previous image button
next image button
close fullscreen container

 

Projekta mērķis ir vēsturiskās ēkas ārējās “sejas” jeb fasādes atjaunošana, un jumta seguma maiņa.

Līdzteku fasādes atjaunošanai un lēzenā jumta nomaiņai tiek remontētas un atjaunotas arī logailas, kā arī izgatavotas jaunas čuguna konsoles. 

Darbu rezultātā bijušajam muitas namam uzlabots estētiskais un tehniskais stāvoklis, tam organiskāk iekļaujoties pilsētvidē.

Esam gandarīti, ka, pateicoties VAS “Valsts nekustamie īpašumi” veiktajiem Iekšējās drošības biroja fasādes atjaunošanas darbiem, vēsturiskais neogotikas stilā 19. gadsimtā būvētais nams ir atdzimis no jauna, atgūstot savu kādreizējo krāšņumu, un vienlaikus veicinājis Iekšējās drošības biroja atpazīstamību. 
Pēc arhitekta Nikolaja Trusova projekta veidotā administratīvā ēka - Muitas nams – neapšaubāmi ir kultūrvēsturiska vērtība UNESCO Pasaules kultūras mantojumā iekļautajā Rīgas vēsturiskajā centrā, tādēļ esam pārliecināti, ka ēkas atjaunoto estētisko veidolu turpmāk ik dienu novērtēs gan Iekšējās drošības biroja darbinieki un apmeklētāji, gan arī Rīgas iedzīvotāji un pilsētas viesi!

Normunds Šteinbriks,
Iekšējā drošība biroja priekšnieka vietnieks 

Projekta sagatavošana
Būvprojekta izstrāde
Būvdarbi
Nodošana ekspluatācijā
Nodošana klientam


2020
2021
2022
2023
2023
Projekta sagatavošana
2020
Būvprojekta izstrāde
2021
Būvdarbi
2022
Nodošana ekspluatācijā
2023
Nodošana klientam
2023