previous image button
next image button
close fullscreen container

Ēkai veikta fasādes atjaunošana, jumta un ārsienu siltināšana, fasādes apgaismošana, kā arī logu un ārdurvju nomaiņa, kā rezultātā ēkai būtiski samazināts siltumenerģijas patēriņš līdz pat 50%. Vienlaikus ar ēkas siltināšanu īstenots arī interjera dizaina projekts un veikts neliels kosmētiskais remonts, padarot to reprezentatīvāku un komfortablāku tās iemītniekiem un viesiem.

Renārs Griškevičs,
VNĪ valdes priekšsēdētājs

Projekta sagatavošana
Būvprojekta izstrāde
Būvdarbu līgums
Būvdarbi
Nodošana klientam


2016
2018
2019
2020
2020
Projekta sagatavošana
2016
Būvprojekta izstrāde
2018
Būvdarbu līgums
2019
Būvdarbi
2020
Nodošana klientam
2020

Ar nolūku ilgtermiņā optimizēt izmaksas Valsts prezidenta rezidences uzturēšanai pēc VNĪ iniciatīvas 2019. gadā tika piesaistīts Eiropas reģionālā attīstības fonda finansējums ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai. Būvdarbos tiek ieguldīti 481,71 tūkstotis eiro, kas sastāv no ES fondu līdzfinansējuma, gan VNĪ kapitālieguldījumiem. VNĪ vadībā 2020. gadā pabeigta energoefektivitātes projekta īstenošana Valsts prezidenta rezidencē Jūrmalā. Energoefektivitātes pasākumu ieviešanas rezultātā radīti komfortabli uzturēšanās apstākļi ēkas lietotājam, uzlabots ēkas vizuālais skats, tādējādi izceļot tās reprezentatīvo raksturu ēkas lietotāja viesiem, kā arī samazināts siltumenerģijas patēriņš ēkai par 50%. 

Prezidenta rezidence Jūrmalā tiek uzturēta ciešā sadarbībā ar Valsts prezidenta kanceleju: VNĪ rūpējas par ēku, ārsienām, taču par rezidences iekštelpu iekārtošanu atbilstoši Valsts prezidenta reprezentācijas vajadzībām gādā Valsts prezidenta kanceleja. Paralēli ēkas siltināšanas darbiem pēc Valsts prezidenta kancelejas lūguma tika veikta kosmētiskā apdare ēkas iekštelpās, atjaunojot gadu gaitā dabiski nolietoto grīdas segumu, sienu un griestu krāsojumu, kā arī apdarot iekštelpu logu ailes pēc energoefektivitātes projekta īstenošanas. Vienlaikus tika realizēts interjera dizaina projekts ēkas 1. stāvā, kas kalpo reprezentatīvajai funkcijai - sēdēm un oficiālām sarunām. Dizaina projektu veidoja arhitekte Elita Pole (SIA “Heinrihs un Pole). Projekta ietvaros iegādātas mēbeles formālām un neformālām sarunām, iebūvējamie plaukti un krēsli koncertiem – kopumā aptuveni 100 vienību par 58,29 tūkstošiem eiro, kā arī veikta aizkaru un paklāju piegāde par 5,65 tūkstošiem eiro. Pēdējais lielākais remonts Valsts prezidenta rezidences ēkā Jūrmalā noslēdzās 2009. gadā. Prezidenta rezidences nepieciešamību un tās atrašanos vietu Jūrmalā nosaka likums. Prezidenta rezidencē Jūrmalā, Meirovica  bulvārī 31 ir dzīvojuši visi atjaunotās Latvijas prezidenti izņemot Andri Bērziņu – Guntis Ulmanis, Vaira Vīķe – Freiberga, Valdis Zatlers, Raimonds Vējonis.

Fotogrāfijas autors: Valsts prezidenta kanceleja

 

 

 

 tabs_alt_img

Projekta nosaukums: Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā Z. Meierovica prospektā 31, Jūrmalā. Projekta identifikācijas Nr.: 4.2.1.2/17/I/050.

Projekta mērķis: sniegt ieguldījumu energoefektivitātes paaugstināšanā ēkā Z. Meierovica prospektā 31, Jūrmalā, īstenojot energoefektivitātes pasākumus saskaņā ar energoaudita pārskatā veicamajiem pasākumiem. Projekts tiks īstenots saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 9. augusta noteikumiem Nr. 534 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1.  specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”.

Projekta galvenās darbības: ēkas ārējo konstrukciju siltināšana; izvērtēt esošo logu un vitrīnu nomaiņu, izvērtēt esošo stikloto durvju nomaiņu, kā arī pilnveidot apkures sistēmu.

Plānotais projekta ieviešanas ilgums: 45 mēneši.

Projekta kopējās plānotās izmaksas: 439 548,00 EUR, t.sk. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 254 128,75 EUR, valsts budžeta finansējums 44 846,25 EUR un VNĪ finansējums 140 573,00 EUR apmērā.

Projekta plānotie rezultāti: īstenojot projektu, tiks nodrošināts atbilstošs ēkas mikroklimats ar mazāku enerģijas patēriņu, kā arī tiks uzlabots vizuālais izskats.
 

17.01.2019. noslēgts līgums ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta iesnieguma Nr.4.2.1.2/17/I/050 “Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā Z.Meierovica prospektā 31, Jūrmalā” ieviešanu.

27.03.2019. Jūrmalas pilsētas domes būvvalde izsniedza būvatļauju, norādot projektēšanas nosacījumus būvprojektā plānotajiem energoefektivitātes pasākumiem. 
07.06.2019. Jūrmalas pilsētas būvvalde veica būvatļaujā atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi.
02.07.2019 izsludināts būvdarbu iepirkums Nr. VNĪ 2019/7/2-2/AK-39 “Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā Z.Meierovica prospektā 31, Jūrmalā”. Iepirkumā saņemti 7 piedāvājumi.
10.09.2019. noslēgts būvdarbu līgums ar SIA “Delta Construction”.
01.11.2019. uzsākti būvdarbi objektā.
27.02.2020. noslēgta vienošanās ar SIA “Delta Construction”, paredzot būvdarbu izpildi līdz 27.04.2020.
30.04.2020. Jūrmalas pilsētas būvvalde pieņēma veiktos būvdarbus objektā un ēka nodota ekspluatācijā.

Projekta informācija atjaunota: 30.10. 2020

Plāno siltināt prezidenta rezidenci