāvoklī, bez nepieciešamības veikt papildus remontdarbus

Citas prasības, tajā skaitā specifiskas prasības pret telpām

Biroja telpu nodrošinājums ar informāciju tehnoloģijas, telekomunikācijas, ugunsdrošības prasībām, tehniskās vai fiziskās apsardzes, apsaimniekošanas un uzturēšanas pakalpojumu nodrošinājums. Telpām jābūt nodrošinātām ar vismaz divām zālēm semināru/apspriežu organizēšanai apmēram 80 m2 platībā katrai, vismaz trīs apspriežu telpām līdz 20 m2, kā arī arhīva telpas 18 – 20 m2 platībā.

Shematiskais attēlojums kartē: Lejupielādēt

Nekustamā īpašuma atrašanās vieta

Pilsēta - Rīga
Iela - Biroja telpām jāatrodas Rīgas centra administratīvajā teritorijā, vēlams Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī, Vaļņu ielā, posmā no Smilšu ielas līdz Kaļķu ielai vai Krišjāņa Valdemāra ielā, posmā līdz Lāčplēša ielai - atrašanās vietas shematisks attēlojums kartē (1.pielikums).

Piedāvājuma iesniegšanas vieta

Persona, kura vēlas piedāvāt nomai nekustamo īpašumu (turpmāk – iznomāšanas pretendents), iesniedz iznomāšanas pretendenta piedāvājumu saskaņā ar šā nomas sludinājuma 2.pielikumu. Piedāvājumu iznomāšanas pretendents iesniedz Valsts izglītības attīstības aģentūrā (adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV - 1050, 5. stāvs) darbdienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 17.00 personīgi vai nosūtot pa pastu līdz 2018.gada 27.jūnija plkst.17.00. Piedāvājumu iznomāšanas pretendents iesniedz slēgtā aploksnē, uz kuras norāda iznomāšanas pretendentu un atsauci uz nomnieka nomas sludinājumu.

Kontakti

Vārds: Asnāte
Uzvārds: Šmagre
Ieņemamais amats: Vadības un ārējās sadarbības departamenta Juridiskā un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja
Epasts: viaa.gov.lvasnate.smagre 
Telefons: 6778534